Məzmuna keç

Qiyasəddin Qeybullayev/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
 1. Топонимия Азербайджана. Баку, Элм, 1986. - 192.
 2. Qarabağ: Etnik və siyasi tarixinə dair. Bakı, Elm, 1990. 248 s.
 3. К этногенезу азербайджанцев. Баку, Элм, 1991.
 4. Qədim türklər və Ermənistan. B. : Azərnəşr, 1992, 140 səh.
 5. Qarabağın etnik tarixi. Bakı, 1993.
 6. Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən. Bakı. "Azərnəşr", 1994. 248 s.
 7. Azərbaycanlıların etnik tarixinə dair.- Bakı, Elm, 1994.
 8. Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti (Budaq Budaqov ilə həmmüəllif): I hissə, II hissə, III hissə, IV hissə. Bakı, "Oğuz eli", 1998.
 9. Gürcüstanda türk mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti (Budaq Budaqov ilə həmmüəllif). Bakı: Nurlan, 2008, 312 s. 500 nüsxə.
 10. Elmi publisistik məqalələr. Bakı, 2002.
 11. Biz beləyik (satirik lövhələr və şerlər). Baki, 2002.