Qurban Yetirmişli/Biblioqrafiya/Beynəlxalq jurnallarda məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Qurban Yetirmişli/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
  • Crustal Attenuation within the Turkish Plateau and Surrounding Regions. BSSA, Bulletin. Seismological Society of America, February 2007, volume 97, number 1B.
  • Pg Attenuation Tomography within the Northern Middle East. Bulletin of the Society of America, vol.101, No 4 August 2011, doi: 10.1785/0120100316.
  • Взаимосвязь очаговых зон землетрясений с глубинными разломами в Шамахы-Исмаиллинском районе за период 1993-2009гг. Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələrin kataloqu, 2010.
  • Одномерная скоростная модель среды средне куринской впадины по данным местных землетрясений Азербайджана. Физика Земли, 2011, №9.