Rəbiyyət Aslanova/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Rəbiyyət Aslanova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •

Rəbiyyət Aslanova bir sıra monoqrafik əsərlərin müəllifidir. O, əsərlərində xalqın milli mənəvi dəyərlərinin qorunması, inkişaf etdirilməsi və dünyada təbliğ olunması kimi aktual mövzulara öz münasibətini sərgiləmişdir.

Müəllifin kitabları[redaktə]

  • İslam və mədəniyyət
  • “İnsan hüquqları və müasirlik”
  • “Qloballaşma və mədəni müxtəliflik”,
  • “XXI əsr: Yeni mədəniyyət məkanına inteqrasiya”
  • “İslam mənəvi irsi və müasirlik”
  • “İslam mədəniyyətinə baxış”
  • “Yeni zaman və humanitar düşüncə mədəniyyəti”
  • “Müasir dövlət və dövlətşünaslıq elmi”
  • “Əbədi müstəqillik, güclü dövlətçilik yolunda.Cild 1.”
  • “Əbədi müstəqillik, güclü dövlətçilik yolunda.Cild II.”

İslam və mədəniyyət[redaktə]

Kitabda islam dininin yaranması ilə təşəkkül tapan, orta əsrlərdə bütün dünya tərəfindən öz “qızıl əsrini” yaşayan islam mədəniyyəti, onun olduqca zəngin və orjinal təzahürləri və xüsusiyyətlərindən bəhs edilir. Müəllif qeyd edir ki, islam mədəniyyəti islamı qəbul edən xalqların maddi və mənəvi yaradıcılığının ortaq məhsulu idi. Orta əsrlərdə islam mədəniyyəti və bu mədəniyyətə xidmət edən müsəlman alimləri dünya elminə olduqca böyük töhfələr vermişlər. İstər humanitar, istərsə də dəqiq elmlər sahəsində dünya elminə yeniliklər gətirən müsəlman alimlərinin yetişməsində şübhəsiz ki, ilahi elmin qaynağı olan Qurani-Kərimin xüsusi rolu olmuşdur. Müəllif hesab edir ki,bəzi tədqiqatçılar orta əsrlər şərq mədəniyyətinin təsirinə islamın rolunun olduğunu danır və bu mədəniyyətin təməl prinsiplərində daha çox digər xalqların əfsanələrində axtarırlar və bu fikirlər tamamilə elmdən uzaq və əsası olmayan fikirlərdir. Din və mədəniyyəti bir-birindən ayırmaq mənasız və qeyri-mümkün olduğundan, onların qarşılıqlı münasibətinin tədqiqi daha məqsədə uyğundur. VIII-XII əsrlər islam mədəniyyətinin çiçəklənmə dövrü hesab olunur. Afrika, Asiya və Avropa mədəniyyətinə güclü təsir göstərmiş islam mədəniyyətinin formalaşmasında güclü təsir göstərən xalqlar sonradan bu mədəniyyətdən elə bir səviyyədə yararlanmışlar ki, indi də bu xalqlar içərisində bu mədəniyyətin izləri görünməkdədir.