Nazim Mustafa/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Nazim Mustafa/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •

1. Tarixin qara səhifələri. Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq. (həmmüəllif). Bakı: Qartal, 1998.

2. İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. (həmmüəllif). Bakı: Çaşıoğlu, 2010.

3. The Iravan Khanate: The Russian Occupation and the Relocation of Armenians to the Lands of North Azerbaijan (həmmüəllif). Baku: Çaşıoğlu, 2010.

4. Иреванское ханство: российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана. (həmmüəllif). Баку: Чашыоглу, 2010.

5. Qubadlı: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. (həmmüəllif). Bakı: Turxan, 2013.

6. Gubadly the ancient Azerbaijani land Zangazurs gateway. (həmmüəllif). Baku: Turxan, 2013.

7. Губадлы. Ворота древней Азербайджанской земли Зангезура.(həmmüəllif). Баку: Турхан, 2013.

8. Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı. (tərtibçi). Bakı: Təhsil, 2006; Bakı: Turxan, 2014.

9. Vandalism: genocide against the historical names. (tərtibçi). Baku: Təhsil, 2006.

10. İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların soyqırımı. (1918-1920). Bakı: Turxan, 2015.

11. İrevan şehri. Türk-islam varlığı nasıl yok edildi. Ankara: Berikan, 2015.