Məzmuna keç

REXX

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar

REXX dili REXX (en. Restructured Extended Executor) ) <reks> – IBM firmasının 1979-cu ildə işləyib hazırladığı interpretasiya olunan proqramlaşdırma dili. Həm kommersiya, həm də sərbəst yayılan versiyası vardır.

REXX dilinin ən geniş yayıldığı dövr 1990-cı illərin ortaları olub. İlk versiyaları obyekt-yönlü olmasa da, hazırda belə versiyaları da (məsələn, Open Object REXX) mövcuddur. Sintaksis baxımından REXX dili sadələşdirilmiş PL/1 dilini xatırladır. REXX dilində dəyişənlər tipləşdirilməyib və onları elan etməyə gərək yoxdur.

Veb-ünvanı: www.rexxla.org

/* calc.cmd Kalkulyator (с) 1998 */ SAY 'Kalkulyator v0.0' XX = "X="; X0 = "X=X"

 SAY 'İfadəni, yaxud proqramdan çıxmaq üçün Q simvolunu daxil edin'

DO FOREVER

 PULL v
 IF v = 'Q' THEN LEAVE 
 S = LEFT( v, 1 )
 IF( DATATYPE( S, 'A' ) )
  THEN
   DO
    IF( POS( '=', v ) = 0 )
     THEN
      DO 
       INTERPRET XX v 
       SAY 'X=' X 
      END
     ELSE  
      INTERPRET v
   END
  ELSE
   DO 
    INTERPRET X0 v
    SAY 'X=' X
   END

END EXIT

Ədəbiyyat[redaktə]

 • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.