Ramiz Şıxəliyev/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Ramiz Şıxəliyev/Biblioqrafiya

../
  • Алгулиев, Р.М. Методы и технологические аспекты экранирования взаимоувязанных корпоративных информационных пространств / Р.М.Алгулиев , Р.Г.Шыхалиев. - B. : "Элм", 2003. - 106 с.
  • Şıxəliyev R.H. Şəbəkə texnologiyaları, Bakı : İnformasiya Texnologiyaları, 2017. - 238 s.