Nazim İmanov/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Nazim İmanov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. Sabah yağış nə rəngdə yağacaq? (Təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin sosial və iqtisadi məsələləri), Bakı, “Gənclik”, 1983. – 140 s (R.M.İmanovla)
  2. Экономические отношения в социалистическом природопользовании, Баку, «АзГосИздат», 1987. – 182 стр. (Bu kitaba görə 1988-ci ildə “Azərbaycan komsomolu mükafatı” laureatı olmuşdur)
  3. İqtisadi etüdlər, Bakı, “Şuşa”, 1996. – 240 s.
  4. Экономические этюды, Баку, «Шуша», 1996
  5. Рейтинг Азербайджана (в международных сравнительных исследованиях), Баку, «Кавказ», 2006. – 495 стр.
  6. İqtisadiyyat və siyasət, Bakı, “İnam”, 1999. – 50 s.
  7. Azərbaycan post-konfilikt ərazilərinin bərpası: konseptual əsaslar, Bakı, “Qafqaz”, 2010. – 270 s. (E.M.İsmayılovla)
  8. Basic Principles for the Rehabilitation of Azerbaijan’s Post-Conflict Territories Stockholm, CA&CC Press, 2010. – 221 p. (Təqdimatları və müzakirələri: Böyük Britaniya Parlamentinin Lordlar Palatası (London, Birləşmiş Krallıq), Con Hopkins Universitetinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz İnstitutu (Vaşinqton, ABŞ), Avropa Parlamenti (Brüssel, Belçika), Rusiya Dövlət Humanitar Universiteti (Moskva, RF), Karnegi İnstitutunun Rusiya nümayəndəliyi (Moskva, RF). Təqdimat və müzakirələrdə parlament üzvləri, yüksək rütbəli dövlət qulluqçuları, səfirlər, elmi mərkəzlərin, QHT-lərin, işgüzar dairələrin nümayəndələri, jurnalistlər iştirak etmişlər)
  9. Концептуальные основы восстановления постконфликтных территорий Азербайджана: Баку, «Кавказ», 2010. – 248 стр.
  10. İqtisadiyyatın sosialyönlüyü – sağçı və solçu sistemlərdə, Bakı, “Şərq-Qərb”, 2014. – 270 s.(Bu kitabın ideyaları əsasında AMEA İqtisadiyyat İnstitutu hər il “Dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləməsi səviyyəsinin qiymətləndirilməsi” adlı hesabatlar hazırlayır və dərc edir. Kitabda təqdim edilmiş metodologiya əsasında hazırda bir neçə doktorluq və 10-dan artıq fəlsəfə doktorluğu dissertasiyaları yazılmaqdadır.)