Nazim Məmmədov/Biblioqrafiya/Patent

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Nazim Məmmədov/Biblioqrafiya

1. Назим Мамедов,С. Абдуллаева, В. Алиев "Дихроичный поляризатор" //AC № 1117568 (СССР), 1983 г.

2. Назим Мамедов,С. Абдуллаева "Oптические свойства монокристаллов TlGa2xSe2(1-x) вблизи края поглощения" //Институт Физики АН Азерб. ССР, 1980, препринт №31

3. Назим Мамедов, С.Г. Абдуллаева, O.M. Aлиев, Г.И. Искендеров "Детектор рентгеновского излучения" // A.C. № 1153683 (СССР), 1985 г.

4. Назим Мамедов,С.Г. Абдуллаева, O.M. Aлиев, Г.И. Искендеров, M.И. Mургузова "Детектор рентгеновского излучения" //A.C. № 1225378 (СССР), 1985 г.

5. Nazim Mamedov, S.G.Abdullayeva, Sh. S. Mamedov, F.A. Mustafaev, E.S. Krupnikov "Oптические свойства слоистых кристллов TlGaSe2" //Институт Физики AН Aзерб. ССР,1987, препринт № 219

6. Назим Мамедов,Б.Р. Гаджиев, A.A. Бабирова "O кристаллооптике несоразмерной фазы в соединении типа TlGaSe2" //Институт Физики АН Азерб. ССР,1988, препринт № 264

7. Назим Мамедов, С.Г.Абдуллаева,T. A. Aлиев,Ш.С. Мамедов,Ф.A. Mустафаев,Д.А. Гусейнов "Эллипсометрическиеисследования кристаллов GaSe и TlGaSe2" //Институт Физики AН Aзерб. ССР,1988, препринт № 299

8. Назим Мамедов,С.Г.Абдуллаева,Ш.С. Мамедов,Ф.A. Mустафаев "Эллипсометрические исследования тензора комплексной диэлектрической проницаемости низкоразмерных кристаллов TlMeX2" //Институт Физики АН Aзерб. ССР,1988, препринт № 12

9. Назим Мамедов, Ш.С. Мамедов, Ф.A.Mустафаев "Мишень светоклапанной электронно-лучевой трубки" // AC № 1623491 (CCCP), 1990 г.

10. Nazim Mamedov, S.Iida, T.Matsumoto,T.Morita, K.Sato "Ce-doped thiogallate laser" //P2001-257408A, Japan, 2001

11. Nazim Mamedov, K.Wakita "Materials with giant thermoelectric power" //P2004-197416, Japan, 2004

12. Nazim Məmmədov, T.R. Mehdiyev,Y. N. Əliyeva, E. K. Huseynov,O. Z. Ələkbərov "Yarımkeçirici materialın nazik təbəqəsi üzərində nanoölçülü elementlərin formalaşdırılması üsulu" //Patent № İ 2015 0078 Dövlət reyestrində qeydiyyat tarixi: 20.11. 2015