Məzmuna keç

Rafiq Bayramov/Biblioqrafiya/Elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Rafiq Bayramov/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. "Vərəmin aşkar olunmuş destruktiv formalarının kimyəvi terapiya və cərrahi müalicə metodlarından sonrakı dövrdə reaktivasiyanın tədqiqi", IX Beynəlxalq Avroasiya Cərrah və Qastroenteroloqların konqresi. Bakı 15-18, 2006-cı il.
 2. "Ağciyər vərəminin müxtəlif formalarında ağciyər rezeksiyasından sonra miokard və xarici tənəffüs funksiyasının öyrənilməsi" IX Beynəlxalq Avroasiya Cərrah və Qastroenteroloqların konqresi. Bakı 15-18, 2006-cı il.
 3. «Клинико-иммунологические особенности атопической бронхиальной астмы при ее сочетании с туберкулезом легких у взрослых» Дни чтения Булатова Международный конгресс. Санкт-Петербург, июнь, 2006 г.
 4. «Некоторые аспекты исследования туберкулиновой чувствительности у детей и подростков» XI Международный конгресс по реабилитации и иммунореабилитации. Испания 22 29.04. 2006 г.
 5. «Влияние широты охвата детей и подростков пробой Манту на частоту развития туберкулезного менингита у детей и подростков» Sosial-gigiyena kafedrasının sabiq müdiri prof. İosif Felin anadan olmasının 100 illik yubiley toplusu, 2006-cı il.
 6. "Kimyəvi terapiya və cərrahi yolla müalicədən sonra ağciyər vərəminin reaktivasiyasının bir neçə istiqamətdə öyrənilməsi" Əziz Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş toplu. 2007-ci il
 7. «Патологические изменения в бронхах при разных стадиях ХОБЛ» Əziz Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş toplu. 2007-ci il
 8. "KJB vaksinasiyasının uşaqlarda vərəm meningitinin rastgəlmə tezliyinə təsiri" İ.D.Katsın yubleyinə həsr olunmuş toplu,2008-ci il.
 9. "Ftiziopulmonologiyada xroniki ağciyər ürəyinin bəzi aspektləri" A.Ə.Axunbəylinin 70-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi təcrübi konfrans 2008-ci il.
 10. «Особенности клинического течения легочного сердца и функ-циональное состояние миокарда у больных хроническим деструктивным туберкулезом легких». Журнал для аспирантов и докторантов, Курск 2009.
 11. "Важность показателей эхокардиографии в оценки функции правого желудочка сердца и легочной артерии у больных туберкулезом и неспецифическими заболеваниями" ATU-nin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı 2010, səh.224
 12. "Lizinoprilin xarici tənəffüs funksiyasının göstəricilərinə təsirinin ağciyər ürəyi ilə ağırlaşmış vərəmli xəstələrin kompleks müalicəsində öyrənilməsi" Vərəm və ağ ciyər xəstəlikləri üzrə III Respublika Elmi-praktiki konfransı və I milli respirator konqresi. Elmi materiallar toplusu, 3-4 may 2010-cu il, Bakı, səh.64-66
 13. «Ftiziopulmonoloji xəstələrdə ağ ciyər hipertenziyasının erkən diaqnostikası» II Milli Respirator Konqres (ağ ciyər xəstəlikləri və vərəm üzrə IV Respublika elmi-praktiki konfrans) 28-30 aprel 2011 il səh. 26-29.