Qərib Məmmədov/Biblioqrafiya/Atlasları və xətirələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Qərib Məmmədov/Biblioqrafiya

../


  • Почвенная карта Азербайджана в масштабе 1:600000. 1,62п.л./Москва. – 1991. (В соавторстве).
  • Azərbaycan torpaqlarının ekoloji qiymətləndirmə xəritəsi. – Bakı, 2003.
  • Naxçıvanın torpaq xəritəsi, 2005
  • Naxçıvan torpaqlarının ekoloji qiymət xəritəsi, 2005
  • Torpaq atlası. Bakı Kartoqrafiya fabriki. – 2007. – S. 127.
  • Azərbaycan Respublikasının ekoloji atlası. Bakı Kartoqrafiya fabriki. (Azərbaycan və rus dillərində). – Bakı, 2009. – S. 156. (Həmmüəllif).
  • Azərbaycan Respublikasının ekoloji atlası. Bakı Kartoqrafiya fabriki. (Azərbaycan və ingilis dillərində). – Bakı, 2010. – S. 176. (Həmmüəllif).
  • "Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası" Bakı Kartoqrafiya fabriki. [1] – Bakı, 2015.