Məzmuna keç

Ramiz Alıquliyev/Biblioqrafiya/Azərbaycanda dərc olunan jurnal məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Ramiz Alıquliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. R.M. Alıquliyev, Y.N. İmamverdiyev, “Neft-qaz sənayesi üçün Big Data strategiyası: ümumi istiqamətlər” // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, №2, 2017.
 2. R.M. Aliguliyev, Y.N. Imamverdiyev, “Conceptual Big Data architecture for the oil and gas industry” // Problems of Information Technology, no.1, pp.3-13, 2017.
 3. R.M. Aliguliyev, G.Y. Niftaliyeva “The current state, problems and perspectives of e-government analysis technologies” // Problems of Information Technology, no.1, pp.53-63, 2017.
 4. R.M. Aliguliyev, Y.N. Imamverdiyev, F.J. Abdullayeva, “The ınvestıgatıon of opportunıtıes of bıg data analytıcs as analytıcs-as-a-servıce ın cloud computıng for oıl and gas ındustry” // Problems of Information Technology, no.1, pp.9-29, 2016.
 5. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, N.T. Ismayilova, “Impact factor weighted by 5-year impact factor” // Problems of Information Technology, no.2, pp.26-35, 2015.
 6. R.M. Aliguliyev, G.Y. Naftaliyeva, “Detectıng terrorısm-related artıcles on the e-government usıng text-mınıng technıques” // Problems of Information Technology, no.2, pp.36-46, 2015.
 7. R.M. Aliguliyev, M.Sh. Hajirahimova, “An optımızatıon model for automatıc text summarızatıon” // Problems of Information Technology, no.2, pp.84-90, 2015.
 8. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, N.R. Isazade, “A new similarity measure and mathematical model for text summarization” // Problems of Information Technology, no.1, pp.42-53, 2015.
 9. R.M. Əliquliyev, N.B. Ağayev, R.M. Alıquliyev, “Kompüter proqramlari piratçiliği və antiplagiat sistemlərindən istifadə problemləri” // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, № 1, s. 3-9, 2015.
 10. R.M. Əliquliyev, N.B. Ağayev, R.M. Alıquliyev, “Plagiatlıqla mübarizənin elmi və texnoloji əsasları: tarixi – xronoloji təkamül və müasir vəziyyət” // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, № 1, s.18-25, 2014.
 11. Р.М. Алыгулиев, “Роль технологии интеллектуального анализа текстов в обеспечении национальной безопасности” // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, № 1, s. 38-43, 2013.
 12. R.M. Əliquliyev, R.M. Alıquliyev, T.X. Fətəliyev, R.Ş. Həsənova, “Azərbaycan istinad indeksinin yaradılmasının konseptual məsələləri” // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, № 2, s.7-13, 2012.
 13. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, F.S. Ganjaliyev, “Social network analysis on the web: state of the art, problems and future directions” // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, № 1, s. 3-11, 2011.
 14. R.M. Aliguliyev, K. Majidzadeh, Y.G. Habashi, “Application of neural network for shape optimization” // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, № 2, s. 47-51, 2010.
 15. R.M. Alıquliyev, R.Ş. Həsənova, “Tədqiqatçının elmi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün yeni hm- indeksi” // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, № 2, s.68–73, 2010.
 16. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, “Experimental investigating the F-measure as similarity measure for automatic text summarization” // Applied and Computational Mathematics, vol.6, no.2, pp.278-287, 2007. (Web of Science)
 17. R.M. Aliguliyev, “On solvability of a first boundary value problem for nonuniformly degenerated second order elliptic equations of nondivergent structure” // Proceedings of Institute Mathematics and Mechanics of National Academy Science of Azerbaijan, vol. XV (XXIII), pp.9-21, 2001.
 18. R.M. Aliguliyev, “A Phragmen-Lindelöf type theorem for a non-divergent structure linear elliptic equation of the second order” // Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan, vol. XXI, № 4, pp.26-31, 2001.
 19. R.M. Aliguliyev, “Harnack inequality for nonuniform degenerated elliptic equations of second order” // Transactions of Academy of Sciences of Azerbaijan, vol. XXI, №1, pp.13-18, 2001.
 20. Р.М. Алыгулиев, “Граничные свойства решений неравномерно вырождающихся эллиптических уравнений 2-го порядка недивергентной структуры” // Доклады НАН Азербайджана, т. LVII, № 4-6, с.52-60, 2001.
 21. Р.М. Алыгулиев, “О внутренней гладкости решений вырождающихся эллиптических уравнений 2-го порядка с разрывными коэффициентами” // Доклады АН Азербайджана, т. LVI, № 4-6, с.25-41, 2000.
 22. Н.А. Алиев, Р.М. Алыгулиев, “Исследование решения граничной задачи уравнения составного типа в круге” // Деп. в АзНИИНТИ, 29.03.1991, № 1627-Аз, Баку, 1991.
 23. Н.А. Алиев, Р.М. Алыгулиев, “Метод факторизации для исследования решения одной граничной задачи” // Деп. в АзНИИНТИ, 29.03.1991, № 1627-Аз, Баку, 1991.
 24. Н.А. Алиев, Р.М. Алыгулиев, “Граничная задача для уравнения составного типа с общими линейными граничными условиями” // Деп. в АзНИИНТИ, 29.03.1991, № 1629-Аз, Баку, 1991.
 25. Н.А. Алиев, Р.М. Алыгулиев, “Граничная задача для уравнения гиперболического типа” // Спектральная теория дифференциальных операторов. Издательство АГУ им С.М. Кирова, Баку, с.3-9, 1984.