Qurban Bayramov/Biblioqrafiya/Əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Qurban Bayramov/Biblioqrafiya

 1. Vurğun poeziyası, B., Elm, 1976, 78 səh., 1.000 nüs.
 2. Lirik qəhrəman və zaman (Səməd Vurğun poeziyasında lirik qəhrəman problemi.), B., Elm, 1986, 140 səh., 1.200 nüs.
 3. Tarixilik və müasirlik – “Sosialist realizmi müasir mərhələdə” kitabı (kollektiv), B., Elm, 1988, 388 səh., 1.800 nüs.
 4. Yaşar Qarayev: Milli yaddaş təlımi – azərbaycançılıq, (Jalə Qurbanqızı ilə birgə) B.,BDU-nun nəşriyyatı, 2001, 138 səh., 500 nüs.
 5. Poeziyanın sirri: Çaylar geri axmır, dənizə can atır və yaxud, qəlbini nar təkin kağıza sıxan şair Şahməmmədin poeportreti (mini-modern monoqrafiya), B., “MBM”, 2009, 104 səh., 500 nüs.
 6. Əli İldırımoğlunun yaradıcılıq yolu: milli-mənəvi dəyərlərin bədii salnaməsi və yaxud, müasir Azərbaycan ədəbiyyatında avtobioqrafik roman janrının təkamülü (monumental monoqrafiya), B., “Nurlan”, 2009, 560 səh., 500 nüs.” və s.
 7. Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə (Jalə Qurbanqızı ilə birlikdə), Bakı,"Yazıçı", 2014, - 272 səh.
 8. Xalq şairi Nəriman Həsənzadə (akademik İsa Həbibbəyli ilə birlikdə). - "Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı" 2 cilddə, I c., (kollektiv), Bakı, "Elm və təhsil", 2016, s.529-560. - 800 s.
 9. Şeirlərindən görünən şair - Musa Yaqub. - "Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı" 2 cilddə, I c., (kollektiv), Bakı, "Elm və təhsil", 2016, s.623-638. - 800 s.
 10. Hidayətin poeportretindən cizgilər. - "Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı" 2 cilddə, II c., (kollektiv), Bakı, "Elm və təhsil", 2016, s.29-48. - 1088 s.
 11. Çağdaş poeziya - ədəbi istiqamətlər, mövzu aktuallığı, sənətkarlıq məsələləri. - "Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı" 2 cilddə, II c., (kollektiv), Bakı, "Elm və təhsil", 2016, s.548-563. - 1088 s.
 12. Sonsuzluğun ahəngini yazan şair - Əhməd Qəşəmoğlu. - "Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı" 2 cilddə, II c., (kollektiv), Bakı, "Elm və təhsil", 2016, s.714-724. - 1088 s.
 13. Yaşar Qarayev: Azərbaycan istiqlalı - yaxın və uzaq tarixlər... (Jalə Qurbanqızı ilə birlikdə), - kollektiv, Bakı, "Sabah" nəş., 2016, s.162-186. - 404 s.