Məzmuna keç

Qərib Məmmədov/Biblioqrafiya/Əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Qərib Məmmədov/Biblioqrafiya

../


 • Görkəmli təbiətşünas böyük ziyalı. – Bakı: "Elm", 2002. – 16 s.
 • Xəritə və ulduzlarla hərəkət. – Bakı, 2006. – 74 s.
 • Azərbaycan təbiət elminin patriarxı. – Bakı, 2007. – 128 s. [1][dead link]
 • Aqrar islahatların Heydər Əliyev modeli. – Bakı: "Elm", 2007. – 27 s.
 • Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi haqqında. – Bakı: "Elm", 2007. – 25 s.
 • Heydər Əliyev torpaq islahatlarının Azərbaycanın 20 illik inkişaf tarixində rolu. – Bakı, 2011. – 104 s.
 • Azərbaycan – ekoturizm potensialı, I hissə. – Bakı: "Şərq-Qərb", 2012. – 359 s. (M.Xəlilov, E.Yusifov, V.Kərimov).
 • Azərbaycan – ekoturizm potensialı, II hissə. – Bakı: "Şərq-Qərb", 2012. – 419 s. (M.Xəlilov, E.Yusifov, V.Kərimov).
 • Azərbaycanda Heydər Əliyevin Aqrar Siyasəti. Аграрная политика Гейдара Алиева в Азербайджане. Agrarian policy of Heydar Aliyev in Azerbaijan (üç dildə). – Bakı: "Elm", 2013. – 344 s.
 • Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi – 20 ildə. Государственный Комитет по Земле и Картографии – 20 лет деятельности. State Land and Cartography Committee – 20 years. – Bakı: "Elm", 2013. – 384 s.
 • Aqrar islahatların Heydər əliyev modeli [2]. Bakı: "Elm", 2014, 208 s.
 • Torpaq islahatından torpaq inzibatçılığına. Bakı: "Elm", 2014, 176 s.
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akdemiyası Aqrar Elmlər Bölməsi. Bakı: "Sabah", 2015, — 420 səh.