Nazim Mustafa/Biblioqrafiya/Jurnallarda dərc olunan məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Nazim Mustafa/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •

1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli ərazi münaqişələri və qaçqınlıq problemi. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin milli siyasəti”. Məqalələr toplusu. Bakı, “Qartal”, 1998, səh.151-175.

2. Erməni saxtakarlığı, erməni xəyanəti. “Deportasiya”. Toplu. Bakı, “Azərbaycan Ensiklopediyası”, 1998, səh.154-156, 392-404.

3. Milli Mücadilə qəhrəmanı İbrahim bəy Cahangiroğlu. “Hərbi bilik” hərbi elmi-nəzəri, publisistik jurnal. Bakı, 1998, № 6, səh.80-82.

4. İndiki Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı sonuncu soyqrımı. “Hərbi bilik” hərbi elmi-nəzəri, publisistik jurnal. Bakı, 1998, № 6, səh.74-76.

5. Репрессии против азербайджанцев на территории нынешней Армении в 1920-1930 гг.. “Азербайджан и азербайджанцы” jurnalı, № 7-8, 2001.

6.Gümrü tarihinden sayfalar. “Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü” dərgisi. Ərzurum Atatürk Universiteti. sayı 20, 2002, səh.253-261.

7. Ağbaba və Şörəyeldə Dədə Qorqud izləri, “Dədə Qorqud” jurnalı, ADPU-nun nəşri, №2, 2002-ci il, səh.37-40.

8. Ermənilərin ruslara qarşı törətdikləri terror və qırğınlar (1900-1920-ci illər). Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 86-cı ildönümünə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. Bakı, “Nurlan”, 2004-cü il, səh. 29-34.

9. Cənub-Qərbi Qafqaz Cümhuriyyəti. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. I cild, Bakı, 2004, səh.283-285.

10. Azərbaycan erməni separatizmi. “Ümid çırağı”, Müstəqil ictimai-siyasi, elmi-kütləvi jurnal. №34, 2005-сi il, səh.23-26.

11. 15 iyun-tariximizin mühüm mərhələsinin başlanğıcı. “Ümid çırağı”, Müstəqil ictimai-siyasi, elmi-kütləvi jurnal, №5-6, 2005-ci il, səh.18-20.

12. Moral genocide. “Азербайджан и азербайджанцы” jurnalı, №1-4, 2006-cı il, səh.33-52.

13. About Donations of Baku Moslem Charity. Society to Refugees in 1905-1917. “Азербайджан и азербайджанцы” jurnalı, № 9-12, 2008, səh 182-185.

14. About Deportation of Azerbaijanis and Process of Changing. Demographic Situation in Favour of Armenians after Occupation of Pambak and Shorayel Districts by Russian Troops (the 1st Quarter of the XIX Century. “Азербайджан и азербайджанцы” jurnalı № 1-4, 2008-cı il, səh.117-120.

15. Ermenilerin Kars vilayetinde 1914-1915 yıllarında yaptıkları soykırım üzerine yeni araştırmalar. Erciyez. Aylık Fikir ve Sanat Dergisi. Sayı 361. Ocak-2008, səh.11-13.

16. Ermənilərin 1905-1906-cı illərdə Zən-gəzur qəzasında törətdikləri kütləvi qırğınlar. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, 36-cı cild, Bakı, 2011, s. 173-185.

17. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə sülh danışıqları. AMEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri, 38-ci cild, 2011, səh.201-209.

18. Cənub-Qərbi Qafqaz Cümhuriyyəti. “Millət və dövlət” jurnalı, № 8, sentyabr-2012, səh. 30-33.

19. Qədim Azərbaycan şəhəri İrəvan. “Təfəkkür”, Elmi xəbərlər jurnalı. – 2013. – № 1. – s. 88-93.

20. Массовая резня, совершенная армянами в 1905-1906 гг. в г. Иреван. “Geostrategiya” jurnalı, 2013, № 4, s. 51-54.

21. Erməni silahlı dəstələrinin 1905-1906-cı illərdə Cənubi Qafqazda törətdikləri qırğınlar. “Hərbi bilik” hərbi elmi-nəzəri, publisistik jurnal, Bakı, 2013, № 5, s. 92-100.

22. Ermənilərin 1905-ci ildə Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarında törət-dikləri qırğınlar. Naxçıvan Dövlət Universi-tetinin Elmi əsərləri, İctimai elmlər seriyası, Naxçıvan, 2013, № 2, s. 52-61.

23. Ermənilərin 1905-ci ildə Eçmiədzin qəzasında törətdikləri qırğınlar. “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı Dövlət Universiteti, 2013, № 4, s. 62-67.

24. Ermeni Silahlı Birliklerinin 1905-1906 Yılları Arasında Güney Kafkasyada Yaptıkları Katliamlar. “Erciyez”, Aylık Fikir ve Sanat dergisi, Ercyez, 2014, sayı 434, Şubat, s. 28-32.

25. Резня, совершенная армянскими вооруженными отрядами против азербайджанцев в 1905-1906 гг.. “Кавказ и мир”. Междуна-родный научный журнал. Тбилиси, 2014, № 17, с. 174-178.

26. Ermenilerin 1905-1906 Yillarinda Güney Kafkasya’da Yaptiklari Katliamlar. Elektron nəşr.“Atatürk Dergisi”, Erzu-rum Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014, Cilt 3, Sayı 1.;http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniad/issue/view/5000007402/showToc, s. 1-12.

27. Ermenilerin 1905-1906 Yıllarında Güney Kafkasya’da Yaptıkları Katliamlar. Yeni Türkiye, Eylül-Aralık 2014, sayı 62, s. 2477-2483.

28. 1918-1920-ci illərdə Qars vilayətində ermənilərin törətdikləri soyqırım. (Azərbaycan arxivlərində saxlanılan sənədlər əsasında). Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər) III beynəlxalq elmi konfransın materialları. 07-10 aprel 2016-cı il, s. 559-565.