Nuru Bayramov/Biblioqrafiya/Elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
../ Nuru Bayramov/Biblioqrafiya

../

Çap olunmuş kitabları[redaktə]

 1. Bayramov NY, Bayraktar Y, Janqabılov AK, Qadayev AQ, Rahişev AR, Salimgereeva BJ, et al. Türkdilli xalqların qastroenteroloji terminlər lüğəti [Internet]. Bayramov N, Bayraktar Y, editors. E-Book. Van: Yuzuncu Yıl Universitesi, Azərbaycan Tibb Universiteti; 1997. 40 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-01.Turkdili xalqların qastroenteroloji terminlər lugeti (1997).pdf
 2. Bayramov NY. Qaraciyər regenerasiyası [Internet]. Van: Print- Önder ofset. E-book-Azərbaycan Tibb Universiteti; 1997. 1–80 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.qcreg
 3. Sultanov HA, Məmmədov İM, Əşrəfov Ə.H., Qeybullayev AƏ., Rüstəmov Ə.M., Əliyeva TA, et al. Qarın boşluğu üzvlərinin təxirəsalınmaz cərrahlığı [Internet]. Baku: Print Yazıçı nəşriyyatı, E-book; 1998. 380 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.qbtecilicerrahi
 4. Bayramov NY. Qaraciyər rezeksiyası [Internet]. Ankara: Print-72 matba, E-book--Azərbaycan Tibb Universiteti; 1998. 248 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-03. Qaraciyər rezeksiyası (1998).pdf
 5. İnsanov Ə, Abbasov B, Abdullayev F, Ağayev B, Bayramov N, Vəliyev İ, et al. Kütləvi Tibb Ensklopediyası. Bakı: Azərbaycan Ensklopediyası NPB,; 2000.
 6. Bayramov NY, Mustafaoğlu F, Ekim H, Rzayev TM. Kardiovasküler Sözlük [Internet]. Bayramov NY, editor. Ankara: Print-72 matbaa, E-book; 2000. 50 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-05. Kardiovaskulyar sozluk (2000).pdf
 7. Bayramov NY. Mədəaltı vəzin cərrahi xəstəlikləri [Internet]. Ankara: Print -72-matbaa, elektron-Azerbaycan Tibb Universitesi; 2001. 225 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-07. Mədəaltı vəzin cərrahi xəstəlikləri-tək fail (2002).pdf
 8. Bayramov NY. Öd yollarının cərrahi xəstəlikləri [Internet]. Ankara: Print-Vektor, e-book-Azərbaycan Tibb Universiteti; 2004. 333 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-08. Öd yollarının cərrahi xəstəlikləri tək fail (2004).pdf
 9. Bayramov NY. Portal hipertenziya [Internet]. Baku: Print- Qismet, Elektron-Azerbaycan Tibb Universiteti; 2007. 138 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-09. Portal hipertenziya (2007).pdf
 10. Bayramov NY, Bayraktar Y, Zakirxocayev ŞY, Qadaev AQ, Hepgül K, Özden A, et al. Coxdilli anatomik luget [Internet]. Bayramov NY, editor. Vol. 1. Baku: Print – Oscar, ATXEM, Elektron-Azerbaycan Tibb Universiteti; 2008. 71 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.anatomlugat
 11. Bayramov NY. Cərrahiyyədən mühazirə slaydları [Internet]. Baku: Azerbaycan Tibb Universiteti; 2008. 785 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-10. Cərrahiyyə mühazirələri slaydları tək faiı (2008).pdf
 12. Bayramov NY. Təcili abdominal cərrahiyyədə müayinə və müalicə qaydaları [Internet]. Baku: Qismət, Author; 2009. 138 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.tecilicerr
 13. Bayramov NY, Rüstəm Ə.M., Əliyev EA. Şərəfli ömürün səhifələri: Professor Həsən Abbas oğlu Sultanov. Bakı: Azərbaycan Tibb Universiteti, UniPrint; 2012. 94 p.
 14. Bayramov N. Qalxanvari vəzin cərrahi xəstəlikləri [Internet]. Baku: Print-Təbib, Elektron-Azerbaycan Tibb Universitesi; 2012. 114 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.tiroidcerrahi
 15. Yılmaz S, Bayramov NY, Kayaalp C, Məmmədov R, Novruzov N. Canlıdan qaraciyər transplantasiyasında əməliyytdan əvvəl və sonrakı müayinə və müalicə qaydaları [Internet]. Baku: Print-Qismet, E-book; 2012. 132 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-16. Qaraciyər transplanatsiyası (2012) PDF.pdf
 16. Bayramov NY. Qaraciyərin Cərrahi Xəstəlikləri [Internet]. Baku: Print-Qismət,Elektron- Azerbaycan Tibb Universiteti; 2012. 327 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.qccerrahi
 17. Bayramov NY. Canlıdan Qaraciyər Transplantasiyası (məlumat kitabı) [Internet]. Baku: E-book; 2015. 38 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-18. Qaraciyər translantasiyası əl kitabı (2015).pdf
 18. Bayramov NY, Aslanova KD, Əliyev EA, Əliyev RY, Əliyev SA, Əliyev TQ, et al. Cərrahi xəstəliklər-I hissə [Internet]. 1st ed. Bayramov NY, editor. Baku: Elektron- Azərbaycan Tibb Universiteti; 2015. Available from: http://bck.az/images/books/K-19. Cərrahi xəstəliklər I hissə PDF.pdf
 19. Bayramov NY. Cərrahi xəstəliklər üzrə klinik və praktik səriştələr [Internet]. 1st-st ed. Baku: Elektron-Azərbaycan Tibb Universiteti; 2016. 77 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.cseriste
 20. Bayramov NY. Düz bağırsaq və anal nahiyənin cərrahi xəstəlikləri [Internet]. Baku: Print-Təbib, Elektron-Azərbaycan Tibb Universiteti; 2016. 127 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.analc
 21. Bayramov NY. Nazik bağırsağın cərrahi xəstəlikləri [Internet]. Bayramov NY, editor. Baku: Təbib, Azerbaycan Tibb Universiteti; 2016. 173 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.nazikbc
 22. Bayramov NY. Akademik Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanov [Internet]. Bayramov NY, Əkbərov Z, editors. Baku: Elm nəşriyyatı; 2017. 270 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.amiraslanov
 23. Bayramov NY, Mahmudov MG, Hüseynova MR. Cərrahi xəstəliklər və hərbi səhra cərrahiyyəsi fənni üzrə tədris proqramı [Internet]. Bayramov NY, editor. Baku: Azərbaycan Tibb Universiteti; 2018. 82 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.cerproq
 24. Bayramov NY. Cərrahi xəstəliklər. 2-ci nəşr [Internet]. 2nd ed. Bayramov Nuru, editor. Baku: Azərbaycan Tibb Universiteti; 2019. 2163 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-24. Cərrahi xəstəliklər. II nəşr. Nuru Bayramov.pdf
 25. Bayramov NY, Zeynalov B, Ömərov T, Şirinova X. Abdominal cərrahi patologiyalara yanaşma qaydaları [Internet]. 1st ed. Baku: Azərbaycan Tibb Universiteti; 2019. 562 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-28. Abdominal cərrahiyyədə qaydalar.pdf
 26. Bayramov NY. Tibbi tədqiqatlrın piroritet istiqamətləri və sahələri [Internet]. 1st ed. Bayramov NY, editor. Baku: AMEA, Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilmə Şurası, Klinik, Regenerator və Translyason Təbabət üzrə Elmi Şurası; 2020. 1–16 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-27. Tibbi tədqiqatların piroritet istiqamətləri və sahələri.pdf
 27. Bayramov N. Annotasiyaların tərtibat qaydaları [Internet]. Baku: AMEA, Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilmə Şurası; 2020. 52 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-26. Annotasiya yazmaq üçün metodik göstəriş.pdf
 28. Bayramov NY, Аббасов АГ, Асланова КД, Ахмедов АМ, Ахмедов ФФ, Алиев ЭА, et al. Хирургические болезни [Internet]. 3rd ed. Bayramov NY, editor. Baku, Istanbul: Azərbaycan Tibb Universiteti; 2020. 695 p. Available from: http://bck.az/images/books/xirurgicheskie-bolezni.pdf
 29. Bayramov N, Bayramova T, Isazade E, Mammadov R, Namazov A, Guliyev O. Canlı böyrək donorlarının müayinə və müalicə qaydaları [Internet]. Baku: Azərbaycan Tibb Universiteti; 2022. 62 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-31-Canli-boyrek-donorlari-protokolu.pdf


Hazırladığı dərslik və dərs vəsasitləri[redaktə]

 1. Bayramov NY. Mədəaltı vəzin cərrahi xəstəlikləri [Internet]. Ankara: Print -72-matbaa, elektron-Azerbaycan Tibb Universitesi; 2001. 225 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-07. Mədəaltı vəzin cərrahi xəstəlikləri-tək fail (2002).pdf
 2. Bayramov NY. Öd yollarının cərrahi xəstəlikləri [Internet]. Ankara: Print-Vektor, e-book-Azərbaycan Tibb Universiteti; 2004. 333 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-08. Öd yollarının cərrahi xəstəlikləri tək fail (2004).pdf
 3. Bayramov NY. Portal hipertenziya [Internet]. Baku: Print- Qismet, Elektron-Azerbaycan Tibb Universiteti; 2007. 138 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-09. Portal hipertenziya (2007).pdf
 4. Bayramov NY. Cərrahiyyədən mühazirə slaydları [Internet]. Baku: Azerbaycan Tibb Universiteti; 2008. 785 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-10. Cərrahiyyə mühazirələri slaydları tək faiı (2008).pdf
 5. Bayramov NY. Təcili abdominal cərrahiyyədə müayinə və müalicə qaydaları [Internet]. Baku: Qismət, Author; 2009. 138 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.tecilicerr
 6. Bayramov N. Qalxanvari vəzin cərrahi xəstəlikləri [Internet]. Baku: Print-Təbib, Elektron-Azerbaycan Tibb Universitesi; 2012. 114 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.tiroidcerrahi
 7. Yılmaz S, Bayramov NY, Kayaalp C, Məmmədov R, Novruzov N. Canlıdan qaraciyər transplantasiyasında əməliyytdan əvvəl və sonrakı müayinə və müalicə qaydaları [Internet]. Baku: Print-Qismet, E-book; 2012. 132 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-16. Qaraciyər transplanatsiyası (2012) PDF.pdf
 8. Bayramov NY. Qaraciyərin Cərrahi Xəstəlikləri [Internet]. Baku: Print-Qismət,Elektron- Azerbaycan Tibb Universiteti; 2012. 327 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.qccerrahi
 9. Bayramov NY. Canlıdan Qaraciyər Transplantasiyası (məlumat kitabı) [Internet]. Baku: E-book; 2015. 38 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-18. Qaraciyər translantasiyası əl kitabı (2015).pdf
 10. Bayramov NY, Aslanova KD, Əliyev EA, Əliyev RY, Əliyev SA, Əliyev TQ, et al. Cərrahi xəstəliklər-I hissə [Internet]. 1st ed. Bayramov NY, editor. Baku: Elektron- Azərbaycan Tibb Universiteti; 2015. Available from: http://bck.az/images/books/K-19. Cərrahi xəstəliklər I hissə PDF.pdf
 11. Bayramov NY. Cərrahi xəstəliklər üzrə klinik və praktik səriştələr [Internet]. 1st-st ed. Baku: Elektron-Azərbaycan Tibb Universiteti; 2016. 77 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.cseriste
 12. Bayramov NY. Düz bağırsaq və anal nahiyənin cərrahi xəstəlikləri [Internet]. Baku: Print-Təbib, Elektron-Azərbaycan Tibb Universiteti; 2016. 127 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.analc
 13. Bayramov NY. Nazik bağırsağın cərrahi xəstəlikləri [Internet]. Bayramov NY, editor. Baku: Təbib, Azerbaycan Tibb Universiteti; 2016. 173 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.nazikbc
 14. Bayramov NY, Mahmudov MG, Hüseynova MR. Cərrahi xəstəliklər və hərbi səhra cərrahiyyəsi fənni üzrə tədris proqramı [Internet]. Bayramov NY, editor. Baku: Azərbaycan Tibb Universiteti; 2018. 82 p. Available from: https://doi.org/10.25045/k.nurubay.cerproq
 15. Bayramov NY. Cərrahi xəstəliklər. 2-ci nəşr [Internet]. 2nd ed. Bayramov Nuru, editor. Baku: Azərbaycan Tibb Universiteti; 2019. 2163 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-24. Cərrahi xəstəliklər. II nəşr. Nuru Bayramov.pdf
 16. Bayramov NY, Zeynalov B, Ömərov T, Şirinova X. Abdominal cərrahi patologiyalara yanaşma qaydaları [Internet]. 1st ed. Baku: Azərbaycan Tibb Universiteti; 2019. 562 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-28. Abdominal cərrahiyyədə qaydalar.pdf
 17. Bayramov NY. Tibbi tədqiqatlrın piroritet istiqamətləri və sahələri [Internet]. 1st ed. Bayramov NY, editor. Baku: AMEA, Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilmə Şurası, Klinik, Regenerator və Translyason Təbabət üzrə Elmi Şurası; 2020. 1–16 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-27. Tibbi tədqiqatların piroritet istiqamətləri və sahələri.pdf
 18. Bayramov N. Annotasiyaların tərtibat qaydaları [Internet]. Baku: AMEA, Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilmə Şurası; 2020. 52 p. Available from: http://bck.az/images/books/K-26. Annotasiya yazmaq üçün metodik göstəriş.pdf
 19. Bayramov NY, Аббасов АГ, Асланова КД, Ахмедов АМ, Ахмедов ФФ, Алиев ЭА, et al. Хирургические болезни [Internet]. 3rd ed. Bayramov NY, editor. Baku, Istanbul: Azərbaycan Tibb Universiteti; 2020. 695 p. Available from: http://bck.az/images/books/xirurgicheskie-bolezni.pdf


Çap olunmuş metodik göstərişlər[redaktə]

 1. N.Y.Bayramov. Təcili Abdominal cərrahiyyədə müayinə və müalicə qaydaları. ISBN13 978-9952-8082-1-6, Qismət, Bakı 2009. 132 s.
 2. Г.A.Султанoв, Н.Ю.Байрамoв. Xирургичeская тактика при жeлудoчнo-кишeчнoм крoвoтeчeнии язвeннoй этиoлoгии. Мeтoдичeская рeкoмeндация, Баку, 1989. 13 стр.
 3. H.A.Sultanov., N.Y.Bayramov. Babasil və onun profilaktikası Bakı 1989. Metodik göstəriş.
 4. N.Y.Bayramov, H.A.Sultanov, A.H.Abbasov, P.F.Məhərrəmov. Splenomeqaliya və Hipersplenizm. Metodik tövsiyə. Bakı, 2007
 5. M.Kərimov, N.Y.Bayramov, S.Əliyev, C.Hacıyev, G.Hacızadə. Kəskin appendisitin diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, 24 s.
 6. A.М.Pустамoв, Н.Ю.Байрамoв, Ф.М.Гапагoв. Клиничeскoe примeнeниe диагнoстичeскoй wкспeртнoй систeмы. Мeтoдичeская рeкoмeндация, Баку, 1993, 12 стр.
 7. N.Y.Bayramov, S.Ş.Salahova. Kəskin appendisit. Metodik vəsəit. 12 səh. Bakı 2008
 8. Sezayi Yılmaz, Nuru Bayramov, Cüneyt Kayaalp, Ruslan Məmmədov, Namiq Novruzov. Canlıdan qaraciyər transplantasiyasında əməliyytdan əvvəl və sonrakı müayinə və müalicə qaydaları. Nurlar, Bakı 2012, səh 132.
 9. Bayramov N.Y., Rüstəm Ə.M., Zeynalov N.A., Mahmudov M.G. Cərrahi xəstəliklər fənni üzrə situasiyaya əsaslanmış klinik səriştə metodkasıElektron vəsait. 2017. – 24 s. www.bck.az
 10. N.Y Bayramov, A.İbrahimova. Öd daşı xəstəliyi üzrə tövsiyələr, Bakı, 2016.
 11. Bayramov N.Y., Məmmədov R.A., Rəfiyev S.F., Həsənov A.B. Öd Yollarının Zədələnmələri(metodik tövsiyə). Bakı, 2017


Dissertasiyaları[redaktə]

 1. Bayramov NY. Применение комбинированного лазерного облучения в комплексном лечении хронического остеомиелита [Internet]. Sechenov University; 1991. Available from: http://bck.az/elm-ve-tedqiqat/dissertasiya-isleri/material/657-bayramov-n-y-dissertasiya-phd
 2. Bayramov N. Применение комбинированного лазерного облучения в комплексном лечении хронического остеомиелита [Internet]. Moskow: Sechenov University; 1991. Available from: http://bck.az/elm-ve-tedqiqat/dissertasiya-isleri/material/656-bayramov-n-y-aftoreferat-phd-dissertasiya
 3. Bayramov N. Qaraciyər rezeksiyalarından sonrakı ağırlaşmaların proqnozlaşdırılması və profilaktikası [Internet]. Baku: Azərbaycan Tibb Universiteti; 1999. Available from: http://bck.az/elm-ve-tedqiqat/dissertasiya-isleri/material/654-bayramov-n-y-avtoreferat-doktorluq-dissertasiyasi
 4. Bayramov NY. Qaraciyər rezeksiyalarından sonrakı ağırlaşmaların proqnozlaşdırılması və profilaktikası [Internet]. Azərbaycan Tibb Universiteti; 1999. Available from: http://bck.az/elm-ve-tedqiqat/dissertasiya-isleri/material/653-bayramov-n-y-doktorluq-dissertasiyasi-qaraciyer-rezeksiyasi


Çap olunmuş məqalələr[redaktə]

 1. С.Pафиев, Н.Ю.Байрамoв. Пoвтoрная пeрфoрация пeптичeскoй язвы анастoмoза пoслe рeрeзeкции. Клиничeская Xирургия, 1987, 10, стр.49-50.
 2. В.A.Вeртьянoв, М.A.Сoпрoмадзe, Н.Ю.Байрамoв. Испoльзoваниe высoкo-и низкoeнeргeтичeскиx лазeрoв при лeчeнии гнoйныx ран. Aктуальныe прoблeмы нeoтлoжнoй и рeкoнструктивнoй xирургии, Сбoр. науч. труд., Мoсква, 1990, стр. 41-43.
 3. В.К.Гoстисeв, В.A.Вeртьянoв, М.A.Сoпрoмадзe, Л.O.Шкрoб, Н.Ю.Байрамoв. Лазeрнoe oблучeниe крoви в xирургии. Xирургия (Мoск), 1991, 1, 121-125
 4. В.К.Гoстишeв В.A.Вeртьянoв, Н.Ю.Байрамoв, Л.O.Шкрoб. Сoчeтаннoe примeнeниe низкoинтeнсивныx лазeрныx излучeний при лeчeнии xрoничeскoй гнoйнoй инфeкции. Вeстник xирургии, 1992, 3, стр. 52-57
 5. В.К.Гoстишeв, Н.Ю.Байрамoв, Л.O.Шкрoб. Закoнoмeрнoсти рeагирoвания иммуннoй систeмы бoльныx с xрoничeскoй гнoйнoй инфeкциeй на лазeрнoe oблучeниe крoви. 1-ый сьeзд Иммунoлoгoв и Aллeргoлoгoв Aзeрбайджана, Баку, 1992, стр. 84-86.
 6. N.Y.Bayramov. Odlu silah yaralanmalarının patogenezi və müalicə prinsipləri. Gənc Alimlərin Elmi-Praktik Konfransı, Bakı,1994,s.10-20.
 7. H.A.Sultanov, E.A.Əliyev, F.M.Qapaqov N.Y.Bayramov. Kəskin xolesistitin kompleks müalicəsində kombinəolunmus lazer şualandırılması. ATU yekun konfransı, Bakı, 1994 s.89-90.
 8. H.A.Sultanov, F.M.Qapaqov, E.A.Əliyev, N.Y.Bayramov. İrinli xolangitin kompleks mualicəsində azenerjili lazerlərin tətbiqi. ATU yekun konfransı, Bakı, 1994, s. 90-91.
 9. F.M.Qapaqov, N.Y.Bayramov, Ə.M.Rüstəmov, A.H.Abbasov. İrinli odlu silah yaralanmalarının profilktika və müalicəsi. ATU yekun konfransı, Bakı, 1994, s. 249-250.
 10. N.Y.Bayramov, H.A.Sultanov, C.H.Cümşüdov, E.B.Beşirov, F.M.Kapakov, T.M.Rzayev. Karaciğerin ateşli silah yaralanmalarında debridmandan sonraki yara yüzeyi ve kavitesinin tedavisi. Van Tıp Dergisi 2(2);125-130:1995.
 11. N.Y.Bayramov, C.Cümşüdov, İ.Durak, M.Kavutçu, T.Bayramova, M.Gençceşep. Dalarginin karaciğer rejerasyonuna ve lipid peroksidasyonuna ekisi. Van Tıp Dergisi, 1996, 3(2), 99-104.
 12. N.Y.Bayramov H.Gündoğdu, M. Akoğlu, O. Elbir, E. Bayramoğlu, A. Gencer. Karaciğer tümörlerının rezektabılıtesının saptanmasında preoperatf incelemelerın yerı. MN Klinik Bilimler (Cerrahi), 2(2):14-16;1996.
 13. N.Y.Bayramov. Classification of gunshot wounds of the liver. Eastern Journal of Medicine 1(2); 80-85:1996.
 14. N.Y.Bayramov, S. Demirci, M.Akoğlu, H.Gündoğdu, M.Karaayvaz, E.Beşirov. Cavitron ultrasonic surgical aspirator (CUSA) for resection cirrhotic and normal livers. İnternational İslamic Medical Journal, 1996, 1 (3-4), 12-19.
 15. N.Y.Bayramov, H.Gündoğdu, S.Demirçi, M.Akoğlu, M.Karaeyvaz, E.Bayramoğlu. Karaciğer rezeksiyonunda ultrasonik disektör ile klemple ezme tekniğinin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi, 13(4): 249-257, 1997.
 16. N.Y.Bayramov. Yardımcı karaciğer naklinin avantajları ve dezavantajları. Güncel Gastroenteroloji, 1(2): 242-253, 1997.
 17. N.Y.Bayramov. Rezeksiyadan sonrakı qaraciyər yetməzliyində qaraciyərin funksional göstəricilərinin dinamikası. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 1997; 5:45-50.
 18. N.Y.Bayramov. Effect of local and portal blood laser irradiation on liver regeneration. Eastern Medical Journal, 1998, 3:1-2, 44-50
 19. N.Y.Bayramov. Karaciğer rezeksiyonu sonrası komplikasyonları etkileyen risk faktörleri. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 1998:2: 39-46
 20. N.H.Bayramov. Sravnitelnьnag xarakteristika metodov rezekcii peçeni po povodu qepatocellhlgrnoqo raka pri soputstvuhşem cirroze. Annal xirurqiçeskoy qepatoloqii, 1999;4(1):22-28
 21. N.Y.Bayramov, Ə.Rüstəmov, S.M.Zeynalov. Cərrahlıq: dünən, bu gün, XXI əsrdə. İ.M.Məmmədovun 80 illiyinə həsr olunmuş Elmi-Praktik Konfrans Materialları. Bakı 1999. s. 5-9
 22. N.Y.Bayramov, H.A.Sultanov, T.M.Rzayev. Qaraciyərin rezeksiya üsullarının üstün cəhətləri və qüsurları. Kimya, Biologiya, Tibb. 2000: 1:86-96
 23. N.H.Bayramov, Q.A.Sultanov, T.M.Rzaev, A.Q.Abbasov, T.Q.Aliev. Faktorı proqnoza oslojneniy posle rezekciy peçeni. Müаsir Cərrahiyyənin Aktual Problemləri. Bakı 2000. s 53-56.
 24. T.M.Rzayev, H.A.Sultanov, N.Y.Bayramov, Ə.M.Rüstəmov, B.M.Zeynalov. Eksperimentdə qaraciyərin maye şırnağı və əzmə üsulları ilə rezeksiyası. Müsir Cərrahiyyənin Aktual Problemləri. Bakı 2000. s 57-59.
 25. H.A.Sultanov, S.A.Əliyev, N.Y.Bayramov. Kolorektal qanaxmalar zamanı cərrahi taktika. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2000:2:112-114.
 26. A.A.Aşrafov, N.H.Bayramov. M.D.Melikova. Sovremennıe metodı rasseçenig parenximı peçeni. Annalı xirurqiçeskoy qepatoloqii. 2000:5:2;54-60
 27. N.H.Bayramov, N.A.Zeynalov. Ostrıy pankreatit. Sağlamlıq, 2001:9:58-63
 28. Kotan Ç., Bayramov N.Y., Rzayev T.M., Taş A., Abbasov U. Diameter and pressure of the water-jet for liver resection. Easteren Journal of Medicine, 2001: 6(2): 43-47
 29. N.Y.Bayramov, S.Ş. Salahova. Laparoskopik appendektomiya. Sağlamlıq, 2006: 6: 29-34
 30. Məhərrəmov P.F., N.Y.Bayramov. Laparoskopik xolesistektomiyada öd yollarının əməliyyatdaxili müayinəsi və korreksiyası. Sağlamlıq 2007: 6; 12-19
 31. N.Y.Bayramov, Məhərrəmov P.F. Mirrizi sindromunun müalicəsində laparoskopiyanın tətbiqi. ATJ, 2007, No 3, 26-29
 32. Salahova S.Ş, N.Y. Bayramov. Kəskin appendisitin ağırlaşmış formalarının açıq və lararoskopik üsulla cərrahi müalicəsinin nəticələrinin müqayisəli təhlili. ATJ, 2008, No 3, 126-128
 33. Zeynalov S.M, N.Y.Bayramov, Salahova S.Ş., Rüstəm Ə.M., Qədirova A.S. Kəsin appendisitin diaqnostikası və müalicəsində laparoskopiya. Cərrahiyyə, 2008, No 1, 63-68
 34. N.Y.Bayramov, Qəsdirova A.S. Qarın boşluğu üzvlərinin müştərək cərrahi xəstəliklərinin müalicəsində endovidiocərrahiyyənin imkanları. Prof. A.Ə.Axunbəylinin 70 illik yubleyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, Nurlan, 2008, s 59-65
 35. N.Y.Bayramov, A.S.Qədirova. Laparoskopik cərrahiyyədə yeniliklər. Azerbaycan-Türkiye akademik tıp toplantıları, 27-29 kasım 2008, s. 5-13
 36. Байрамов Н.Ю., Кадырова А.С. Симультанные операции в абдоминальной хирургии. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, №3; 2009; s. 21-28
 37. N.Y.Bayramov, A.S.Qədirova, Z.B.Xəlilov. Mədə-bağırsaq anastomoz buraxmalarına müasir baxış (hissə 1). Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri / №4; 2009; s. 49-53
 38. N.Y.Bayramov, A.S.Qədirova, Z.B.Xəlilov. Mədə-bağırsaq anastomoz buraxmalarına müasir baxış (hissə 2). Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, №5; 2009; s 36-43
 39. Байрамов Н.Ю., Кадырова А.С. Тромбирование и нагноение кавернозной гемангиомы печени. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, №6; 2009; s 199-201
 40. Байрамов Н.Ю., Кадырова А.С., Гасанов А.Б. Случай желудочно-кишечного кровотечения и механической желтухи вследствии разрыва аневризмы добавочной правой печеночной артерии в общий печеночный проток и двенадцатиперстную кишку. Sağlamlıq, №6; 2009; s 168-171
 41. N.Y.Bayramov, A.S.Qədirova, T.E.Bayramova. Laparoskopik cərrahlıqda daimi kontrasepsiyanın simultan əməliyyat kimi icrası. Azərbaycan Tibb Jurnalı; №3; 2009; s. 24-25
 42. N.Y.Bayramov, A.S.Qədirova. Laparoskopik cərrahiyyənin hazirki vəziyyəti (hissə 1), Cərrahiyyə №2; 2009; s 88-92
 43. N.Y.Bayramov, A.S.Qədirova. Laparoskopik cərrahiyyənin hazirki vəziyyəti (hissə 2). Cərrahiyyə №3; 2009; s 109-113
 44. Н.Ю. Байрамов, А.С.Кадырова. Множественные холангиогенные абсцессы печени и механическая желтуха у больного с холелитиазом, осложненным холецистоколической фистулой. Cərrahiyyə, No 2, 2010, s 23-26
 45. N.Y.Bayramov, A.S.Qədirova, P.F.Məhərrəmov. Laparoskopik xolesistektomiyada xoledox patologiyalarının diaqnostikasında əməliyyatönü maqnit rezonans xolangioqrafiya və əməliyyatdaxili xolangioqrafiyanın müqayisəli xarakteristiksı. Cərrahiyyə, No 3, 2010, s 74-80
 46. N.Y.Bayramov, A.S.Qədirova, A.H.Abbasov. Laparoskopik xoledoxo-duodenostomiya təcrübəmiz. Cərrahiyyə, 2010, No 4, s. 36-39
 47. N.Y.Bayramov, A.S. Qədirova. Diaqnostik göstəricilər:həssaslıq, spesifiklik, pozitiv və neqativ proqnostik səviyyə, diaqnostik dəqiqlik. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, №4 2010; s. 130-134
 48. N.Y.Bayramov. Orqan transplantasiyasında müasir istiqamətlər. Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2010, s.15-18.
 49. N.Y.Bayramov. Hepatosellular karsinoma. Azerbaycan-Türkiye Akademik Tıp toplantıları, 25-26 iyun 2010, s. 40-49
 50. N.Y.Bayramov, A.S.Qədirova. Xolesisto-xoledoxolitiazın müalicəsində müasir istiqamətlər. Cərrahiyyə, 2011, No 2, 46-49
 51. A.S.Qadirova, N.Y.Bayramov, N.Q.Novruzov, E.Q.Başirov. Ostroe naruşenie mezenterialnoqo krovoobraşenie u bolnoqo s qeneralizovannoy formoy miastenii qravis i periferiçeskim vaskulitom. Cərrahiyyə, 2011, No 2, 73-78
 52. N.Y.Bayramov, Qədirova A., Novruzov N. İntraabdominal cərrahi infeksiyalarda emprik antibiotikoterapiya. Cərrahiyyə, 2011, No 2, 74-83
 53. N.Y.Bayramov, Paşazadə V.A., Əmirov T.C. Qaraciyərin bioloji və biosuni əvəzediciləri. Cərrahiyyə, 2011, No 3, 95-99.
 54. N.Y.Bayramov. Həsən Abbas oğlu Sultanov. Professor Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 illik yübileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2012. s. 3-4
 55. N.Y.Bayramov, Rüstəm Ə. Endoskopik cərrahlıqdan robot cərrahlığına doğru. Professor Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 illik yübileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2012. s. 5-8
 56. Bayramov N.Y., Bayramova T.E., Allahverdiyev S.A., Rüstəm Ə.M. Hamilə qadınlarda diaqnostik və müalicəvi laparoskopiyanın istivadəzi zamanı SAGES qaydaları. Cərrahiyyə, 2012, No 2, 83-88
 57. N.Y.Bayramov. Türkiye ile Azerbaycan arasında tıp alanında ilişkilıerin genişlenmesine genel bakış. Güncel Gastroenteroloji. Eylül, 2012, 16/3, 189-191.
 58. N.Y. Bayramov. A.S. Güraras. Kəskinləşmiş qaraciyər yetməzliyinin və hepatorenal sindromun diaqnostika və müalicə prinsipləri. Cərrahiyyə №1 (33); 2013; s 24-27
 59. Bayramov N.Y., Novruzov N.H., Güraras A.S. Sirrotik xəstələrdə kritik vəziyyətlərə ümumi yanaşma prinsipləri. Cərrahiyyə. 2013: 2: 26-9
 60. Bayramov N.Y, A.M.Allahverdiyev, G.R.Bayramova. Mezenximal kök hüceyrələrin transplantasiyada perspektivləri. Cərrahiyyə 2013: 4: 14-21
 61. S.Yılmaz, C.Kayaalp, M.Yılmaz, N.Bayramov, R.Məmmədov, Novruzov N. Canlıdan qaraciyər transplantasiyasinda donorlarda əməliyyatdan sonraki ağırlaşmalar: 600 donorun nəticələri.Cərrahiyyə 2013:4 (36): 44-50
 62. İsmayılov İ.Y., Yıdız A., Ersoy E., Yüksel O., Akın M., Bayramov N.Y. Əməliyyatdan sonrakı yırtıqlara dair. Sağlamlıq. 2013:2: 32-8
 63. Bayramov N.Y., Zeynalov N.A., Pashazade V.A. Laparoscopic choledocho-duodenostomy. «Хирургия». 2013: (1): 43-6 Москва
 64. Bayramov N.Y., Zeynalov N.A., Zeynalov S.M., Salahova S.Sh. Laparoscopic versus open appendectomies for simple and difficult cases. İnternational Journal of Science Commerce and Humanities 2013: 1: 2: 107-1
 65. Bayramov N.Y.Alıcının genel degerlendirilmesi. ARUD. Anestezi dergisi 2013: ek sayı: 4-6
 66. Bayramov N.Y., Omarov T.I., Zeynalov N.A., Pashazadeh V.A., Aslanova K.D. Laparoscopic Choledochoduodenostomy for Treatment of Benign Common Bile Duct Strictures. World Journal of Medical Sciences. 2013. 8 (4). 396-400 London
 67. R.Mamedov, B.Unal, C.Ara, C.Aydin, F.Yetisir, N.Bayramov, C.Kayalp, S.Yilmaz. Temporary Portocaval Shunt by Piggyback Cava in Liver Re-transplantation:Report of a Case. British J. of Medicine @Medical research. 2013. 4(3)
 68. Bayramov N.Y., Novruzov N.H., Səfiyeva A.K., Qədirova A.S. Cərrahi ağırlaşmaların ağırlıq dərəcələrinə görə təsnifatları.Cərrahiyyə 2012: 1 (29): 91-96
 69. Bayramov N.Y., Guraras A.S., Pashazade V.A. Comparative characteristic of preoperative magnetic resonance and intraoperative cholangiography in diagnostics of the common biliary duct disorder. "Клиническая хирургия". 2013 Apr; (4): 20-3 Киев
 70. S.Yılmaz, D.Özgor, A.Dirican, M.Ates, F.Gonultash, Ch.Ara, C.Kayaalp, M.Yılmaz, N.Bayramov, V.Pashazadeh, A.Guraras. Complications after transplantation of hepatic fragment from a living donor: results of surgical intervention in 600 donors. Клиническая хирургия". 2014 Apr; (4): 20-3 Киев
 71. R.Mamedov, N.Novruzov, A.Baskiran, F.Yetisir, B.Unal, C.Aydın, N.Bayramov, C.Kayaalp, S.Yilmaz. Living donor liver transplantation with replacement of vena cava for Echinococcus alveolaris:A case report. International Journal of Surgery Case Reports, 2014
 72. S. Yılmaz, C.Kayaalp, P.Abbasov, N.Bayramov, N.Novruzov. Qapı venası trombozunda trombektomiya zamanı balon kateter istifadəsi. Cərrahiyyə 2014 (2):30-32
 73. Алиев С.А., Байрамов Н.Ю. Алиев Э.С. Особенности диагностики и тактики хирургического лечения разрывов диафрагмы при закрытой сочетанной травме груди и живота.Вестник хирургии, 2014, № 4, с. 66-72
 74. Zeynalov S.M., Bayramov N.Y., Rustam A.M., Bayramova T.E. Qadınlarda öddaşı xəstəliyinin və kiçik çanaq üzvlərinin cərrahi xəstəliklərinin müalicəsində simultan cərrahi əməliyyatlar. Azərbaycan mama-ginekoloqlarının IV qurultayının məqalələr toplusu. Bakı. 2014. – c.302-312
 75. Bayramov N.Y., Memmedov R., Novruzov N., Sefiyev I., Memmedova S. Canli donordan alınmis qaraciyərin ortotopik transplantasiyasindan sonraki biliar agırlasmalar. Cərrahiyyə 2014, 4: 80 – 89.
 76. Bayramov N.Y.Ömərov T.Zeynalov N.A. Qaraciyərin fibrozunu qiymətləndirmə üsulları. Cərrahiyyə. 2015. №1 (41). - s. 39-4
 77. Bayramov N.Y., Məmmədov R.A., Kayaalp C., Yılmaz S., Həsənov A.B. Canlı vericili qaraciyərin sağ payının transplantasiyasından sonrakı biliar fəsadlar: 147 hadisənin təhlili. Cərrahiyyə, 2015, 9 – 15.
 78. Байрамов Н.Ю., Мамедов Р.А., Дж. Кайаальп, С. Йылмаз, М.Я. Аскеров, С.С. Мамедова. Билиарные осложнения после трансплантации правой доли печени от живых доноров. Kлиническая хирургия, 2015, 10:32-34.
 79. X.N.Şirinova, R.A. Məmmədov, N.Y.Bayramov. Pankreasin neyroendokrin şişi: İnsulinoma. Cərrahiyyə, 2016, № 4, 42-45.
 80. X.N.Şirinova, R.A.Məmmədov, N.Y.Bayramov. Retroperitoneal fibroz – Ormond xəstəliyi. Xəstə təqdimatı. Cərrahiyyə, 2016, № 3.
 81. Bayramov N.Y, A.C.Abdullayev, E.V.Nəbiyeva. Laparoskopik piylənmə əməliyyatlarından sonra rast gəlinən ağırlaşmalar. Cərrahiyyə, 2016, 3:16-21
 82. Səfiyeva A.K., Bayramov N.Y., Novruzov N.H. Kolorektal poliplərdə kök hüceyrələrin proqnostik əhəmiyyəti. Cərrahiyyə, 2016, 3:92-95.
 83. Алиев С.А.Байрамов Н.Ю., Алиев Э.С. Инфицированный панкреонекроз: состояние проблемы и альтернативные подходы к хирургическому лечению. Вестник хирургической гастроэнтерологии (Россия). №1-2. – с. 75-3
 84. Novruzov N.H., Bayramov N.Y., Məmmədov R.A., Səfiyeva A.K.Kiçik qaraciyər sindromunun inkişaf səbəbləri və profilaktika yolları.Cərrahiyyə, 2016, 4:86-92
 85. Mamedov R, Bayramov N. First Living Donor Liver Transplantation For Congenital Hepatic Fibrosis In Azerbaijan. AMAJ 2016; 1: 16-18
 86. Bayramov N.Y, Ibrahimova A.A. Comparision of open, laparo-endoscopic and one-stage laparoscopic approaches for treatment of gallbladder and common bile duct stones.Laparosc Endosc Surg Sci 2017;24(3):85-93 DOI: 10.14744/less.2017.76598
 87. Bayramov N.Y, Ibrahimova A.A. Sistemik Zədələyici Proseslər – Cərrahiyyənin Fundamental Nəzəriyyələrinə Ümumi Baxış: İntoksikasiyadan Günümüzdəki SİRS Və Sepsisə. АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 72, №1, səh. 111-120 (2017)
 88. Гумматов А.Ф., Аббасов А.Г., Ширинова Х.Н.,Байрамов Н.Ю. Оценка результатов тонкоигольной аспирационной биопсии узлов щитовидной железы.Хирургия восточной Европы. Минск. 2017 . № 1. – с. 29-35
 89. Şirinova X.N., Rzayev T.M., Bayramov N.Y. Qastroezofageal venaların varikoz genşilənməsi zamanı endoskopik müalcənin effektivliyi. Sağlamlıq. 2017. № 2. – s. 37-41
 90. Байрамов Н.Ю., Маммадов Р.А. Первая пересадка печени в Азербайджане от живого донора по поводу врожденного фиброза. Трансплантология (Москва). 2017. № 2.
 91. Bayramov N.Y., İbrahimova A.Ə. Sepsisin yeni tərifinin klinik əhəmiyyəti. Cərrahiyyə. 2017. № 1. – s. 71
 92. İbrahimova A.Ə., Bayramov N.Y., Ömərov T.İ. Aşırı piylənməsi olan cərrahi xəstələrdə ağırlaşmaların dəyərləndirilməsi və perioperativ aparılma. Cərrahiyyə. 2017. № 1. – s. 91
 93. Bayramov N.Y., İbrahimova A.Ə. Laparoskopik xolesistektomiya əməliyyatının identifikasiya, disseksiya və prosedura problemlərinin həllinə əsaslanan çətinlik dərəcələri klassifikasiyası. Cərrahiyyə. 2017. № 2. – s. 7-16
 94. Aslanova K.D., Bayramov N.Y., Hüseynova M.R. Xolesistoxoledoxolitiazın ağrlaşmaları və yanaşı cərrahi xəstəliklərin diaqnostikası, açıq və laparoxoledoxoskopik müalicəsinin nəticələrinin öyrənilməsi. Cərrahiyyə. 2017. № 2. – s. 59-63
 95. Асланова К.Д., Байрамов Н.Ю., Рустам А.М. Осложнения хирургического лечения холецистоходедохолитиaзa рaзличными техникaми, их профилaктикa и лечение. Биомедицина. 2017. № 2. – с. 39-45
 96. K.D. Aslanova, N.Y.Bayramov. Xolesistoxoledoxolitiazın eynimomentli laparoxoledoxolitotomik müalicəsi: müasir vəziyyət, üstünlüklər, qüsurlar, həll olunmayan məsələlər və perspektivlər. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri №2/2017 p, 14-22
 97. Bayramov N., Omarov T., Zeynalov N., Bayramli F. First Sleeve Gastrectomy Series in Azerbaijan. 20th World Congress of the IFSO (26-29 August 2015, Vienna, Austria)
 98. Omarov T, İbrahimova A., Salahova S., Zeynalov N., Bayramov N. Preliminary results of bariatric surgery in Azerbaijan population. Proceeding of the Azerbaijan National Academy of Sciences (Biological nad Medical Sciedncess), Special issue, volum 72, No 3, 2017, 110-103.
 99. Elgun Samadov, Mohsum Askerov, Ramil Ahmadov, Nuru Bayramov. Acute appendicitis complicating Amyand’s hernia:rare condition. AMAJ 2017; 2: 29-30.
 100. Bayramov N.Y., Aslanova K.D., Rüstəm Ə.M. Xolesistoxoledoxolitiazın cərrahi müalicəsinə açıq, laparo/endoskopik və birmərhələli laparo/xoledoxoskopik yanaşmanın nəticələri. ATJ, 2017:3, 5-11
 101. Məmmədov R.A., Məmmədova S.S., İsazadə E.M., Bayramov N.Y. Transplantasiyadan sonra qaraciyər zədələnməsinin və rəddetmənin təyinində hepatosit mənşəli MiRNT-lərin rolu. ATMN. 2017. № 3. – c.20-24
 102. Rzayev T.M., Rüstəm Ə.M., Xıdırova N.M., Bayramov N.Y., Əhmədov Ə.M., Rəfiyev S.F. Mədə varikozlarından qanaxmaların N-butil 2-cyanoakrilat ilə endoskopik müalicəsi. Cərrahiyyə. 2017. № 3. – s. 7-2.
 103. Şirinova X. N., Bayramov N.Y., Aydınova P.R. Sklerozlaşdırıcı mezenterit. Mezenterik pannikulit. Cərrahiyyə. 2017. № 3. – s. 85-6
 104. Ömərov T.İ., Salahova S.Ş., İbrahimova A.Ə., Səlimova E., Bayramov N.Y.Azərbaycan populyasiyasında mədəkiçiltmə əməliyyatlarının perspektivlərinin təhlili. Cərrahiyyə. 2017. № 4. – s. 18-2.
 105. Hüseynova M.R., Məmmədov R.A., Bayramov N.Y.. Pankreasın sistik törəmələri. Cərrahiyyə. 2017. № 4. – s. 81-4.
 106. Məmmədov R.A., Məmmədova S.S., İsazadə E.M., Bayramov N.Y. MikroRNT-nin qaraciyərin xəstəlikləri və transplantasiyası zamanı biomarker kimi xüsusiyyətləri.ATMN. 2017. № 4. – s. 143-0
 107. Omarov T, Ibrahimova A, Abdullayev A, Bayramov NY, Şahin T. Bariatric surgery in Azerbaijan: A single center experience. Laparosc Endosc Surg Sci 2017; 24(4):122-7. DOI: 10.14744/less.2018.08760.
 108. Zeynalov S.M., Bayramov N.Y., Aslanova K.D., Mahmudov M.G., Əliyev R.Y., Rüstəm Ə.M. Kəskin destruktiv xolesistitli yaşlı və qoca xəstələrdə laparoskopik xolesistektomiyanın xüsusiyyətləri. Cərrahiyyə. 2018. № 1. – s. 13-18
 109. Novruzov N.H., Bayramov N.Y., Məmmədov R.A. Canlıdan qaraciyər transplanta-siyasından sonra donor nəticələri.Cərrahiyyə. 2018. № 1. – s. 31-35
 110. Bayramov N.Y., Aslanova K.D., Rzayev T.M., Qəhrəmanlı Ş., Rüstəm Ə.M. Xoledoxolitiazın diaqnostikasına və azinvaziv müalicəsinə müasir baxışlar. Cərrahiyyə. 2018, 2:44-49
 111. Bayramova E.M, Bayramov R.B., Aslanova K.D., Muxtarova R.M., Namaov A.E., Əliyev R.Y., Rüstəm Ə.M., Bayramov N.Y. Xoledoxoduodenostomiyanın gec ağırlaşmaları zamanı diaqnostika və müalicə taktikasının seçilməsinin xüsusiyyətləri. Cərrahiyyə. 2018, 2:50-54
 112. Zeynalov S., Bayramov N., Aslanova K., Rüstəm Ə. Kəskin xolesistitin cərrahi müalicəsinin çətinlikləri və onların aradan qaldırılması yolları. Azərbaycan Ordusunun yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş ”Hərbi təbabətin aktual problemləri” EPK-nın materialları. Bakı. 03-04 may 2018. – s. 38-45
 113. İbrahimova AA., Bayramov NY, Rustam AM. Investigation of functional hepatic tests in operateed patients with obesity. Klinichna khirurhiia. 2018 November 85(11):29-28
 114. Bayramov N.Y., Safiyeva A.K., Avunduk M.C. Kolorektal poliplərdə xərçəng kök hüceyrələrinin araşdırılması. Azərbaycan Tibb Jurnalı. 2018. № 3. - s.21-24.
 115. Сафиева А, Байрамов Н. Мелкие колоректальные полипы как предшественники колоректального рака. Клиническая хирургия. 2018. № 7. - c. 21-23.
 116. Омаров Т.И., Салахова С.Ш., Ибрагимова А.А., Байрамов Н.Ю. Сравнительная оценка результатов различных хирургических бариатрических операций. Клиническая хирургия. 2018. 85(3). - c. 39-42.
 117. Aynur Safiyeva, Nuru Bayramov, Mustafa Cihat Avunduk. CD 133 Sensitivity in Colorectal inflammatory polyps. World J Surg (2018) 42:S1-S41. – s. 25
 118. Safiyeva AK., Bayramov NY. The importance of colonoscopy in the treatment of colorectal polyps and colorectal cancer screening. Ann Ital Chir, 2019:90:4: 311-317, Digital Edition 2019; 8 pii: S0003469X1902966X. (İmpact factor - 0,708, Hİ- 20, Med Sci İndex 14)
 119. Bayramov N.Y. Transplantasiyada əməliyyatönü immun testlərin klinik interpretasiyası. Azərbaycan Allerqologiya və Klinik İmmunologiya Jurnalı, Cild 7; № 1, 2019, 3-14
 120. Nuru Bayramov, Sezai Yilmaz, Sevinj Salahova, Adil Bashkiran, Nadir Zeynalov, Elvin Isazade, and Terane Bayramova. Liver Graft and Spleen Elastography After Living Liver Transplantation: Our First Results #Transplantation Proceedings, 51, 2446e2450 (2019). https://doi.org/10.1016/j.transproceed. 2019.01.184 (İmpakt faktor -0,959)
 121. Namig Novruzov, Nuru Bayramov, and Emin Mammadov. Preoperative Evaluation of Liver Parenchyma of Potential Donors in Living Donor Liver Transplantation. Transplantation Proceedings, 51, 2379e2382 (2019). https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2019.04.070. (İmpakt faktor -0,959)
 122. Bayramov N.Y., Salahova S.S., Zeynalov N.A., İsazadə E.M., Bayramova T.E. Canlıdan qaraciyər transplantasiyasından sonra qaraciyər və dalaq elastoqrafiyasının dinamikası. Cərrahiyyə, 2019 (1): 26-31
 123. Bayramov N.Y., Səfiyeva A.K. Kolorektal poliplərin epigenetikası. Azərbaycan Onkologiya Jurnalı. 2019. № 1. – s. 81-83.

 Aynur Safiyeva, Nuru Bayramov. The Ki-67 immunohistochemical expression of colorectal polyps. Balneo Research Journal Vol.11, No.2, May 2020 p: 169–173. DOI: http://dx.doi.org/10.12680/balneo.2020.335  Rzayev T.M., Xıdırova N.M., Məmmədova S. Y., Bayramov N. Y. Qanayan və qanaxma riski olan qastroezofaqeal varikozlarm endoskopik müalicasinin nəticələri. Cərrahiyyə, 2020 (1):41-45  Şirinova X.N., Zeynalov B.M., Hüseynova M.R., Bayramov N.Y. Epiploik appendagit. Cərrahiyyə, 2020 (1):65-70  Hasanov R, Samadov E, Bayramov N, Ünlü A, Petrone P. Surgical management of insulinomas at the Azerbaijan Medical University: a retrospective study of 21 cases over a 10-year period. Turkish Journal of Medical Sciences. 2020;(April 2017):1262–9.  SAFIYEVA A, BAYRAMOV N. The Ki-67 immunohistochemical expression of colorectal polyps. MUNTEANU C, editor. Balneo Research Journal [Internet]. 2020 May 10;11(3):169–73. Available from: http://bioclima.ro/Balneo335.pdf  Omarov T, Samadov E, Bayramov N, Unlu A, Coskun AK. The Effectiveness and Feasibility of Laparoscopic Re-sleeve Gastrectomy. Obesity Surgery [Internet]. 2020 Aug 18; Available from: http://link.springer.com/10.1007/s11695-020-04927-0  Bayramov NY, Rüstəm Ə.M. Azərbaycan Tibb Univeristetinin I Cərrahi xəstəliklər Kafedrasının 100 illik yubileyi. Cərrahiyyə. 2020;(2):76–81.  Məmmədov R, Karakas S, Kayaalp C, Bayramov N, Yılmaz Y. Canlıdan qaraciyər transplantasiyası zamanı mukozal eversiya və künc-qoruyucu tikişlər tətbiq edilən biliar anastomoz texnikası. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. 2020;(3):41–7.  Karakaş S, Sarıcı K, Özdemir F, Məmmədov R, Ersan V, İnce V, et al. Canlıdan qaraciyər transplantasiyası zamanı teleskopik biliar rekonstruksiya (birillik nəticələr). Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. 2020;(1):209–14.  Bayramov N, Isazade E, Mammedov R, Namazov A. Guidelines for transplant patients during the COVID-19 pandemic. AMAJ. 2020;(1):23–4.  Əliyev, S.A., S.Y. Məmmədova, N.Y. Bayramov, and E.S. Əliyev. 2020. “Morbid Piylənmənin Müalicəsində Botulin Toksininin Tətbiqi.” Cərrahiyyə (2): 56–60.  Bayramov, N.Y., R.A. Məmmədov, E.M. İsəzadə, and F.A Məmmədova, Ş.Ə. Qəhramanova. 2020. “Qaraciyər Transplanatasiyasında Qreft və Xəstə Yaşamına Təsir Edən Risk Amilləri.” Cərrahiyyə (2): 31–66.  Omarov TI, Bayramov NY, Huseynova MR, Zeynalov NA. The effect of the distance from the pyloric sphincter and size of the calibration tube on ¬postoperative outcomes of the laparoscopic sleeve gastrectomy. Kazan medical journal [Internet]. 2020 Oct 27;101(5):669–76. Available from: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/19135  Məmmədova, M. H., Bayramov, N. Y., Cəbrayılova, Z. Q., Manaflı, M. İ. & Hüseynova, M. R. Hepatosellular karsinomanın mərhələlərinin təyini üçün intellektual sistemin işlənilməsi prinsipləri. İnformasiya texnologiyaları problemləri 3–14 (2021) doi:10.25045/jpit.v12.i1.01.  Mammadov RA, Mammadova SS, Gahramanova FA, Mammadova SA, Hasanov AB, Bayramov NY. Giant Splenic Artery Pseudoaneurysm Mimicking Pancreatic Mass. International Journal of Innovative Research in Medical Science (IJIRMS). 2021;06(2):137-139. doi:10.23958/ijirms/vol06-i02/1049  Zeynalov B.M., İmanova S.S., Mahmudov MG, Rüstəm Ə.M., Əliyev R.Y., Bayramov N.Y. Laparoskopik yardimli birincili təksıralı yoğun bagırsaq anastomozlaşdırılmasının nəticələri. Cərrahiyyə. 2020;(3-4):28-31.  Bayramov NY, Məmmədov RA, Novruzov NH, İsəzadə EM, Bayramova TE. Canlı qaraciyər donorlarının müayinə və qiymətləndirmə prinsipləri. Cərrahiyyə. 2020;(1-2):40-45.  Bayramov N.Y., İbrahimova A.Ə. Kəskin qaraciyər çatışmazlığının terminologiyası - bir nozoloji vahid, müxtəlif adlar. Azərbaycan tibb jurnalı (xüsusi buraxılış). 2020. -s.169-1  Bayramov NY, Məmmədov RA. Qaraciyərin bəd xassəli törəmələrində qaraciyər trasnplantasiyası üzrə yeni protokolun önəmli nöqtələri. Cərrahiyyə. 2021;(1):34-36.  Алиев СА, Байрамов НЮ, Алиев ЭА, Намазов АЭ, Махмудов МГ, Магеррамов ДМ. Анализ результатов лечения раненых с минно-взрывной травмой. Cərrahiyyə. 2021;(1):11-17.  Mammadova M, Bayramov N, Jabrayilova Z. Development of the principles of fuzzy rule-based system for hepatocelular carcinoma staging. EUREKA: Physics and Engineering. 2021;(3):3-13. doi:10.21303/2461-4262.2021.001829  Namig Novruzov, , Veysel Ersan, Nuru Bayramov, Baris Otlu, Eldar Aliyev, Volkan Ince, Burak Isik, Sezai Yilmaz, and Yunus Karipkiz. 2021. “Extracellular Histones H3 as a Prognostic Blood Marker for Delayed Liver Function Recovery After Donor Hepatectomy.” Transplantation Proceedings, Vol. 53. Issue 7. September 2021. –p. 2305-1  https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2021.07.023.  Bayramov N, Farajov E, Sholan R, et al. COVID-19 infection in patients with kidney and liver transplantation: preliminary results of multicenter study. V International Conference on Covid-19 Studies. 2021;September:118-122. https://www.covid19conference.org/conferencebooks  Bayramov N.Y., Mammadov R.A., Gahramanova F.A. (2021) Prophylactic Splenectomy. In: Dilek O.N., Uranues S., Latifi R. (eds) Prophylactic Surgery. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66853-2_12  Bayramov N., Zeynalov N. (2021) Prophylactic Surgery for Benign Diseases of Stomach and Duodenum. In: Dilek O.N., Uranues S., Latifi R. (eds) Prophylactic Surgery. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66853-2_15  Ersan V, Bayramov N, Otlu B, et al. Prognostic accuracy of the extracellular histones for liver dysfunction after donor hepatectomy. PONTE: Multidisciplinary Journal of Sciences and Research. 2021;77(2).  Ибрагимова AA, Салахова СШ, Байрамов НЮ, Рустам АМ. Результаты эластографии печени у хирургических пациентов с ожирением. Хирургия Восточная Европа. 2021;10(3):353-358. doi:10.34883/PI.2021.10.3.006  Bəkirov İ., Mahmudov M., Rüstəm Ə.M., Zeynalov BM, Əhmədov Ə.M., Bayramov NY. Yayılmış nəcis peritonitinin vakuumyaradıcı aktiv laparostomik sanasiya proqramı ilə müalicəsi. Urologiya və reproduktiv təbabət. 2021;4(1):31-38.  Salahova, S. Ş., Bayramov, N. Y. and Namazov, A. E. (2021) ‘Müharibə şəraitində əməliyyat keçirmiş yaralılarda qaraciyər və dalaq elastoqrafiyasının nəticələri’, Sağlamlıq, (1), pp. 54–62.  Ибрагимова AA, Салахова СШ, Байрамов НЮ, Рустам АМ. Результаты эластографии печени у хирургических пациентов с ожирением. Хирургия Восточная Европа 2021 Том: 10 №3 –c 353-8. 2021;10(3):353-358. doi:10.34883/PI.2021.10.3.006  İmanova SS, Zeynalov BM, Bayramov NY. Düz bağırsağın total sallanmasının cərrahlığında Altmeier proseduru. Azərbaycan Tibb Jurnalı. 2021;(3):45-51.  Bayramov N, Farajov E, Sholan R, et al. COVID-19 infection in patients with kidney and liver transplantation: preliminary results of multicenter study. V International Conference on Covid-19 Studies. 2021;September:118-122. https://www.covid19conference.org/conferencebooks  Bayramov NY, Ibrahimova AA. Modern concepts of hepatic insufficiency, their advantages and faults: views of a general surgeon and transplantologist. Klinicheskaia khirurgiia. 2021;88(5-6):86-90. doi:10.26779/2522-1396.2021.5-6.86  Bayramov N., Əliyev RY, Qəhrəmanova FA. Müasir cərrahi stress konsepsiyası. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. 2021;(2):135-143.  Qəhrəmanova FA, Məmmədova ŞƏ., Məmmədov RA, Bayramov NY. Qaraciyərin sağ payının ageneziyası (Klinik nümunə). Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. 2021;(1):116-118.Çap olunmuş tezislər[redaktə]

 1. Н.Ю.Байрамoв, Дж.Кoсаев. Xoлeцистo-кардиальный синдрoм при калькулeзнoм xoлeциститe. Aктуальныe прoблeмы патoлoгии жeлудoчнo-кишeчнoгo тракта. Тeзисы Кoнфeрeнции СНO, Баку, 1984, с.13-14.
 2. Н.Ю.Байрамoв. Гнoйнo-нeкрoтичeскиe забoлeвания при саxарнoм диабeтe.. "Забoлeвания чeлoвeка", Тeзисы XXX1-oй Кoнфeрeнции СНO, Pига, 1984, стр 67-68.
 3. Н.Ю.Байрамoв, С.Танрвeрдева. Тактика и лeчeниe пoврeждeний груднoй клeтки. Aктуальныe прoблeмы пульмoнoлoгии, Тeзисы Кoнфeрeнции СНO, Баку 1985, стр. 6-8.
 4. Н.Ю.Байрамoв, Т. Нуриев. Oслoжнeния прoникаюшиx ранeний груднoй клeтки и иx прoфилактика. Aктуальныe прoблeмы пулмoнoлoгии, Тeзисы Кoнфeрeнции СНO, Баку 1985, стр. 6-8.
 5. Н.Ю.Байрамoв. Oстрая кишeчная нeпрoxoдимoсть у бoльныx пoжилoгo и старчeскoгo вoзраста. Матeриалы 48-oй Кoнфeрeнции СНO, Тибилиси, 1985, стр.47-48
 6. Н.Ю.Байрамoв. Aнтианаэрoбная тeрапия при лeчeнии пeритoита, Xириургичeская инфeкция, Тeзисы Кoнфeрeнции СНO, Баку, 1986, стр. 22-24.
 7. Н.Ю.Байрамoв. Лeчeниe oстрoгo анаэрoбнoгo папапрoктита. Xириургичeская инфeкция, Тeзисы Кoнфeрeнции СНO, Баку, 1986, стр. 22-24.
 8. P.Мexтиев, Н.Ю.Байрамoв. Poл анаэрoбнoй нeклoстридиальнoй инфeкции в вoзникнoвeнии и развитии разлитoгo пeритoнита. Матeриалы Втoрoгo сьeзда Xирургoв Aзeрбайджана, Баку, 1986, стр. 54-57.
 9. Н.Ю.Байрамoв, P.Мexтиев. Клиника и лeчeниe анаэрoбнoгo пeритoнита. Матeриалы 8-oй Кoнфeрeнции Мoлoдыx Óчeныx, Баку, 1987, стр.33-36
 10. Н.Ю.Байрамoв, Д.Oшинимика, М.Гусeва. Примeнeниe кoмбинирoваннoгo лазeрнoгo oблучeния у бoльныx xрoничeским oстeoмиeлитoм . "Мoлoдeжь-практичeскoму здаравooxранeнию", Всeсoюзная Кoнфeрeнция мoлoдыx учeныx и студeнтoв, Мoсква 1990, стр 159.
 11. В.К.Гoстишeв, В.A.Вeртьянoв, Л.O.Шкрoб, Н.Ю.Байрамoв. Внутрисoсудистoe лазeрнoe oблучeниe крoви в кoмплeкснoм лeчeнии xрoничeскoгo oстeoмиeлита "Нoвыe в лазeрнoй мeдицинe и xирургии", Мeждунарoдная кoнфeрeнция, Мoсква, 1990, 1ч, стр-17-19
 12. В.К.Гoстишeв, В.A.Вeртьянoв, Г.С.Вавилoва, Л.O.Шкрoб, Н.Ю.Байрамoв, Чeрeзкoжнoe лазeрнoe oблучeниe крoви при лeчeнии бoльныx с xрoничeскoй гнoйнoй инфeкциeй. "Низкoинтeнсивнoe лазeрнoe излучeниe в мeдицинскoй практикe", Научнo-практичeская кoнфeрeнция, Xабарoвск, 1990, стр 47-48
 13. В.К.Гoстишeв, В.A.Вeртьянoв, Г.С.Вавилoва, Л.O.Шкрoб, Н.Ю.Байрамoв М.P.Гусeва. Испoлзoваниe кoмбинирoваннoгo лазeрнoгo oблучeниe в лeчeнии xрoничeскoгo oстeoмиeлита. "Низкoинтeнсивнoe лазeрнoe излучeниe в мeдицинскoй практикe", Научнo-практичeская кoнфeрeнция, Xабарoвск, 1990, стр 47-48
 14. Н.Ю.Байрамoв, М.Гусeва. Пoказания и прoтивoпoказания к примeнeнию внутрисoсудистoгo лазeрнoгo oблучeния крoви у бoльныx с xрoничeскoй гнoйнoй инфeкциeй. Матeриалы Всeс. Научнoй Кoнфeрeнции Мoлoдыx Учeныx пoсвящ. 60-лeтию AМУ, Баку, 1991, стр. 16-17.
 15. М.Гусeва, Н.Ю.Байрамoв. Aутoгeмoтрансфузия в xирургичeскoм лeчeнии гeматoгeннoгo oстeoмиeлита. Матeриалы Всeс. Научнoй Кoнфeрeнции Мoлoдыx Учeныx Пoсвяш. 60-лeтию AМУ, Баку, 1991, стр. 31-32.
 16. В.К.Гoстишeв, В.A.Вeртьянoв, М.A.Сoпрoмадзe, Д.Oшинимика, Н.Ю.Байрамoв. Примeнeниe углeкислoтнoгo лазeра и oблeкoла в лeчeнии гнoйныx ран. "Мeстнoe лeчeниe ран", Матeриалы Всeсoязнoй кoнфeрeнции, Мoсква, 1991, стр. 143-144
 17. Ю.В.Стручкoв, В.A.Вeртьянoв, Н.Ю.Байрамoв, Г.С.Вавилoва, Ф.М.Гапакoв, A.Г.Xанин. Высoкo-и низкowнeргeтичeскoe лазeрнoe излучeниe в лeчeнии гнoйныx ран. "Мeстнoe лeчeниe ран", Матeриалы Всeсoязнoй кoнфeрeнции, Мoсква, 1991, стр. 143-144
 18. Н.Ю.Байрамoв, E.A.Aлиeв. Измeнeния в иммуннoй систeмe пoслe внутрисoсудистoгo лазeрнoгo oблучeния крoви у бoльныx с xрoничeскoй гнoйнoй инфeкциeй. "Прoблeмы wкoлoгии в мeдицинe", Матeриалы научнoй кoнфeрeнции, Баку, 1991, стр. 31.
 19. Н.Ю.Байрамoв, E.A.Aлиeв. Влияниe внутрисoсудистoгo лазeрнoгo излучeния на систeму рeгуляции агрeгатнoгo сoстoяния крoви. "Прoблeмы wкoлoгии в мeдицинe", Матeриалы научнoй кoнфeрeнции, Баку, 1991, стр. 92.
 20. Г.A.Султанoв, Н.Ю.Байрамoв, Ф.М.Гапагoв, E.A.Aлиeв. Примeнeниe низкoинтeнсивныx лазeрныx излучeний в xирургии oбoдoчнoй кишки. "Aктуальныe прoблeмы Гастрoэнтeрoлoгии" Науч. Кoнфeрeнция, Баку, 1992 стр. 24.
 21. В.A.Вeртьянoв, Н.Ю.Байрамoв, Ф.М.Гапагoв. Пoказния к примeнeнию внутрисoсудистoгo лазeрнoгo oблучeния крoви при xрoничeскoй гнoйнoй инфeкции. Всeрoссийская кoнфeрeнция пo мeдицинским лазeрам. Мoсква, 1992, стр. 34-36
 22. В.К.Гoстишeв, В.A.Вeртьянoв, Н.Ю.Байрамoв, М.A.Сoпрoмадзe. Лазeры в прoфилактикe и стимуляции заживлeния гнoйныx ран. Всeрoссийская кoнфeрeнция мeдицинским лазeрам. Мoсква, 1992, стр. с. 45-47
 23. A.A.Axунбeйли Г.A.Султанoв, Н.Ю.Байрамoв, Ф.М.Гапагoв Т.Б.Кeримoва E.A.Aлиeв. Сoчeтаннoe примeнeниe внутрисoсудистoгo лазeрнoгo oблучeния крoви и гeмoсoрбции при пeритoнитаx. Эффeрeнтныe мeтoды в мeдицинe. Тeзисы научнo-практичeскoй кoнфeрeнции, Ижeвск, 1992, стр. 8.
 24. Г.A.Султанoв, Н.Ю.Байрамoв, E.A.Aлиeв, Ф..М.Гапагoв. Влияниe внутрисoсудистoгo лазeрнoгo oблучeния крoви на иммуннуя систeму у бoльныx с oстрым xoлeциститoм. Эффeрeнтныe мeтoды в мeдицинe. Тeзисы научнo-практичeскoй кoнфeрeнции, Ижeвск, 1992, стр. 119.
 25. N.Y.Bаyrаmov, T.C.Əмirov. Təcili qаrнn cərrahiyyəsinda lazerlərin tətbiqi. Gənc Alimlərin Elmi Konfransı (ATU). Bаkı 1992, səh.12-24
 26. Н.Ю.Байрамoв, Э.A.Aлиeв, A.М.Pустамoв, С.С.Иманoва. ×рeзкoжный спoсoб лазeрнoгo oблучeния внутрисoсудисoй крoви у xирургичeскиx бoльныx. Aктуальныe прoблeмы клиничeскoй, тeoрeтичeскoй и экспeримeнтальнoй мeдицины, 13-ая Кoнфeрeнция мoлoдыx учeныx, Вoлгoград, 1993, стр. 10-11.
 27. Н.Ю.Байрамoв, Ф.М.Гапагoв, Э.A.Aлиeв, A.М.Pустамoв. Прoгнoзирoваниe иммунoкoррeгируюшeгo дeйстивия внутрисoсудистoгo лазeрнoгo oблучeния крoви у бoльныx с xирургичeскoй инфeкциeй. Aктуальныe прoблeмы клиничeскoй, тeoрeтичeскoй и експeримeнтальнoй мeдицины, 13-ая Кoнфeрeнция мoлoдыx учeныx, Вoлгoград, 1993, стр. 11-12.
 28. H.A.Sultanov, F.M.Qapaqov, N.Y.Bayramov, A.M.Rustamov, I.A.Baxsaliev. Qarın boşluğuna keçən odlu silah yaralanmalarının müalicə nəticələri. "Hərbi Səhra Cerrahlığının aktual problemleri", Ümumrespublika Elmi praktik Konfrans, Bakı, 1993, s. 8-10.
 29. T.A.Əliyeva, N.Y.Bayramov, F.M.Qapaqov, A.M.Rustamov. Dös boşluğuna keçən odlu silah yaralanmalarının müalicəsi. "Hərbi Səhra Cerrahlığının aktual problemleri", Ümumrespublika Elmi praktik Konfrans, Bakı, 1993 s. 5-7.
 30. H.A.Sultanov, N.Y.Bayramov, F.M.Qapaqov, S.A.Həmzayev, Aşağı ətraf donmalarının diaqnostikası və müalicəsi. "Hərbi Səhra Cərrahlığının aktual problemləri", Ümumrespublika Elmi praktik Konfrans, Bakı 1993 s. 44-46.
 31. N.Y.Bayramov, H.A.Sultanov, A.M.Rustamov, S.F.Rəfiyev. Odlu silah yaralanmalarının fəal cerrahi müalicəsi. "Hərbi Səhra Cerrahlığının aktual problemleri", Ümumrespublika Elmi praktik Konfrans, Bakı 1993, s. 50-53.
 32. N.Y.Bayramov, H.A.Sultanov, F.M.Qapaqov, E.A.Əliyev, S.S.Imanova. Yumşaq toxumaların odlu silah yaralanmalarının müalicə prinsipləri. Cerrahiyyədə irinli iltihabi prosesslərin aktual məsələləri, Elmi Konfrans, Bakı 1993, s. 10-12.
 33. H.A.Sultanov, F.M.Qapaqov, N.Y.Bayramov, E.A.Əliyev, A.M.Rustamov. Kicik enerjili lazerlərin əməliyyatdan sonrakı yaraların irinləməsinin profilaktika və müalicəsində istifadəsinin eksperimentdə əsaslandırılması. Cerrahiyyədə irinli iltihabi prosesslərin aktual məsələləri, Elmi Konfrans, Bakı 1993, s. 92-93.
 34. H.A.Sultanov, F.M.Qapaqov, E.A.Əliyev, N.Y.Bayramov. Öd yollarının əməliyyatdan sonrakı irinli ağırlaşmaların müəlicəsində maqnito-lazeroterapiyanin effektliliyi. Cərrahiyyədə irinli iltihabi prosesslərin aktual məsələləri, Elmi Konfrans, Bakı 1993, s. 93-94.
 35. H.A.Sultanov, N.Y.Bayramov, S.M.Həmzəyev. Ətrafların donmasında orqanizmin immum sistemi və qanın koaquloloji vəziyyətinin dinamikası. ATU Cərrahi Xəstəliklər Kafedrasının 50 illik yubileyi Konfransı Materialları, Bakı, 1994, s. 21-22.
 36. H.A.Sultanov, S.A.Əliyev, N.Y.Bayramov. Kolon ve rektum yaralanmalarında cerrahi taktik. Travma və Acil Cerrahi kongresi, İstanbul, 1995, s. 65.
 37. N.E.Veliyev, İ.İ.Bekirov N.Y.Bayramov. Peritonitin ağırlık derecesinin tetkigi və laparosyomiye indikasyon. Travma və Acil Cerrahi kongresi, İstanbul, 1995, s. 75.
 38. N.Y.Bayramov. Torakoabdominal ateşli yaralanmalarda diagnostik taktik. Travma və Acil Cerrahi kongresi, İstanbul, 1995, s. 85.
 39. A.E. Qeybullayev, N.G.Hasanov, N.Y.Bayramov. Pelvisin və karının birge kapalı travmalarının diagnostiğine yeni yaklaşım. Travma və Acil Cerrahi kongresi, İstanbul, 1995, s. 89.
 40. A.H. Abbasov, N.Y.Bayramov. Tokoferol asetatın dalak autotransplantasyonunda kullanılması. Travma və Acil Cerrahi kongresi, İstanbul, 1995, s. 101.
 41. N.Y.Bayramov, H.A.Sultanov, C.H.Cümşüdov. Karacigerin ateşli yaralanmalarının sınıflandırılması və tedavisi. Klin Deney Cerrah Derg 1995; 3: 14.
 42. A.Kesin M.Akoğlu, H.Gündoğdu, A.Gencer, N.Y.Bayramov. Karaciger tümörlerinin cerrahi tedavisi. Klin Deney Cerrah Derg 1995; 3: 18.
 43. C.Hacıyev, A.Abbasov, E.Bəşirov, N.Y.Bayramov. Postsplenektomik sendromun tedavisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1996,, s.30, Antalya.
 44. N.Y.Bayramov, C.Cümşüdov, M.Kavutçu, S.Öztürk, İ.Durak, E.A.Aliyev. Lazerin karaciğer rezeksiyonuna etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 1996, Antalya, s 73.
 45. C.Cümşüdov, A.Taner, N.Y.Bayramov, H.Dartanel, B.Baydar, K.Topgül. Peritonitli hastalarda mikrosirküler bozuklukların bulber bioanjiomikroskopi metoduyla değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 1996, Antalya, s 79.
 46. C.Cümşüdov, H.Cahit, N.Y.Bayramov, B.Baydar, K.Topgül, L.Batramova. Deneysel karaciğer kistlerinde kavite tedavisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 1996, Antalya, s 84.
 47. N.Y.Bayramov, C.H.Cümşüdov, M.Kavutcu, S.Öztürk, İ.Durak, E.A.Aliyev, T.M.Rzayev. Dalarginin karaciğer regenerasyonuna etkisi. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. The Turkish Journal of Gastroenterolojy 7(1); 42, 1996.
 48. N.Y.Bayramov, S. Demirci, M. Akoğlu, H. Gündoğdu, M. Karaayvaz, E.Beşirov. Karaciğer rezeksiyonlarında ultrason diseksiyonu. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. The Turkish Journal of Gastroenterolojy 7(1); 44, 1996.
 49. C.Cümşüdov, H.Dartanel, K.Öner, N.Y.Bayramov, B.Baydar, K.Topğül, L.Bayramova, H.Üstün. Deneysel karacığer kıstlerının tedavısınde lazer kullanımı 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. The Turkish Journal of Gastroenterolojy 7(1); 122, 1996.
 50. A.Axunbeyli, H.Sultanov, E.Hasanova, N.Y.Bayramov. Klofellinle uzatılmış epidural-sakral anestezi. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. The Turkish Journal of Gastroenterolojy 7(1); 122, 1996.
 51. N.Y.Bayramov, S.Demirci, M.Akoğlu, H.Gündoğdu, E.Beşirov, İ.Kuzu. Sirrotik karaciğer rezeksiyonlarında ameliyyat tekniklerinin karşılaştırılması. 1. Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, Bakü, 1997, s.99.
 52. N.Y.Bayramov, M.Bektaş, İ.Alkan, H.Bozkurt, M.Gemcelep, E.Özgören. Karaciger iskemi ve rezeksiyonunda bacterial translokasiyon. 1. Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, Bakü, 1997, s.100.
 53. N.Y.Bayramov. Türkdilli halkların gastroenteroloji termler lüğeti: sorunlar ve çözüm yolları. 1. Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, Bakü, 1997, s.44.
 54. N.Y.Bayramov, C.Cumşudov, M.Kavutçu, İ.Durak, E.Aliyev, R.Mete. Effects of the local and blood laser irradiation on the liver regeneration. İnternational Gastroenterology Congress, İstanbul, 1997.
 55. N.Y.Bayramov, S.Damirçi, M.Akoğlu, H.Gündoğdu, M.Karaeyvaz, İ.Kuzu. A comparison of the different techniques for the liver resection in cirrhotic patients. İnternational Gastroenterology Congress, İstanbul, 1997.
 56. E.Ağayev, Ç.Ceferov, M.Yusubov, M.Hasanov, E.Beşirov, N.Y.Bayramov. Boğulmuş fıtıkta barsak canlılığının intraoperativ degerlendirilmesi. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. The Turkish Journal of Gastroenterology 8(1); 61, 1997.
 57. T.Rzayev, Ç.Kotan, A.Taş, İ.Alkan, E.Beşirov, Ü.Abbasov, N.Y.Bayramov. Karaciğer rezeksiyonlarında Water-jet yöntemlerinin karşılaştırılması. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. The Turkish Journal of Gastroenterology 8(1); 80, 1997.
 58. N.Y.Bayramov. Karaciğer rezeksiyonlarından sonraki komplikasyonlar ve risk faktörleri. İİ Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, Almatı, 2-5 Haziran, 1998, s.69
 59. N.Y.Bayramov, T.M.Rzayev. Karaciğer rezeksiyonunda water-jet yöntemi. Hepato-pankreato-biliyar Cerrahi Kongresi, 5-7 Iİyun 1999, Antaliya, s.92
 60. Rzayev T.M., N.Y.Bayramov, Rüstəmov Ə.M, Mehdiyev R.İ., Hacıyeva G., Eksperimentdə qaraciyərin maye şırnağı və Digitoklaziya üsulu ilə rezeksiyası. İ.M.Məmmədovun 80 illiyinə həsr olunmuş Elmi-Praktik Konfrans Materialları. Bakı 1999. s. 24-25
 61. Zeynalov S.M., N.Y.Bayramov, Rüstəmov Ə.M., Usubov A.Ş., Laparoskopik xolesistektomiya: kiçik təcrübənin nəticələri. İ.M.Məmmədovun 80 illiyinə həsr olunmuş Elmi-Praktik Konfrans Materialları. Bakı 1999. s. 26-27
 62. Rzaev T.M., Bayramov N.Y., Akhmedov O.A. Resection of the liver by flud jet in experiment. Zakafkaziya Ölkələri Cərrahlarının XII Konfransı, Tiflis, 1999, s. 91
 63. N.Y.Bayramov, T.Rzayev, H.A.Sultanov, Ch.Kotan. Diameter and pressure of the water-jet for liver resection. 17.National Gastroenterology Congress, Antalya, 2000. The Turkish Journal of Gastroenterology 2000:11:1.127
 64. T.Rzayev, N.Y.Bayramov, H.A.Sultanov, Muradov H, Mehtiyev R. Comporative evaluation of functional and morphologic alterations of liver during blunt and water-jet dissection. 17.National Gastroenterology Congress, Antalya, 2000. The Turkish Journal of Gastroenterology 2000:11:1.127
 65. N.Y.Bayramov, T.Rzayev, H.A.Sultanov, Muradov H. Morfology of the liver tissue during water-jet transsection. 17.National Gastroenterology Congress, Antalya, 2000. The Turkish Journal of Gastroenterology 2000:11:1.127
 66. N.Y.Bayramov, T.Rzayev. Water-jet dissection of liver parenchyma with use of antifibrinolitic solution. Internatıonal Eurosurgery Congress - Eurosurgery 2000, İstanbul, p 104
 67. Rəfiyev S.F., Bayramov N.Y., Rəfiyev F.S. Öd yolları patologiyasının diaqnostikasında maqnit-rezonans xolangioqrafiyasının rolu. Prof. B.M.Mahmudbəyovun 100-illik yubley. Konfransının elmi işlər toplusu. Səh 44. Bakı 2002
 68. N.Y.Bayramov, A.H.Abbasov. Simultaneous Abdominal Operations Using Laparoscopy. International Congress of Laparoscopic Surgery. Riyadh 2003
 69. N.Y.Bayramov. MRCP, ERCP and Laparoscopy in the Treatment of Choledocholithiasis. International Congress of Laparoscopic Surgery. Riyadh 2003.
 70. N.Y.Bayramov, S. F. Rafiyev, A. D. Ismailov. Mirizzi Syndrome. Congress of Hepatobiliary Surgery. Buraydah 2003.
 71. N.Y.Bayramov, S.M.Zeynalov, S.Sh.Salakchova, H.A.Sultanov. Laparoscopic appendectomy in uncomplicated and Difficult appendicitis. VIII Internatioanal Eurasian Congress of Surgeons and Gastroenterologistis. 2-4 June, 2005, Tbilisi.
 72. A.G. Abbasov, N.Y. Bayramov, I.T. Ibrahim-zada, Kh. Mustafayev, N.T. Tagiyeva. Factors implicating the outcomes of incisional hernia repair with polypropylene mesh. IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2006, 6.
 73. N.Y.Bayramov, T.E.Bayramova, D.İsmayılova, A.H.Abbasov. Simultaneous Laparoscopyc Operations. IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2006, 20.
 74. N.Y.Bayramov. 5-year experience of the central clinical hospital in laparoscopic surgery. IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2006, 21
 75. T.E.Bayramova, N.Y.Bayramov, E.Turan. First outcomes in laparoscopic total hysterectomy. IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2006, 21.
 76. I.T. Ibrahim-zada, N.Y. Bayramov, R. Kh. Rahimova, D.A. Ismayilova, A.G. Abbasov. Initial experience in laparoscopic inguinal hernia repair. IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2006, 27.
 77. J.Kazimzadeh, N.Y.Bayramov, S.Sh.Salakhova, Z.Chalilov, A.Abbasov. Acute appendicitis: laparoscopic or open surgery. IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2006, 33.
 78. T.M. Rzayev, N.Y. Bayramov, I.T. Ibrahim-zada, V. N. Rasulov. Endoscopic treatment of esophageal varices. IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2006, 83.
 79. N.Y.Bayramov, T.M.Rzayev, F.S.Rafiyev, Z.Chalilov, P.F.Meherremov. Treatment strategy of Choledocholithiasis using MRCP, ERCP, IOCG and Laparoscopy. IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2006, 119.
 80. N.Y.Bayramov, Magerramov P.F. Introduction to intraoperative cholangiography at laparoscopic cholecystectomias. IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2006, 120.
 81. Z.B.Khalilov, N. Y. Bayramov, A.A.Namazov, R.Kh.Rahimova, C.R. Kazimzade. The causes of conversion during laparoscopic cholecystectomy in our experience. IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2006, 139.
 82. N.Tagiyeva, N. Y. Bayramov, I. T. Ibrahim-zada, Z. B. Khalilov, H. Bilgel. Laparoscopic cystectomy in hepatic hydatid disease. IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2006, 157.
 83. N. Y. Bayramov, T. E. Bayramova, Z.Chalilov A. H. Abbasov, Salahova S.Ş. Laparoscopyc Simultaneous Operations. XI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2008, 22.
 84. N.Y.Bayramov, Kazimzadeh J.R., Khalilov Z.B. Damage control surgery in patients üith blunt abdominal trauma. XI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2008, 23.
 85. N.Y.Bayramov, Z.Chalilov, C.Kazimzadeh, S.Salahova. Laparoscopic appendectomy experience. XI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2008, 24.
 86. N.Y.Bayramov, Z.Chalilov, C.Kazimzadeh. Intrahepatic cholangioyeyunostomy (segment-3 bypass) in unresectable hiliar tumors. XI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2008, 26
 87. N.Y.Bayramov, Muharremov P.F., Zeynalov E.F. Indications for intraoperative cholangiograpy during cholesistectomy. XI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2008, 142
 88. N.Y.Bayramov, Abbasov B., Alkhazov Y, Yaqubov K, Kazımzadeh C. Comparision of different grading and staging systems of the liver biopsies in chronic liver diseases. XI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2008, 142
 89. N.Y.Bayramov, S.M.Zeynalov, Z.B.Chalilov, S.Sh.Salahova. Laparoscopic appendectomy in uncomplicated, complicated and atypical appendicitis. Randomized clinical study. Abstracts, 18th International Congress of the IAOSG, 2008, İstanbul, Hepatogastroenterology, vol 55, 2008, 133.
 90. Bayramov N.Y., Zeynalov N.A., Gadirova A.S., Rafiyev F.S. Simultaneous operations in laparoscopic extraction of liver hydatid cysts. Abstracts, 18th International Congress of the IAOSG, 2008, İstanbul, Hepatogastroenterology, vol 55, 2008, 239
 91. N.Y. Bayramov, A. Qadirova, T. Bayramova. Simultaneous laparoscopic operations with cholecystectomy. Ulusal gastroenteroloji haftası, 2009; s 154
 92. Байрамов Н.Ю., Кадырова А.С., Рзаев Т.М. Симультанные с холецистэктомией лапароскопические операции. İ.M. Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, 2009; s 24-25
 93. N.Y.Bayramov, N.Novruzov, C. Kazımzade, N. Zeynalov, T. Amirov. Laparoskopik koledoko-duodenostomi sonuçlarımız. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara, 2010, s. 130
 94. N.Y. Bayramov, T. Bayramova, A. Qadirova. Simultan laparoskopik kolesistektomi ve jinekolojik ameliyatlar, 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara, 2010, s. 138
 95. N.Y. Bayramov, A. Namazov, N Novruzov, C Kazımzade, A Abbasov. Hernioplastide kariniçi basıncın monitoringi, 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara, 2010, s. 214
 96. N.Y.Bayramov, N.Novruzov, A.Namazov. Hernioplastikalar zamanı qarındaxili təzyiqin monitorinqi. Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı 2010, s.18
 97. N.Y.Bayramov, N.Novruzov, V.Hüseynova. Hepatik ensefalopatide L-ornitin-L-aspartat kullanımı. 27.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 24-28 kasım 2010, Antalya, s.167.
 98. N.Y.Bayramov, A.Kadırova, M.Kerimov, A.Novruzov, T.Amirov. Non-alkoqolik steatohepatitde (NASH) fosfolipid ve L-karnitin kullanımı. 27.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 24-28 kasım 2010, Antalya, s.179.
 99. N.Y.Bayramov, Gadirova A.S., Novruzov N.H., Safiyeva A.K. Surgical treatment of the trombosed liver hemangioma complicated with obstructive jaundice. 12th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, 13-16 october, 2011, p108
 100. N.Y.Bayramov, Novruzov N.H., Safiyeva A.K, Gadirova A.S. Results of extensive hepatic resections. 12th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, 13-16 october, 2011, p109.
 101. Yilmaz S, Kayaalp C, Bayramov N.Y., Novruzov N. Hepatic transplantation from living donor. First experience. 12th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, 13-16 october, 2011, p197.
 102. N.Y.Bayramov, Safiyeva A.K, Novruzov N.H., Gadirova A.S. Laparoscopic resection of sigmoid colon in chronic constipation. Initial experience. 12th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, 13-16 october, 2011, p 205.
 103. N.Y.Bayramov, Novruzov N., Safiyeva A., Gadirova A.. Laparoskopik fiberoptik koledok eksplorasyonu. Dünya Gastroenteroloji Dernegi Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusasl Gastroenteroloji Haftası. Antalya, 16-20 Kasım, s 226.
 104. N.Y.Bayramov, Abbasov F., Hüseynov H., Salahova S. Açıq ve laparoskopik biliar ameliyyatlardan sonraki endokrin-metabolik yanıt ve insulin resistansı. Dünya Gastroenteroloji Dernegi Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusasl Gastroenteroloji Haftası. Antalya, 16-20 Kasım, s 231.
 105. N.Y. Bayramov, N.Novruzov, A.Sefiyeva, A.Gedirova, V.Paşazade, R.Ahmedova, K.Aslanova. Koledok taşları tedavisinde laparoskopik fiberoptik koledokoskopi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. İzmir, 23-27 mays 2012.
 106. A. Namazov, N.Y. Bayramov, A.Rustam. Karının ön duvarının boğulmuş fıtıklarının laparoskopik tedavisi: ilk sonuçlar. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. İzmir, 23-27 mays 2012.
 107. N.Y. Bayramov, N.A. Zeynalov, V.A. Pashazadeh, A.S. Gadirova. Laparoscopic choledocho-duodenostomy for benign strictures of distal common bile duct. EAES Congress, 2012, 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 20-23 June 2012, Brussels, Belgium.
 108. Rüstəm Ə.M.,Zeynalov S.M.,Bayramov N.Y.,Qeybulla A.Ə. Qarın boşluğunda cərrahi əməliyyat keçirmiş xəstələrdə laparoskopik appendektomiyanın texniki çətinliklərinin aradan qaldırılması yolları. Professor Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi –praktik konfransın materialları. Bakı. Uni-Print. 2012. s 63.
 109. Bayramov N.Y. Orqan transplantasiyasının müasir aspektləri. Bakı Beynəlxalq Forumu. 2012.
 110. S.Yilmaz, D. Özgür, A. Dirican, M.Ateş, F.Gönültaş, C.Ara, C.Kayaalp, M.Yılmaz, N.Bayramov, R.Memedov. Canlı donoprdan yapılan karaciger transplantasyon ameliyyatlarından sonra donorda gelişen kamplikasyonlar. Türk Cumhuriyyetleri Anestezi Günleri. Transplantasyon Anestezisinde Güncel Gelişmeler. 19-23 Nisan 2013. ATU., Bakü.
 111. Байрамов Н.Ю., Зейналов С.М., Салахова С.Ш.Трудные лапароскопические аппендэк­то­мии.Российская школа колоректальной хирургии. VI Международная Конференция. 5-6 апреля 2012. Москва
 112. Зейналов С.М., Байрамов Н.Ю., Байрамова Т.Е., Салахова С.Ш., Гасанов .А.Тактика хирургического лечения при хроническом калькулезном холе­цис­тите, сочетающимся доброка-чествен­ны­­ми заболеваниями матки. Российская школа колоректальной хирургии. VI Международная Конференция. 5-6 апреля 2012. Москва
 113. Namazov A.E., Bayramov N.Y., Rüstəm Ə.M. Qarının ön divarının yırtıqlarının açıq və video endoskopikal loplastikasından sonra erkən irinli–infeksion ağırlaşmaların monitorinqi və profilaktikası. Azərbaycan xalqının ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Xətəxana daxili infeksiyalar, antibiotiklərə rezistentlik, dezinfeksiya, antiseptika və sterilizasiya problemləri” Beynəlxalq simpoziumu. Bakı, 2013, s. 56-57.
 114. Əliyev S.A., Bayramov N.Y., Həsənov N.Ə., Əliyev E.A., Abbasova S.Y. Mezenterial qan dövranının kəskin pozğunluqları zamanı diaqnostik səhvlərvə cərrahi müalicənin nəticələri. Tibb elmləri doktoru, professor B.M.Aşurovun anadan olmasının 70 – illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 2013, - s.52
 115. Zeynalov S.M.,Bayramov N.Y., Rustam A.M., Zeynalov B.M., Salahova S..Simultaneuse laparoscopic surgery in the treatment of gallstone disease and disease of pelvic organs. XIII International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku 12-15 september, 2013., p 70
 116. Bayramov N.Y., Rzayev T.M., Zeynalov S.M., Comparision of open, laparo-endoscopic and one-stage laparoscopic approaches for treatment of gallbladder and common bile duct stones. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku 12-15 september, 2013., p 95
 117. Bayramov N.Y. Navruzov N, Safiyeva A., Gadirova A. Results of major hepatic resections. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku 12-15 september, 2013., p 100
 118. Rzayev T.M. Bayramov N.Y., Zeynalov S.M. Aplication of endoscopic endoprothesis in the treatment of obstructive jaundice of tumor origin. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku 12-15 september, 2013., p 161
 119. Rzayev T.M., Shirinova Kh.N., Bayramov N.Y., Endocsopic prevention of esophageal varcieal bleeding in portal hypertension. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku 12-15 september, 2013., p 161-162
 120. S.Yilmaz, D. Özgür, A. Dirican, M.Ateş, F.Gönültaş, C.Ara, C.Kayaalp, M.Yılmaz, N.Bayramov, R.Memedov, N.Navruzov. Donor complications in living resated liver transplantation. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku 12-15 september, 2013., p 182
 121. Yilmaz S., Ozgor D., Dirican A., Atesh M., Gonultash F., Ara J., Kayaalp J., Yilmaz M., Bayramov N., Mammadov R., Novruzov N., Zeynalov N. Complications in liver transplantation. Fourth International Medical Congress of Southeast European Medical Forum (SEEMF). 11-15 Sept. 2013. - p 76-7.
 122. Bayramov N.Y., Əliyeva M., Zeynalov B.M., Qapaqov F.M. Qaraciyər sirrozunda və antiviral terapiyaya baglı sitopeniyanın müalicəsi ücün laparoskopik splenektomiya və autotransplantasiya. Azərbaycan–Türkiye cərrahiyyə və qastroenterologiya günləri. Bakı, 6-7 iyun 2014, s.73-74
 123. Bayramov N.Y., Zeynalov S.M., Rustam A.M., Salahova S.S. Komplike akut destrüktif kolesistitin laparoskopik tedavisi. www.uck2014.com
 124. Ruslan Mamadov, Namık Navruzov, Adil Başkıran, Fahri Yetişir, Bülent Ünal, Cemaletin Aydın, Nuru Bayromov, Cüneyt Kayaalp, Sezai Yılmaz. İleri evre ekinokokus alveolariste vena kava replasmani ile birlikte canli vericili karaciğer nakliwww.uck2014.com
 125. Bayramov N.Y., Qapaqov F.M., Əliyeva M.E. Karaciger sirrozunda ve antiviral terapiye bağlı sitopeninin tedavisi için laparoskopik splenektomi ve autotransplantasyon. www.uck2014.com
 126. Zeynalov S.M., Bayramov N.Y, Rüstem A.M., Bayramova T.E., Mahmudov M.G. Kadınlarda Safrataşı hastaligi ile Birlikte Görülen Pelvik Organların Cerrahi Hastalıklarının Tedavisinde Eşzamanlı Operasyonlar. www.uck2014.com
 127. Bayramov N., Novruzov N., Aslanova K. Öd kisəsi və xoledox daşlarının müaliəsinə birmərhələli laparoskopik yanaşma. T.e.d, Prof. H.B. İsayevin 70-illik yubleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. 24-25 noyabr 2014. Bakı. – s. 12
 128. Bayramov n.Y., Rustam Ə.M., Zeynalov S.M., Zeynalov B.M., Salahova S.Ş. Qaraciyər sirrozu olan xəstələrdə kəskin destruktiv xolesistitin cərrahi müalicəsi. T.e.d, Prof. H.B. İsayevin 70-illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı. 24-25 noyabr, 2014. -s. 60-1
 129. R.Mamedov, N.Navruzov, Adil Başkıran, Fahri Yetişir, Bülent Ünal, Cemalettin Aydın, N. Bayramov, Cüneyt Kayaalp, Sezai Yılmaz. İleri Evre Ekinokokus Alveolariste Vena Kava Replasmanı İle Birlikte Canlı Vericili Karaciğer Nakli. (PS-0989) 19 Ulusal Cerrahi Konqresi/14. Hemşirelik kongresi 16-20 Nissan 2015/ Antalya / Türkiye
 130. İbrahimova A.Ə., Məmmədov R.A., Bayramov N.Y. Kök hüceyrələr: ümumi xarakteristikası və klinik praktikada istifadəsi. səh.71-73. Tezis, 16 oktyabr 2015.
 131. Ömerov T.I., Bayramov N.Y., Zeynalov N.A. Azərbaycanda bariatrik cərrahinin yaranmasında ilk çalışmalarımız. XII Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Konqresi. Antalya. 22-26 nisan 2015. SB 023
 132. Omarov T.İ., Bayramov N.Y., Zeynalov N.A., Bayramli F. First sleeve gastrectomy series in Azerbaijan. 20th IFSO World Congress Austria. August 26th – 29th. 2015
 133. Abbasov P., Bayramov N.Y.,Yılmaz S., Kayaalp C.Qaraciyər transplantasiyasından sonrkı dövrdə molekulyar adsorbent recirculating sisteminin tətbiqinin transplantat yetməzliyində əhəmiyyəti. T.e.d., professor Ə.Ə.Məmmədovun 60-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi–praktik konfransın materialları. Bakı. 2015. – s.5-6.
 134. Байрамов Н.Ю., Зейналов С.М., Рустам А.М., Алиев Р.Я., Рзаев Т.М. Тактика ведение лапароcко-пической холецистектомии в трудных случаях. T.e.d., professor Ə.Ə.Məmmədovun 60-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi–praktik konfransın materialları. Bakı. 2015. – s.49-1
 135. Bayramov N.Y., Zeynalov S.M., İsazadə E.M. Kəskin xolesistitli xəstələrdə laporoskopik xolesistektomiya. T.e.d., professor Ə.Ə.Məmmədovun 60-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi–praktik konfransın materialları. Bakı. 2015. – s.51-4.
 136. İbrahimova A.Ə., Məmmədov R.A.,Bayramov N.Y. Kök hüceyrələr ümumi xarakteristikası və kliniki praktikada istifadəsi. T.e.d., professor Ə.M.Əlizadənin 100-illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı. 2015. - s.71-3
 137. Cалахова С.Ш., Байрамов Н.Ю.Сравнительная характеристика лапароскопической и открытой аппендектомии при обычных и осложнен-ных формах аппендицита. T.e.d., professor Ə.M.Əlizadənin 100-illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı. 2015. - s.125.
 138. Zeynalov S.M., Bayramov N.Y.,İsazadə E.M. Yaşlı xəstələrin kəskin destruktiv xolesistitlərdə laparoskopik xolesistektomiyanın xüsusiyyətləri. T.e.d., professor Ə.M.Əlizadənin 100-illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı. 2015. - s.134.
 139. Bayramov N.Y., Rzayev T.M., Rüstəm Ə.M.,Abbasova S.Y. Öd yollarının əməliyyatdaxili zədələnmələri və öd fistullarının endoskopik müalicəsi.T.e.d., professor Ə.M.Əlizadənin 100-illiyinə həsr olunmuş elmi- praktik konfransın materialları. Bakı. 2015.
 140. Байрамов Н.Ю.,Зейналов Н.А., Гасымов Е.М.,Мамедов К.М., Гусейнзаде А.Н. , Алиева Г.М., Рустамова Л.Г. Сравнительная оценка клинического течения острого калькулезного холецистита в зависимости от вида лечения. T.e.d.,professor Ə.M.Əlizadənin 100-illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı. 2015.
 141. Bayramov N.Y., Musayev K.K., Məmmədov R.A., İsmayılov F., Hüseynov V., Ağayeva N., Paşayev C. Qaraciyər sirrozunda kök hüceyrə transplantasiyası: ilk təcrübəmiz.Təbabətin aktual problemləri Bakı. 2015. Plenar məruzə.
 142. Ömerov T.İ., Bayramov N.Y., Zeynalov N.A., Şirinova X.N. SS-177. Sleeve gastroektomiya ameliyatları zamanı aparılan tekniki modifikasyonun uzak dövrü neticelerı 20. Ulusal Cerrahi Kongresi., Antalya. 13-17 nisan 2016. www.uck.com
 143. Rzayev T.M., BayramovN.Y., Aslanova K.D., Rüstem A.M., Ömerov T.İ., Ahmadov A.M.PS-0392. Taşlı kolesistit ve koledokolitiazisin eşzamanlı minimal invaziv cerrahi tedavisi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya. 13-17 nisan 2016. www.uck.com
 144. Bayramov N.Y., Aslanova K.D., Rzayev T.M., Rüstem A.M. PS-0796. Laparoskopik kolesisektomi sirası videokoledokoskpoki ve koledok eksplorasyonu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya. 13-17 nisan 2016. www.uck.com
 145. Zeynalov S.M., Bayramov N.Y., Namazov A.E. PS-0828. Karaciğer eknikokkozunun tedavisinde minimal invaziv teklonojinin uygulanması. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya. 13-17 nisan 2016. www.uck.com
 146. Zeynalov S.M., Bayramov N.Y., Rüstem A.M., İsazade E. PS-0932. Zor safra keseli hastaların laparoskopik tedavisi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya. 13-17 nisan 2016. www.uck.com
 147. Zeynalov S.M. Bayramov N.Y., Abbasov A.H. PS-1244. Pankreas nekrozu-nun tedavisinde minimal invaziv teknoloji. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya. 13-17 nisan 2016. www.uck.com
 148. Омаров Т.И., Байрамов Н.Ю., Зейналов Н.А. Ранние результаты технической модификации объемредуцирующей операции на желудке. V.A.Axundovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın tezislər toplusu. Bakı., 2016. – s. 73-4
 149. İbrahimova A.Ə., Bayramov N.Y., Ömərov T.İ. Piylənmə olan xəstələrdə abdominal cərrahi əməliyyatlardan sonra qaraciyər disfunksiyasının araşdırılması. Təbabətin aktual problemləri EPK-ın materialları. ATU. Bakı. 2017. -s. 24
 150. Салахова С.Ш., Байрамов Н.Ю., Рустам А.М. Результаты диагностики фиброза печени ультразвуковой эластографией Yenə orada, - s. 51
 151. Zeynalov S.M., Bayramov N.Y., Əliyev R.Y., Aslanova K.D. Kəskin destruktiv xolesistitli xəstələrdə laparoskopik texnologiyanın texnik xüsusiyyətlərinin və imkanlarının intraoperasion dəyərləndirilməsi Ə.e.x., T.E.D., Professor Qarayev Qalib Şalon oğlunun anadan olmasının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın toplusu. Bakı. 2017. – s. 71-73. 111-114
 152. Rzayev T.M., Bayramov N.Y., Əliyev R.Y., Aslanova K.D., Rüstəm Ə.M., Abbasova S. Qaraciyərdənkənar öd axarlarının əməliyyatdaxili zədələnmələri və öd fistullarının endoskopik müalicəsi Yenə orada, - s. 114-116
 153. Zeynalov S.M., Bayramov N.Y., Aslanova K.D. Şekerli diyabet hastalarında akut kolesistitin tedavisinde laparosko-pik kolesisstektomi uygulanması 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Kongresi. Antalya. 19-22 Nisan 2017. – s. 7-8. SB-15
 154. Zeynalov S.M., Bayramov N.Y., Abbasov A.H., Aslanova K.D., Rustam A.M. Karaciger ekinokokkozunun tedavi-sinde laparoskopik teknoloji 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Kongresi. Antalya. 19-22 Nisan 2017. –s. 7-8. SB-17
 155. Mammadov R.A., İsazade E.M., Bayramov N.Y., Aliyev S.A. Abdominal vereme şüphe olan has-talarda tanısal laparoskopinin ehemiyyeti 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Kongresi. Antalya. 19-22 Nisan 2017. – s. 80. PB-93
 156. R. Mammadov, N. Bayramov First living donor liver transplantation for congenital hepatic fibrosis in Azerbaijan 18th Congress of the European Society for Organ Transplantaton Barselona (Spain), 24-27 september 2017
 157. Emil Tahirov, Elvina Səlimova, Taryel Ömərov, Nuru Bayramov. Aşırı piylənməli xəstələrdə Sleeve qastrektomiya əməliyyatı zamanı aparılan antrumektomiyanın müqayisəli təhlili. Tibb Kongresi, Noyabr 1-2, Bakı
 158. Həcər Ağakişiyeva, Aygün İbrahimova, Taryel Ömərov, Nuru Bayramov. Aşırı piylənməli xəstələrdə Sleeve qastrektomiya əməliyyatı zamanı aparılan omentopeksiyanın müqayisəli təhlili. Tibb Kongresi, Noyabr 1-2, Bakı
 159. Xatirə Şirinova, Aygün İbrahimova, Taryel Ömərov, Nuru Bayramov. Sleeve qastrektomiya əməliyyatları və bizim təcrübəmiz Tibb Kongresi, Noyabr 1-2, Bakı
 160. Nərgiz Vəliyeva, Elvina Səlimova, Aygün Ibrahimova, Taryel Ömərov, Nuru Bayramov. Re-Sleeve qastrektomiya əməliyyatının nəticələrinə baxış Tibb Kongresi, Noyabr 1-2, Bakı
 161. Taryel Omarov, Aygun Ibrahimova, Elvina Salimova, Aygun Mayilova, Nuru Bayramov. Comparative analysis of antrectomy conducted during sleeve gastrectomy in severely obese patients. Yakın Dogu Bariatric Kongresi, Antalya 2017
 162. Bayramov N.Y., Səfiyeva A.K. Kolorektal poliplərdə kanser kök hüceyrələrinin araşdırılması – ilkin nəticələrimiz AXC-nin 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” EPK-ın materialları. Bakı. 2018. – s. 19
 163. Bayramov N.Y., Şirinova X.N., Stepnov İ.A., İbrahimzadə O.T. Endovazal lazer ablasiya (EVLA) aşağı ətrafların varikoz xəstəliyinin müalicəsi kimi. İlkin təcrübəmiz AXC-nin 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” EPK-ın materialları. Bakı. 2018. – s. 21
 164. Hüseynova M.R., Salahova S.Ş., Bayramov N.Y. Qaraciyər patologiyalarında elastoqrafiya və patohistoloji müayinələrin nəticələrinin müqayisəsi AXC-nin 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” EPK-ın materialları. Bakı. 2018. – s. 34
 165. Ömərov T.İ., Bayramov N.Y.,Səlimova E.V., İbrahimova A. Ə. Sleeve qastrektomiya texniki modifikasiyasının aşırı piylənməsi olan xəstələrdə tətbiqinin yaxın dövr nəticələri AXC-nin 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” EPK-ın materialları. Bakı. 2018. – s. 50
 166. Salahova S.Ş., Bayramov N.Y. Portal hipertenziyanın mərhələlərinin diaqnostikasında dalağın elastoqrafiyasının əhəmiyyəti: ilkin nəticələr AXC-nin 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” EPK-ın materialları. Bakı. 2018. – s. 54
 167. Aygun Ibrahimova, Nuru Bayramov Analysis of liver function tests in obese patients after abdominal surgery World J. of Surgery. 2018. Vol. 42. No 1. – s.24
 168. Aynur Safiyeva, Nuru Bayramov, Mustafa Cihat CD133 sensitivity in colorectal inflammatory polyps World J. of Surgery. 2018. Vol. 42. No 1. –s.25
 169. Ruslan Mammadov, Nuru Bayramov, Elvin Isazade. Intrahepatic cholangioyeyunostomy (Seqment-3 bypass) as bridge to biliary stending in unresectaable hiliar tumors World J. of Surgery. 2018. Vol. 42. No 1. – s.25
 170. Namig Novruzov, Nuru Bayramov, Emin Mammadov, Aynur Safiyeva Role of CT liver volumetry for donor selection in living donor liver transplantation World J. of Surgery. 2018. Vol. 42. No 1. – s.29
 171. Sevinj Salahova, Mehriban Huseynova, Nuru Bayramov. The significiance of spleen elastography in determining portal hypertension (Initial Results) World J. of Surgery. 2018. Vol. 42. No 1. – s.31
 172. Tariyel Omarov, Nadir Zeynalov, Nuru Bayramov, Farhad Ahmadov Our experience of omentopexy for sleeve gastrectomy World J. of Surgery. 2018. Vol. 42. No 1. –s.36
 173. Zeynalov S.S., Bayramov N.Y., Aliyev R.Y., Rustam A.M. [EPS-0572] Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Gelişen Safra Peritoniti Olgularına Yaklaşım. 21. Ulusal Cerrahi kongresin materialları. 11-15 nisan 2018, Antalya, www.2018.uck.com
 174. Zeynalov S.S.,Bayramov N.Y., Aliyev R.Y. [EPS-0652] Ekstrahepatik safra yollarının iyatrojenik yaralanmalarında tedavi yaklaşımı. 21. Ulusal Cerrahi kon-gresin materialları. 11-15 nisan 2018, Antalya, www.2018.uck.com
 175. Салахова С.Ш., Байрамов Н.Ю. Результаты диагностики фиброза печени ультразвуковой эластографией. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” EPK-ın materialları. Bakı. 2018. – s. 51
 176. Zeynalov S., Bayramov N., Rüstəm Ə. Laparoskopik xolesistektomiyadan sonra öd peritoniti Azərbaycan Ordusunun yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş ”Hərbi təbabətin aktual problemləri” EPK-nın materialları. Bakı. 03-04 may 2018.–s. 128
 177. Ömərov T., Səlimova E., Rüstəm Ə., Bayramov N. Aşırı piylənməli xəstələrdə mədəkiçiltmə əməliyyatı zamanı omentopeksiyanın rolu. Azərbaycan Ordusunun yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş ”Hərbi təbabətin aktual problemləri” EPK-nın materialları. Bakı. 03-04 may 2018. – s. 130
 178. Salahova S., Bayramov N., Hüseynova M. Portal hipertenziyanın ağırlıq dərəcəsinin təyinində dalağın sıxlığının əhəmiyyəti: ilkin təcrübələr Azərbaycan Ordusunun yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş ”Hərbi təbabətin aktual problemləri” EPK-nın materialları. Bakı. 03-04 may 2018. – s. 140
 179. Səfiyeva A., Bayramov N. Kiçikölçülü kolorektal poliplərdə endoskopik əməliyyatlar və onların əhəmiyyəti Azərbaycan Ordusunun yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş ”Hərbi təbabətin aktual problemləri” EPK-nın materialları. Bakı. 03-04 may 2018. – s. 141
 180. Bayramov N.Y., Salahova S.Ş., Rüstəm Ə. M. Canlıdan qaraciyər transplantasiyasından sonra qaraciyər və dalağın elastoqrafiyasının rolu. Süa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş “Təbabətin görən gözü” beynəlxalq EPK-ın materialları. Bakı. 30-31 mart 2019.
 181. Зейналов С.М., Байрамов Н.Ю., Султанова М.С.,Байрамов Р.Б., Рустам А.М. Методы лучевой диагностики острого панкреатита. Süa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş “Təbabətin görən gözü” beynəlxalq EPK-ın materialları. Bakı. 30-31 mart 2019. – s. 214-216
 182. Hüseynova M.R., Salahova S.Ş., Rüstəm Ə.M., Bayramov N.Y. Qaraciyər mənşəli ensefalopatiyanın diaqnostika və müalicəsinə dair. ATJ (xüsusi buraxılış). 2019.
 183. Salahova S., Mammadova SH., Bayramov N. Comparison results of liver elastography in compensation and decompensation phases of chronic liver disease. Abstracts of the XXVIII international euroasian congress of surgery and hepatogastroenterology, 11-14 september 2019, Baku, Azerbaijan
 184. Zeynalov B.M., Imanova S.S., Mahmudov M.G., Rustam A.M., Aliyev R.Y., Bayramov N.Y. The results of by primary single row anastomosis of colon by laparoscopy. Abstracts of the XXVIII international euroasian congress of surgery and hepatogastroenterology, 11-14 september 2019, Baku, Azerbaijan
 185. Zeynalov S.M., Bayramov N.Y., Aslanova K.D., Aliyev R.Y., Rustam A.M. Endosurgical treatment of acute biliary pancreatitis. Abstracts of the XXVIII international euroasian congress of surgery and hepatogastroenterology, 11-14 september 2019, Baku, Azerbaijan
 186. Ibrahimova A.A., Bayramov N.Y., Omarov T.I. Influence of open and closed gastrectomy operations to functional tests of liver in patients with obesity. Abstracts of the XXVIII international euroasian congress of surgery and hepatogastroenterology, 11-14 september 2019, Baku, Azerbaijan
 187. Aliyev R.Y, Mammadov K.M., Zeynalov S.M., Rzayev T.M., Rustam A.M., Aslanova K.D., Bayramov N.Y. Mekaniki sarılığın azinvaziv cerrahisi. 14. Türk Hepato Pankreato Bilier cerrahi kongresi. 23-26 ekim 2019. –s. 303
 188. Rzayev T.M., Bayramov N.Y., Əliyev R.Y., Aslanova K.D., Rüstəm Ə.M., Abbasova S.Y. Qaraciyərdənkənar öd axarlarının əməliyyatdaxili zədələnmələri və öd fistularının endoskopik müalicəsi. 14. Türk Hepato Pankreato Bilier cerrahi kongresi. 23-26 ekim 2019. –s. 303
 189. Zeynalov B.M., İmanova S.S., Namazov A.E., Rüstəm Ə.M., Əliyev R.Y., Bayramov N.Y. Yoğun bağırsağın laparoskopik anastomozlaşdırılmasının klinik nəticələri. Azərbaycan Tibb Universiteti-90, Bakı-2020, s.35-7
 190. Bəkirov İ.İ., Mahmudov M.G. Rüstəm Ə.M., Zeynalov B.M., Bayramov N.Y. Nəcis peritonitinin aktiv laparoskopik sanasiyası proqramı. Azərbaycan Tibb Universiteti-90, Bakı-2020, s.38-9
 191. N.Y. Bayramov1, M.G. Mahmudov1, A.E. Namazov1, E.M. İsazadə1, M.M. Mahmudov. Xroniki qaraciyər xəstəliklərində COVİD-19 infeksiyasının gedişi. Koronavirus pandemiyasi: elmi tədqiqatlardan sağlam gələcəyin təminatına doğru. Beynəlxalq konfransın materialları. AMEA, BTB, Bakı 2020, s 16
 192. N. Bayramov, C. Paşayev, Ə. Əhmədov, N. Süleymanova. Ağir və kritik dərəcəli COVID-19 infeksiyasinin müalicə nəticələri (şəxsi təcrübəmizin ilkin təhlili). Koronavirus pandemiyasi: elmi tədqiqatlardan sağlam gələcəyin təminatına doğru. Beynəlxalq konfransın materialları. AMEA, BTB, Bakı 2020, s 24
 193. N.Y. Bayramov, E.M. İsazadə, A.E. Namazov. COVİD-19 pandemiyasi dövründə transplantasiya xəstələrinə yanaşma qaydalari Koronavirus pandemiyasi: elmi tədqiqatlardan sağlam gələcəyin təminatına doğru. Beynəlxalq konfransın materialları. AMEA, BTB, Bakı 2020, s 61
 194. N.Y. Bayramov, S.Ş. Salahova. Koronavirus pandemiyasi dövründə əməliyyatdaxili profilaktika prinsipləri. Koronavirus pandemiyasi: elmi tədqiqatlardan sağlam gələcəyin təminatına doğru. Beynəlxalq konfransın materialları. AMEA, BTB, Bakı 2020, s 85
 195. N.Y. Bayramov, M.G. Mahmudov, A.E. Namazov, E.M. İsazadə, M.M. Mahmudov. Koronavirus pandemiyasi dövründə distant tibb təhsilinə tələbələrin münasibəti. Koronavirus pandemiyasi: elmi tədqiqatlardan sağlam gələcəyin təminatına doğru. Beynəlxalq konfransın materialları. AMEA, BTB, Bakı 2020, s 115
 196. N. Bayramov, T. Sadıqzadə, T. Əliyev, Ə. Rüstəm. Yüngül və orta dərəcəli COVID-19 infeksiyasinin klinikasi, risk amilləri və müalicə nəticələri (şəxsi təcrübəmizin ilkin təhlili). Koronavirus pandemiyasi: elmi tədqiqatlardan sağlam gələcəyin təminatına doğru. Beynəlxalq konfransın materialları. AMEA, BTB, Bakı 2020, s 172
 197. İbrahimova A.A., Bayramov N.Y. The usefulness of neutrophil-to-lymphosyte ratio and platelet-to-lymphosyte ratio in the prognosis of bacterial sepsis. Proceedings of the 3rd Internatio-nal Scientific and Practical Confe-rence. Challenges in Science of Nowadays. 6-8.04.2021. Washington. USA. - p. 689-2
 1. İbrahimova A.A., Bayramov N.Y. Liver function tests in obese patients after abdominal surgery- A prospective study. X International Scientificand Practical Conference. Science and Practice: Implementation to Modern Society. 4-5.06.2021. Manchester. Great Britain). –p. 500-1
 2. Rzayev T.M., Xıdırova N.M., Bayramov N.Y. Qida borusunun portal hipertenziya mənşəli varikoz qanaxmalarının endoskopik profilaktikası. Prof. T.Ə. Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” mövzusunda Beynəlxalq EPK-ın materialları. Bakı. 6-8 oktyabr 2021. –s. 82-3