Məzmuna keç

Qurban Bayramov/Biblioqrafiya/Haqqında

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Qurban Bayramov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •

• Şahməmməd. Qurban Bayramov - şəxsiyyətin böyüklüyü, böyüklüyün şəxsiyyəti (essevari publisist tədqiqat) B., MBM, 2011, 480 səh., 1500 nüs
• Qurban Bayramov -70. Azərbaycan Yazıçıları Birliyinin təbrik məktubu. "Ədəbiyyat qəzeti", 28.05.2016, şənbə, № 20(5039), s.4.
• Mahir Qabiloğlu.Professor Qurban Bayramova təbrik-70. 27.05.2016,
• Asif Rüstəmli. Tənqidçi səmimiyyəti. "Ədəbiyyat qəzeti", 28.05.2016, şənbə, № 20(5039), s.4-5.
• Qələndər Xaçınçaylı. Sözün qüdrətinə ilahi gözlə baxan alim. "Həftə içi" qəzeti, 27.05.2016.
• Asif Rüstəmli. Ədəbi tənqidimizin fədaisi. "525-ci qəzet", 04.06.2016,№ 100(4596), s.19; "Kredo", № 22(883) 30.05.2016,s.13.
• Ədəbi tənqiddə bənzərsiz ifadə tərzi. "AZER.TAG" xəbərlər, 06.06.2016. (Təqdim edən: Elçin Kamal.)
• Rəhim Əliyev. Tənqidçi ürəyinin miqyası. "525-ci qəzet", say.119(4615), 05.07.2016, s.7; "Bütöv Azərbaycan" qəzeti, say:22(306),14-20.07.2006.
• Mənzər Niyarlı. "Ah, bu nəvələr,bu nəvələr", Qurban Bayramovun 70-illik yubileyinə sənədli hekayə. 05.07.2016. (Bax:www.Butov.az); "Ədəbiyyat qəzeti", 02.08.2016, say.25(5044), s.26-27.
• Asif Rüstəmli. Təbrik məktubu= Qurban Bayramlı-70. (Bax: www.Butov.az)
• Müşfiq Borçalı, Yazıçılar Birliyində Yubiley tədbiri, Qurban Bayramov-70
• Aslan Salmansoy. Ruhların da, sevindiyi o gün... "Bütöv Azərbaycan" qəzeti, say 19(303), 9-15.06.2016., s.2.; "Kredo", №21(882) 13.05.2016,s.4.
• Akif Bayram. Tanınmış tənqidçi, vətən sevdalı alim. "Respublika" qəzeti, say.131(5582), 19.06.2016, s.5.
• Əlirza Xələfli. Tənqidçi meyarı - sözün əyarı.Söz içində sözü görmək, yaxud tənqidçinin adı, istedadı."Kredo", №21(882) 13.05.2016,s.1.
• Qəzənfər Kazımov. Ustadları kimi. "Kredo", №21(882) 13.05.2016,s.3.
• Qurban Bayramov - 70. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təbrik məktubu. "Kredo", №21(882) 13.05.2016,s.3.
• İsmayıl Kazımov. Kimin kim olduğu bilinməlidir. "Kredo", №21(882) 13.05.2016,s.8.
• Şakir Qabbısanlı (Həmzəyev). Qurban Bayramov-70. Pərəstiş ediləsi alim = Nə yaxşı ki, sən varsan Qurban Bayramov. "Respublika gəncləri" qəzeti, № 78(699), 15.06.2016, s.8.
• Şahməmməd. “Sözün də çəkisi var” (Tənqidçi haqqında poema), Bakı, "Ekoprint" nəş., 2017. – 143 səh.
• Şahməmməd. Qurban Bayramovun yaradıcılığı və şəxiyyəti (müəllifdən), ( Sözün də çəkisi var (poema), Bakı, “Ekoprint” nəşriyyatı, 2017 kitabında, s.3-14.
• İsa Həbibbəyli. Mən heç inanmırdım ki... (“Ön söz əvəzi), ( Sözün də çəkisi var (poema), Bakı, “Ekoprint” nəşriyyatı, 2017 kitabında, s.15-17.
• Tahir Taisoğlu. Redaktordan son söz əvəzi. ( “Sözün də çəkisi var” (poema), Bakı, “Ekoprint” nəşriyyatı, 2017 kitabında, s.138-142.
• Aqil Hüseynov . Şairin yeni poeması və onun qəhrəmanı (Yeni kitab təqdim edirik), “Təzadlar” qəzeti, 16.05.2017, say: 18(2114), s.15; “Zim.AZ.” saytı, 10.05.2017; “Media.İnfo.Az.”, 08.05.2017.
• Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycan isə dünyamız! - Yubiley təbriki DƏYƏRLİ ALİM QURBAN BAYRAMOVUN 75 İLLİYİNƏ - Zaur Ustac
• Asif Rüstəmli. Qurban Bayramlı tənqidinin, ədəbi düşüncəsinin keyfiyyət göstəriciləri. “Aziya.İnfo” elm və araşdırma portalı, 30-05.2017.
• Qələndər Xaçınçaylı . Tənqidçi- ədəbiyyatçünas Qurban Bayramova doğum günü təbriki , “Yazarlar” jurnalı, may 2021, say: 05(05), s.4-8.