Məzmuna keç

Rəsmiyyə Mahmudova/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Rəsmiyyə Mahmudova/Biblioqrafiya

../


 1. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. Mobil kompüter sinifləri rəqəmsal geriliyin aradan qaldırılmasında bir vasitə kimi. Tezis: Elektron Naxçıvan -2: Elmin və təhsilin inkişafında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının rolu və əhəmiyyəti. Beynəlxalq simpoziumun materialları, Naxçıvan, 2006, s. 19-24.
 2. R.Ş.Mahmudova. Elektron tədris nəşrlərinin yaradılması və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi meyarları barədə. Tezis: PCI 2006 "Kibernetika və informatika problemləri" Beynəlxalq konfransı. Cild II, Bakı. 2006. s. 96-99.
 3. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. Təhsil sisteminin inkişafında informasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) rolu. Tezis: "İnformatika, informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri" Respublika elmi konfransının materialları. Bakı. 2007. s. 3-7.
 4. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. Yeni informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi imkanları. Tezis: 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication ITTC-2007. Ganja. 2007. s. 227-230.
 5. R.Ş.Mahmudova, Ə.Ə.Ağayev, R.M.Əliquliyev. Təhsilin informasiyalaşdırılmasında müəllimlərin İKT hazırlığının artırılması məsələləri. Məruzə: Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi II Beynəlxalq konfrans. Məqalələr (I kitab). Bakı. 2007. s. 325-329.
 6. R.Ş.Mahmudova. Некоторые аспекты формирования информационной культуры. Tezis: Материалы Шестой международной научно-практической конференции «Интернет – Образование – Наука– (ИОН-2008)», Секция «Информационное общество и Интернет», Винница, Украина, 7-11 октябрь 2008, стр. 1-4, http://conf.vntu.edu.ua/ies/2008/txt/
 7. R.Ş.Mahmudova. Fasiləsiz təhsildə virtual pedaqoji cəmiyyətlərin rolu. Məruzə: “Fasiləsiz pedaqoji təhsildə elektron təlim texnologiyalarının tətbiqi” Elmi-metodiki konfrans, ADPU, 18-19 iyun 2010 s.22-24.
 8. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. Structural Approach to the Formation of Information Culture of Individuals. Məruzə: The International Conference on Informatics Engineering & Information Science (ICIEIS2011), UniversitiTeknologi Malaysia, Malaysia Nov. 14-16, 2011, pp.29-40,http://www.springerlink.com
 9. R.Ş.Mahmudova. AzScienceNet şəbəkəsinin resurslarından istifadə etməklə AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris – İnnovasiya Mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili və imkanları haqqında. Tezis: Elektron Elm Problemləri üzrə I Respublika Elmi-Praktiki Konfransın Materialları (E-elm’2012), Bakı, 15-16 Noyabr, 2012, s.85-86.
 10. R.Ş.Mahmudova. İnternetdə uşaqların təhlükəsizliyi məsələləri. Tezis: Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları, II respublika elmi konfransı, Sumqayıt, SDU, 27-28 noyabr, 2012.
 11. R.Ş.Mahmudova. İnformasiya təhlükəsizliyi mədəniyyətinin formalaşdırılması problemləri. Tezis: Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi gününə həsr olunmuş seminarın materialları. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2012, s.25-26.
 12. R.Ş.Mahmudova, L.Tarverdiyev. Uşaq və yeniyetmələrin İnternetin zərərli təsirlərindən qorunması problemləri. Tezis: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri. Bakı, 17-18 may, 2013, s.46-49.
 13. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. On the development of information culture indicators. Tezis: 10th IFIP World Conference on Computers in Education, July 2-5, 2013; Torun, Poland.
 14. R.Ş.Mahmudova. Elektron dövlət və elektron vətəndaş problemləri. Tezis: “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri. Bakı, 4 dekabr, 2014-cü il, s.20-23.
 15. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. A hybrid MCDM algorithm for personnel evaluation with using criteria of information culture. Tezis: “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri. Bakı, 4 dekabr, 2014, s.156-159.
 16. R.Ş.Mahmudova, S.S.Allahverdiyeva. Elektron mühitdə gənc nəslin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemləri. Tezis: “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri. Bakı, 4 dekabr, 2014, s.185-188.
 17. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. İnformasiya mədəniyyəti insanların informasiya cəmiyyətinə hazırlığının əsas göstəricisi kimi. Tezis: “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri. Bakı, 4 dekabr, 2014, s.247-249.
 18. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. The role of information culture in common culture. Tezis: Recent Advances in telecommunications, informatics and educational technologies. Proceedings of the 10th International Conference on Educational Technolologies (EDUTE’14), Istanbul, Turkey, 15-17 december, 2014.
 19. R.Ş.Mahmudova. İnformasiyanın neqativ təsirləri və onların aradan qaldırılması yolları. Tezis: Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-prakriki konfransının əsərləri. Bakı, 2015, s.74-77.
 20. R.Ş.Mahmudova. İnformasiyanın əhalinin sağlamlığına təsiri probləmləri. Tezis: "Elektron tibbin multidissiplinar problemləri" I respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2016. s.264-267.
 21. R.Ş.Mahmudova, K.Qurbanova. Eşitmə və nitq əngəlli insanların cəmiyyətə inteqrasiyası problemləri. Tezis: "Azərbaycanda sosial müdafiə sisteminin inkişafı: dünən, bu gün və sabah”. Bakı, 2018. s.78-81.
 22. R.Ş.Mahmudova. Fərdi məlumatların qorunması və informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyəti. Tezis: "İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı. Bakı, 2019. s.229-232.