Nizaməddin İsgəndərov/Biblioqrafiya/Monoqrafiya və kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Nizaməddin İsgəndərov/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. Birtərtibli hiperbolik tənliklər sistemi üçün yarımoxda tərs səpilmə məsələsi, Bakı, Elm, 2000, - 185 s.