Məzmuna keç

Rəsmiyyə Mahmudova/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Rəsmiyyə Mahmudova/Biblioqrafiya

../
  1. R.Ş.Mahmudova,R.M.Əliquliyev,S.S.Allahverdiyeva " ELMİ KADR HAZIRLIĞI" (monitorinq)
  2. R.Ş.Mahmudova,R.Həsənova. " İNFORMATİKA" 555 test
  3. R.S.Mahmudova,R.M.Əliquliyev "FƏRDLƏRDƏ İNFORMASİYA MƏDƏNİYYƏTİNİN FORMALAŞDIRILMASINA STRUKTUR YANAŞMA"
  4. R.Ş.Mahmudova,R.Həsənova. " İNFORMATİKA" 1111 test