Rəhilə Həsənova/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Rəhilə Həsənova/Biblioqrafiya

../
  1. R.M.Alıquliyev, R.Ş.Həsənova. Tədqiqatçının elmi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün yeni hm-indeksi. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2010. N:2. s. 68-73.
  2. R.M.Əliquliyev, R.M.Alıquliyev, T.X.Fətəliyev, R.Ş.Həsənova. Azərbaycan istinad indeksinin yaradılmasının konseptual məsələləri. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2012. N:2 (6). s. 7-13.
  3. R.M.Alguliyev, R.M.Aliguliyev, T.X.Fataliyev, R.S.Hasanova. Weighted Consensus Index for Assessment of The Scientific Performance of Researchers. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management. 2014. N:2, vol.8. pp. 371-400.
  4. R.M.Alguliyev, R.M.Aliguliyev, T.X.Fataliyev, R.S.Hasanova. An aggregated index for assessment of the scientific output of researchers. International Journal of Knowledge Management Studies. 2015. N: 6(1). pp. 31-62.
  5. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. “Yırtıcı” jurnalları xarakterizə edən xüsusiyyətlərin identifikasiyası.İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2018. N:2. s. 97-106.
  6. R.M.Alguliyev, R.M.Aliguliyev, R.S.Hasanova. A method for preliminary examination of dissertations. İnformasıya Texnologiyaları Problemləri. 2019. N 1. pp. 3-15.
  7. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. Plagiatlıq və onunla mübarizə vasitələri: antiplagiat sistemləri. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri jurnalı. 2019. N 2. s. 94-101.
  8. F.Ş.Əsgərov, R.Ş.Həsənova. Kitabxana İdarəetmə Sistemlərinin mövcud vəziyyəti və problemləri. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri jurnalı. 2020. N 1. s. 128–133.
  9. R.M.Əliquliyev, R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. İnternet mühitində “Yırtıcı” jurnalları avtomatik təyin edən antiyırtıcı sistemin yaradılması konsepsiyası. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. 2020. N 1.s. 96–102
  10. R.S.Hasanova, F.S.Asgarov. Conception of creating the national anti-plagiarism service in Azerbaijan. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2021. N 1. pp. 88-93.