Ramilə Dadaşova/Biblioqrafiya/Azərbaycanda nəşr edilən məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Ramilə Dadaşova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • 1.Azərbaycanın Fransa ilə münasibətləri, “Qanun” jurnalı, Bakı, 1996, N1, s.56-57, 0,3 ç.v.
 • 2.Azərbaycanda aprel işğalı Fransa mətbuatında, “Beynəlxalq həyat” jurnalı, Bakı, 1998, N2-4, s.65-66, 0,3ç.v.
 • 3.1920-ci il aprel işğalından sonra Avropa dövlətlərinin Azərbaycana münasibəti, “Qanun” jurnalı, Bakı,1993,N3,s.66-68, 0,5ç.v.
 • 4.Azərbaycan-İngiltərə münasibətləri, “Qanun” jurnalı, Bakı, 1993, N3, s.66-68, 0,5ç.v.
 • 5.Avropa dövlətlərinin Bakıdakı nümayəndəliklərinin ləğv edilməsi (1920-1922-ci illər), Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının tezisləri, II hissə, Bakı, 2000, s.51-54, BDU, 0,2ç.v.
 • 6.Genuya və Haaqa konfranslarında Bakı nefti məsələsi, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, Ağrıdağ, 2001, s.96-99 , AMEA, A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 0,6ç.v.
 • 7.Azərbycan Almaniya ilə münasibətləri və ticarət-iqtisadi əlaqələri (1920-1922-ci illər), “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, 2001,N2,s.80-85, BDU, 0,6ç.v.

Azərbaycan xarici siyasət orqanlarında dəyişikliklər (1920-1922-ci illər), Humanitar elməlrin öyrənilməsinin aktual problemləri, Ali məktəblərarası tematik məcmuə, Bakı, Mütərcim, 2002, N1,s.234-235, 0,5ç.v.

 • 8.Azərbaycan-Polşa münasibətləri (1920-1922-ci illər), “Elm” qəzeti, N3-4,2002, 0,5ç.v.
 • 9.Azərbycanın ticarət-iqtisadi əlaqələri (1920-1922-ci illər), “Elm və həyat” jurnalı, Bakı, 2002, N1-2, s.40-45, 0,6ç.v.
 • 10.Azərbycan Fransa münasibətləri və ticarət-iqtisadi əlaqələri (1920-1922-ci illər), “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, 2002, N1, s.56-61, BDU, 0,6ç.v

Azərbaycan və Avropa dövlətləri (1920-1922-ci illər), Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı, 2002, N3, s.217-219, 0,5ç.v.

 • 11.İraq problemi və BMT, Şərq-Qərb:sivilizasiyaların dialoqu, Elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2006, N3-4, s.116-126, AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, 0,7ç.v.
 • 12.Terrorçu Ermənistana qarşı beynəlxalq konvensiyaların tətbiqi, “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, 2006, N4, s.225-230, BDU, 0,5ç.v.
 • 13.Afrika Birliyi ölkələrinin sülh və təhlükəsizliyini müdafiədə BMT-nin rolu, “Elmi əsərlər”, Bakı, 2007,N1,s.63-72, AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, 0,7ç.v.
 • 14.BMT-də islahatların perspektivləri, AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2007, N8, s.333-343, 0,7ç.v.
 • 15.Gürcüstanda olan münaqişələrin xüsusiyyətləri, Sosial-siyasi problemlər, Bakı, 2008, N2-3, s.85-89, AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, 0,4ç.v.
 • 16.BMT-də islahatlar və TŞ-nın daimi üzvlərinin mövqeyi, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2008, N1, s.141-147, BDU, 0,7ç.v.
 • 17.Abxaziya problemi və BMT, AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2008, N4, s.314-326, 0,7ç.v.
 • 18.BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri arasında bəzi ziddiyyətlər, Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri. Məqalələr toplusu. Bakı, 2006, N1,s. 85-100, AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, 1ç.v.
 • 19.Abxaziya münaqişəsi: səbəblər və nəticələr, Tarix və onun problemləri, Bakı, 2008, N3, s.153-158, BDU, 0,5ç.v.
 • 20.Ermənistanın Azərbaycana silahlı təcavüzü: hərbi əsir və girovların hüquqlarının pozulması, Sosial-siyasi problemlər, Bakı, 2009, N1, s.74-83 AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, 0,5ç.v.
 • 21.BMT-nin yaradılmasında tarixi zərurət və məqsəd, Bakı Universitetinin Xəbərləri,Bakı,2009, N1, s.160-165, BDU, 0,6ç.v.
 • 22.The aggressive acts and the principle of the territorial integrity of Armenia against Azerbaijan, Azerbaijan and Azerbaijanis Азербайджан и Азербайджанцы, Baku, 2009, vol. 103-104 N1-2, p.162-168, AMEA, 0,6ç.v.
 • 23.BMT-nin qətnamələri və Ermənistanın dekonstruktiv mövqeyi, Sosial-siyasi problemlər,Bakı,2009,N2, s.38-48, AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, 0,4ç.v.
 • 24.Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində yaranmış qaçqın probleminin həlli üçün BMT-nin fəaliyyətinin gücləndirilməsi perspektivləri, AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2009, N11, s.245-255, 0,7ç.v.
 • 25.Regional münaqişələrin nizama salınmasında BMT-nin regional və subregional təşkilatlarla əməkdaşlığı, Tarix və onun problemləri,Bakı,2009, N3, Xüsusi Buraxılış,s.397-401, BDU, 0,5ç.v.
 • 26.Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin müdafiəsində BMT TŞ-nın rolu, Elmi Əsərlər,Bakı,2009,N1-2,s.121-127, AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, 0,7ç.v.
 • 27.Beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi olan erməni terrorizmi və onunla mübarizə məsələləri, Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı, 2009, N6, s.129-133, 0,5ç.v.
 • 28.Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin BMT çərçivəsində həlli yolları, Bakı Universitetinin Xəbərləri,Bakı,2009, N4, s.171-178 , BDU, 0,7ç.v.
 • 29.BMT-nin sülh potensialının möhkəmləndirilməsi prinsipləri, AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2009, N12, s.200-209, 0,7ç.v.
 • 30.Армянские преступления и предложения по усилению активизации ООН в регулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, Azerbaijan and Azerbaijanis Азербайджан и Азербайджанцы, Baku, 2010, vol. 105-106 N1-2, p.166-170, AMEA, 0,5ç.v.
 • 31.Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin formaları, Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı, 2010, N3, s.168-172, 0,5ç.v.
 • 32.The solution ways in UN frame of the regional conflicts in the South Caucasus, “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” İqtisadiyyat və beynəlxalq münasibətlər III Beynəlxalq konqresin tezisləri, 15-17 oktyabr 2010-cu il, Bakı, Azərbaycan, p.278-279, Qafqaz Universiteti, 0,2ç.v.
 • 33.Ermənistanın “dezinformasiya müharibəsi” nin münaqişənin nizama salınmasına təsiri, Gənc Alimlərin I Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası çərçivəsində keçirilən “Gənc alim və tədqiqatçıların innovativ inkişafı üçün intellektual potensialın stimullaşdırılması və təkrar istehsalı” adlı konfransın materialları, 18-23 noyabr 2010-cu il, Bakı, s. 282-285, AMEA, 0,5ç.v.
 • 34.Atəşkəsdən sonrakı dövrdə BMT ilə əməkdaşlıq, Bakı Universitetinin Xəbərləri,Bakı,2010, N3, s.192-197, BDU, 0,6ç.v.
 • 35.The solution ways in UN frame of the regional conflicts in the South Caucasus, “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 10-cu elmi-əməli konfransının materialları, Bakı, 2011, s.172-179, QAT, 0,5ç.v.
 • 36.Beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi olan erməni terrorizmi və onunla mübarizə məsələləri, AMEA-nın xəbərləri, Bakı, 2010, N1-2, s.187-192, 0,6ç.v.
 • 37.Qlobal təhlükələr və BMT-də islahatlar, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı,2011, N3, s.17-22, BDU, 0,6ç.v.
 • 38.The causes and results of the Armenia-Azerbaijan conflict, Azerbaijan and Azerbaijanis Азербайджан и Азербайджанцы, Baku, 2012, N3-4, p.23-26, AMEA, 0,5ç.v.
 • 39.Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı region dövlətlərinin mövqeyi, “Ulu öndər Heydər Əliyevin irsi və politologiyanın aktual problemləri” adlı Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2012, s.158-161, AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, 0,3ç.v.
 • 40.BMT-nin qurumları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi perspektivləri, AMEA-nın xəbərləri, Bakı, 2012, N1, s.353-361, 0,6ç.v.
 • 41.Regional münaqişələrin nizama salinmasinda Beynəlxalq Məhkəmənin rolunun artırılması perspektivləri, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı,2012, N2, s.5-11, BDU, 0,6ç.v.
 • 42.Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınmasında Təhlükəsizlik Şurasının rolu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri, LXVIII cild, N3, 2012, s.152-159, 0,6 ç.v.
 • 43.Qloballaşma prosesində insan haqları və demokratikləşmə problemləri, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı,2013, N2, s.142-148, BDU, 0,8ç.v.
 • 44.Qloballaşmanın ümumdünya təsisatları və Azərbaycan Respublikasının Bretton-Vuds təşkilatları ilə əməkdaşlığı, Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 06 may 2013-cü il, s.177-182, AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu “Heydər Əliyev məktəbi”, 0,5ç.v.
 • 45.ABŞ-ın birqütblü dünya yaratmaq cəhdləri:mülahizələr, AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2014, N1, s.202-207, 0,7ç.v.
 • 46.Cənubi Qafqaz dünya siyasətində, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri, LXX cild, N2, 2014, s.75-80, 0,8ç.v.