Qərib Məmmədov/Biblioqrafiya/Monoqrafiya və kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Qərib Məmmədov/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
  • Земельная реформа в Азербайджане и правовые и научно-экологические вопросы. Баку, «Элм», 2000, с. 371.
  • Экологическая оценка почв Азербайджана. Баку, «Элм», 1998, с. 182.
  • Государственный земельный кадастр Азербайджанской Республики: правовые, научные и практические проблемы. Баку, «Элм», 2003, 371 с.
  • Экоэтические проблемы Азербайджана: научные, правовые, нравственные аспекты. Баку, «Элм», 2004, 380 с.
  • Экология, окружающая среда и человек (учебник для вузов). Баку, «Элм», 2006, 608 с.