Rafael Hüseynov/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Rafael Hüseynov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Vaxtdan uca. (Hüseyn Cavid və Müslüm Maqomayev haqqında). Bakı, “İşıq”, 1987
 2. Min ikinci gecə. Bakı, “Yazıçı”, 1988
 3. Məhsəti necə varsa. Bakı: Yazıçı, 1989, 336 səh.
 4. Millətin zərrəsi. Bakı, “Azərbaycan”, 2001
 5. Məhsəti Gəncəvi-özü, sözü, izi. Bakı, “Nurlan”, 2005
 6. Əbədi Cavid. Bakı, “Nurlan”, 2007
 7. Cavidlər. Tehran: Dorsa, 2009.- 288 s.
 8. Söz məbədi. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi. Bakı, "Araz", 2009
 9. Госпожа Луна – Мехсети Гянджеви. Баку, «Элм», 2010
 10. Yurdun adındakı can. Bakı, Elm, 2010
 11. Hamısı ulduz. Musiqi tariximizin səhifələri. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012
 12. Söz heykəli. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012
 13. İmzamız. Sənət düşüncələri. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012
 14. Şirvan şairləri. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012
 15. Söz tək gözəl. Məhsəti haqqında monoqrafiya. Bakı, Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2013
 16. Царица державы рубаи. Məhsəti haqqında monoqrafiya. Bakı, Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2013
 17. Məhsəti Gəncəvi. Portret-oçerk. (21 dildə kitab - Azərbaycan, Azərbaycan dilində ərəb əlifbası ilə, rus, ingilis, türk, fransız, alman, italyan, ispan, tacik, fars, ərəb, koreya, yapon, indoneziya, norveç, yunan, hind, polyak, çex, ivrit, urdu dillərində). Bakı, “Şərq-Qərb”, 2013
 18. Sözün meracı (Azərbaycan ədəbiyyatının klassikləri haqqında). Bakı, 2014 “Elm və təhsil” (Rus dilində)