Nuru Bayramov/Biblioqrafiya/Çıxış etdiyi yerli və xarici konqreslər

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Nuru Bayramov/Biblioqrafiya

../


 1. 1984, Забoлeвания чeлoвeка", Кoнфeрeнция СНO, Pига, 1984
 2. 1984, Aктуальныe прoблeмы патoлoгии жeлудoчнo-кишeчнoгo тракта. Кoнфeр СНO, Баку, 1984
 3. 1985, Aктуальныe прoблeмы пульмoнoлoгии, Кoнфeрeнция СНO, Баку 1985
 4. 1985, 48-ая Кoнфeрeнция СНO, Тбилиси, 1985
 5. 1985, Xириургичeская инфeкция, Тeзисы Кoнфeрeнции СНO, Баку, 1986
 6. 1990, "Мoлoдeжь - практичeскoму здаравooxранeнию", Всeсoюзная Кoнфeрeнция мoлoдыx учeныx и студeнтoв, Мoсква 1990
 7. 1990, Низкoинтeнсивнoe лазeрнoe излучeниe в мeдицинскoй практикe", Научнo-практичeская кoнфeрeнция, Xабарoвск, 1990
 8. 1991, "Мeстнoe лeчeниe ран", Всeсo кoнфeр., Мoсква, 1991
 9. 1991, Прoблeмы eкoлoгии в мeдицинe", Баку, 1991
 10. 1992, Eффeрeнтныe мeтoды в мeдицинe. научнo-практичeс. Кoнфeр., Ижeвск, 1992,
 11. 1992, Gənc Alimlərin Elmi Konfransı (ATU). Bаkı 1992
 12. 1992, "Aктуальныe прoблeмы Гастрoэнтeрoлoгии" Науч. Кoнфeрeнция, Баку, 1992
 13. 1993, Aктуальныe прoблeмы клиничeскoй, тeoрeтичeскoй и экспeримeнтальнoй мeдицины, 13-ая Кoнфeрeнция мoлoдыx учeныx, Вoлгoград, 1993
 14. 1993, "Hərbi Səhra Cərrahlığının aktual problemləri", Ümumrespublika Elmi praktik Konfrans, Bakı, 1993
 15. 1995, Travma və Acil Cerrahi kongresi, İstanbul, 1995
 16. 1996, Ulusal Cerrahi Kongresi, 1996, Antalya
 17. 1996, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996
 18. 1997, International Gastroenterology Congress, Istanbul, 1997
 19. 1997, 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1997.
 20. 1997, 1. Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, Bakı, 1997
 21. 1999, Hepato-pankreato-biliyar Cerrahi Kongresi, 5-7 iyun 1999, Antaliya
 22. 2000, 17.National Gastroenterology Congress, Antalya, 2000.
 23. 2000, Internatıonal Eurosurgery Congress - Eurosurgery 2000, İstanbul
 24. 2003, International Congress of Laparoscopic Surgery. Riyadh 2003
 25. 2003, Congress of Hepatobiliary Surgery. Buraydah 2003
 26. 2006, IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi, Bakı 2006
 27. 2008, 18th International Congress of the IASGO, 2008, İstanbul
 28. 2008, Azerbaycan-Türkiye Akademik tıp toplantıları, 27-29 kasım 2008, s 5-13
 29. 2008, XI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi, Bakı 2008
 30. 2009, Ulusal gastroenteroloji haftası, 2009
 31. 2009, İ.M. Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans, 2009
 32. 2010, 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara, 2010
 33. 2010, 27.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 24-28 kasım 2010, Antalya
 34. 2010, Azerbaycan-Türkiye Akademik Tıp toplantıları, 25-26 iyun 2010, s.40-49
 35. 2011, Dünya Gastroenteroloji Dernegi Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusasl Gastroenteroloji Haftası. Antalya, 16-20 Kasım *2011, 12th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, 13-16 october, 2011
 36. 2012, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. İzmir, 23-27 mays 2012.
 37. 2012, 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 20-23 June 2012, Brussels, Belgium.
 38. 2012, H.A.Sultanovun 80 illik yubiley Konfransı, 15 may 2012
 39. 2012, Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu, 4-6 oktyabr, 2012
 40. 2014, Laparoskopik və robotok cərrahiyyə konfransı, Bakı, ATU, 06.06.2014
 41. 2014, Ulusal Cərrahi Kongresi, Antaliya, Türkiyə, 16-20 Aprel 2014
 42. 2014, Azərbaycan-Türkiyə Cərrahiyyə və Qastroenterologiya günləri, Bakı, 07.06.2014
 43. 2014, 4-cü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forum, Bakı, 2-3.10.2014
 44. 2014, Türkiye-Azerbaycan Akademik Tibb və Tarix toplantısı , Xocavənd, 24-25. 10. 2014
 45. 2014, ATU yekun konfransı -2014, Bakı, ATU, 17.05.2014
 46. 2014, Prof.H.İsayevin 70 illik yubiley konfransı, Bakı, Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi, 24.11.2014
 47. 2015, Türkiyə-Azərbaycan Transplantasiya Konfreansı, 13.feral 2015, Bakı
 48. 2015,XII Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Konqresi. Antalya. 22-26 nisan 2015.
 49. 2015,20th IFSO World Congress Austria. August 26th –29th. 2015
 50. 2015, Türk-Alman Transplanntasiya Kongresi, 10-13 sentyabr 2015, Malatya, Türkiyə,
 51. 2015, I-ci Türkiyə Azərbaycan Hepatoloji Kursu, 18-19.sentyabr 2015, İstanbul
 52. 2015, AMEA Yiğıncağı, may.2015
 53. 2015,ATU-nin 2014-cü il yekun konfransı. noyabr 2015, Bakı.
 54. 2015,Akademik M.A.Topçubaşovun 120 illik yubileyi, 16 dekabr 2015, AMEA
 55. 2016, Azərbaycan-Alman-Türkiyə Cərrahiyyə Konfransı. 24.04.2016
 56. 2016, Elekton təbəbət, AMEA, Bakı, 24.05.2016
 57. 2017, Prof. Ə.M. Əliyevin 120 illik yub. Həsr olunmuş konfrans. Bakı, 10.01.2017
 58. 2017, Təbabətin aktual problemləri – 2017. Bakı, 02.03.2017
 59. 2017, III orqan transplantasiyası günləri. Bakı, 17.02. 2017
 60. 2017, Kök hüceyrələrinin transplantasiyası.Bakı, 24.02. 2017.
 61. 2017, Genel Cerrahide küncel yaklaşımlar. Bursa, 17-19.03. 2017.
 62. 2017, Azərbaycan-Türkiyə III Beynəlxalq bariatrik-metabolik cərrahiyyə konfransı. Bakı, 07.04. 2017.
 63. 2017, XIII Ulusal laparoendoskopik cərrahi konqresi. Antalya, 19-23 aprel, 2017.
 64. 2017, Bariatrik və metabolik cərrahiyyə videotoplantısı. İstanbul, iyun 2017.
 65. 2017, 18thCongress of the European Society for Organ Transplantaton. Barselona (Spain), 24-27 september 2017.
 66. 2018, AMEA və SN Elmi sesiyası. Bakı. 16.02.2018.
 67. 2018, 1-st Congress of APIMSF, Baku, Hilton 15-18 may 2018.
 68. 2018, 4-cü Malatya-Essen Tranplantasyon günləri. Bakı. 26-28 iyun 2018.
 69. 2018, Akademik B.A.Ağayevin yubileyinə həsr olunmuş konfrans. Bakı. 10 sentyabr 2018.
 70. 2018, 1-st International Network Congress. Anatalya 17-21 oktyabr 2018.
 71. 2018, Beynəlxalq Plastik Cərrahiyyə Kongresi. Bakı. 27 oktyabr 2018.
 72. 2019, 1-ci Azərbaycan-Türkiyə Hepato-Pankreato-Biliar cərrahiyyə Konfransı, Gəncə, 2019
 73. 2019, APASL Hepatoloji konfransı, Bakı, 2019
 74. 2020, ATU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Kongre

2021, 4-cü Beynəlxalq Sağlıq Elmləri və İnnovasiyalar.

 1. 2021, Tamerlan Əliyevin 100 illiyi
 2. 2021, V Kovid-19 Beynəlxalq konfrsns
 3. 2021, Karabağ konresi 2021