Məzmuna keç

Rüfət Quliyev/Biblioqrafiya/Dissertasiyaları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Rüfət Quliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
  • a) "Bazara keçid şəraitində əsas istehsal fondlarının səmərəli istifadəsi faktorlarının təkamülü (Azərbaycan Respublikasının sənayesi materialları əsasında)" mövzusunda iqtisadi elmlərin namizədi elmi dərəcə almaq üçün təqdim edilən dissertasiya. 1995-ci ilin may ayının 9-da Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu (hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin) Elmi Şurasında 08.00.01 (İqtisadi nəzəriyyə) ixtisası üzrə həmin dissertasiyanı müdafiə edərək, müvafiq elmi dərəcəni almışdır.
  • b) "Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşmasının sərmayə problemləri" mövzusunda iqtisadi elmlərin doktoru elmi dərəcə almaq üçün təqdim edilən dissertasiya. 2004-cü ilin fevral ayının 20-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Iqtisadiyyat Institutunun Elmi Şurasında 08.00.01 (İqtisadi nəzəriyyə) ixtisası üzrə həmin dissertasiyanı müdafiə edərək, müvafiq elmi dərəcəni almışdır.