Rəbiyyət Aslanova/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Rəbiyyət Aslanova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •

Azərbaycan dilində[redaktə]

 1. Müasir dünya inkişafının reallıqlaıi və “milli suverenlik” prinsipi// “Azərbaycan” qəzeti, 15 fevral 2005-ci il, №35, s.6.
 2. Azərbaycanda çoxpartiyalı sistem kəmiyyətdən keyfiyyətə doğru inkişaf edir. // Azərbaycan” qəzeti,31 yanvar 2006-cı il, № 20, -s.4
 3. Azərbaycanda milli intellektual elita və innovasion cəmiyyətin formalaşması problemləri//“Azərbaycan” qəzeti, 18 mart 2008-ci il, № 60, s.4,6
 4. Müasir dünyada strateji təhlükəsizliyin yeni modelinin formalaşmasında Azərbaycan faktoru//Azərbaycan” qəzeti, 2008-ci il 19 noyabr, № 259, s.3, 20 noyabr № 260, s.3
 5. Azərbaycanda insan hüquqlari və milli təsisatlar// “Ombudsmanların X Bakı Beynəlxalq konfransının materialları” Bakı, 2012, səh. 61-74
 6. Müasir Azərbaycanin elmi-Intellektual elitasinin formalaşmasinda qadinlarin Rolu//Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin jurnalı, Bakı, 2013, s.35-39
 7. İnteqrasiya və biz:mövcud konseptual və real modellərə Azərbaycandan baxiş//“Milli Məclis” jurnalı, 2009, № 2, s.14-18.
 8. Heydər Əliyevin əsasini qoyduğu hüquqi islahatlar bəhrəsini verir// “Azərbaycan” qəzeti, 10 iyun 2010-cu il, s. 3.
 9. Vətəndaşliq mədəniyyəti Azərbaycanin güclü dövlətə çevrilməsinin həlledici resursudur// “Azərbaycan” qəzeti, 2013-cü il17 aprel, № 80, s. 10, 18 aprel, № 81, s.10
 10. Prezident Ilham Əliyev indi heç vaxt olmadiği qədər güclüdür// “Azərbaycan” qəzeti, 2013-cü il; 27 aprel, № 89, s.8;28 aprel, № 90, s.8
 11. Mükəmməl dövlətçilik modelinin yaradicisi//“Azərbaycan” qəzeti, 11 may 2014-cü i
 12. "Mədəniyyətlərarası dialoq sülhün yaranması mexanizmi kimi"// AFSEA-nın "Mədəniyyətlərin dialoqu şəraitində Türk Dünyasında fəlsəfə və mənəvi dəyərlər” mövzusunda keçirdiyi beynəlxalq elmi konfrans//«Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2012, 2-ci sayı;
 13. "Şərqdə və Qərbdə dünyəvi və hüquqi dövlətçilik, din və etiqad azadlığı" // 2012-ci il noyabrın 14-də AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutunda “Din və etiqad azadlığı: hüquqi, siyasi və ictimai aspektlər” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları;
 14. Azərbaycan dini və milli tolerantlığın məkanıdır//’“Dövlət və Din: Dəyişən dünyada tolerantlığın gücləndirilməsi” I Beynəlxalq Bakı Forumunun materialları;
 15. İnsan hüquqlarının təmin olunması və Ombudsman haqqında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi// Ombudsmanların X Bakı Beynəlxalq konfransının materialları,18-20 iyun, 2012-ci il;
 16. Mədəniyyətlərin birgəyaşayışının Azərbaycan təcrübəsi XXI əsrdə mulrikulturalizmin perspektivi kimi// "Azərbaycan" qəzeti;
 17. Milli elmi elitamızın dünya şöhrətli, nurlu şəxsiyyəti//Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları;
 18. Alim-vətəndaşın missiyası, vətən torpağına ziyalı xidmətinin örnəyi. Görkəmli torpaqşünas alim Muxtar Abduyevin anadan olmasının 86 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 2012;
 19. XXI əsrdə ictimai elm və cəmiyyət: milli və qlobal məkanin çağirişlari və yeni vəzifələr// Dirçəliş jurnalı 2012 1-ci sayı
 20. İnformasiya azadlığı və milli kimlik//525-ci qəzet, 15 iyun 2012-ci il
 21. Bəşəriyyətin Sülh İdealı və dəyişən dünyada sülhün reallığı// 525-ci qəzet
 22. Azərbaycanda modern cəmiyyət quruculuğunun hədəfləri və ictimai elm//"Azərbaycan" qəzeti, 2012-ci il 6 aprel
 23. İnformasiya məkanı və mənəvi-psixoloji təhlükəsizliyimizə təhdidlər.Hüquqi və mənəvi sanksiyalar bir-birini tamamlayanda// "Azərbaycan" qəzeti, 2012-ci il 8 dekabr

Rus dilində[redaktə]

 1. Рабият Асланова. У мультикультурализма есть будущее и нет альтернативы//"Российская газета" - Спецвыпуск "Азербайджан" 2012, №5638 (262
 2. Рабият Асланова. Модель совместного сосуществования цивилизаций: Сравнительный подход к практике Востока и Запада//Киев, 2014