Nemətullah Naxçıvani/Biblioqrafiya/Haqqında yazılan məqalələr

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Nemətullah Naxçıvani/Biblioqrafiya

../
Azərbaycan dilində
  • Əbülfəz Quliyev. "Nemətullah Naxçıvani və Anadolu elləri". 525.az, 15.12.2018
  • Ramiz Qasımov. "Türk-islam alimi Baba Nemətullah Naxçıvani və orta əsrlər Naxçıvan mühiti". 525-ci qəzet, 9 may 2018, səh. 6.
  • Əkbər Nəcəf. "“Gizlənən dərviş” – Baba Nemətullah Naxçıvani". "Xalq qəzeti", 13 noyabr 2013, səh. 11.
  • "Baba Nemətullah Naxçıvani və orta əsrlər İslam mədəniyyəti": [AMEA-nın Naxçıvan Bölməsində eyniadlı konfransın keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.-2018.-21 sentyabr.- S.12.
  • Baba Nemətullah Naxçıvaniyə həsr olunan elmi konfrans keçirilib. science.az, 19.09.2018.
  • Fəxrəddin Səfərli. “Görkəmli sufi şeyxi və filosofu Baba Nemətullah Naxçıvani”. “Baba Nemətullah Naxçıvani və orta əsrlər İslam mədəniyyəti” mövzusunda elmi konfransın materialları, AMEA Naxçıvan Bölməsi, 2018.
  • Əbülfəz Quliyev. “Baba Nemətullah Naxçıvaninin həyatı və yaradıcılığının tədqiqi tarixi”. “Baba Nemətullah Naxçıvani və orta əsrlər İslam mədəniyyəti” mövzusunda elmi konfransın materialları, AMEA Naxçıvan Bölməsi, 2018.
  • Ramiz Qasımov. “Baba Nemətullah Naxçıvaninin dövrü və mühiti”. “Baba Nemətullah Naxçıvani və orta əsrlər İslam mədəniyyəti” mövzusunda elmi konfransın materialları, AMEA Naxçıvan Bölməsi, 2018.
  • Səbuhi İbrahimov. “Baba Nemətullah Naxçıvaninin Türkiyə kitabxanalarında saxlanılan əlyazmaları”. “Baba Nemətullah Naxçıvani və orta əsrlər İslam mədəniyyəti” mövzusunda elmi konfransın materialları, AMEA Naxçıvan Bölməsi, 2018.
  • Nərgiz İsmayılova. “Baba Nemətullah Naxçıvani “Quran” təfsirçisi kimi”. “Baba Nemətullah Naxçıvani və orta əsrlər İslam mədəniyyəti” mövzusunda elmi konfransın materialları, AMEA Naxçıvan Bölməsi, 2018.