Oracle

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar

Oracle - istifadə olunan VBİS-lər içərisində ən güclüsü və təhlükəsizi hesab olunur. Məlumatların paylanması üçün ən etibarlı sistemdir.Daha çox Unix əməliyyat sistemində istifadə olunur. Windows əməliyyat sistemində Oracle əsas 2 cür çağırmaq olar İsqlplus və ya Sqlplus vasitəsi ilə. sqlplusdan çağırmaq üçün CMD və ya əmirlər sətrinə sqlplus connect yazmaq kifayətdir. sqlpus-ı çağırmanın digər yolu qrafik sqlplus-ı Isqlpus brouzer vasitəsi ilə işltmək olar

Linux və ya Unix-də biz terminal vasitəsi ilə bu VBİS-i istifadə edə bilərik.

Oracle əsasən üç cür açılır:

  1. startup
  2. startup nomount
  3. startup mount

Oracle VBİS-ni Oracle-ın rəsmi saytından pulsuz yükləmək olar. Default olaraq Oracle sql və Plsql-lə birlikdə yüklənir. PLsql yalnız Oracle üçün yaradılmış ən sadə proqramlaşdırma dili hesab olunur. Bu dil proseduralı dil hesab olunur.

Oracle sistemi aşağdakı əmrlərlə söndürülə bilər:

  1. Shutdown və ya shutdown normal
  2. shutdown immediate
  3. shutdown transactional

4.shutdown abort

Xarici keçidlər[redaktə]