Məzmuna keç

Ramiz Alıquliyev/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Ramiz Alıquliyev/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 1. Р.М. Алгулиев, Р.М. Алыгулиев, Генетический подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе // Материалы V Международной конференции «Искусственный интеллект – 2004. Интеллектуальные и многопроцессорные системы», Крым, 20-25 сентября, 2004, т.1, с.302-307. http://www.iai.dn.ua/public/JournalAI_2004_4/Razdel2/02_Alguliev_Alyguliev.pdf
 2. R.M. Aliguliyev, Effective summarization method of text documents // Proceedings of the 2005 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI'05). September 19-22, 2005. Compiegne University of Technology, France, pp. 264-271. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1092481
 3. Р.М. Алгулиев , Р.М. Алыгулиев, Об одном подходе к кластеризации текстовых документов // Материалы VI Международной научно-технической конференции “Искусственный интеллект – 2005. Интеллектуальные и многопроцессорные системы – 2005”, 26 сентября–1 октября, 2005, Геленджик, Россия, т.2,. с.31-35.
 4. Р.М. Алгулиев , Р.М. Алыгулиев, Математическое программирование в text mining // Материалы седьмой всероссийской научной конференции «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции», Ярославль, 04-06 октября 2005, 8 с. http://rcdl.ru/doc/2005/sek7_2_paper.pdf
 5. R.M. Aliguliyev, A novel partitioning-based clustering method and generic document summarization // Proceedings of the 2006 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT 2006 Workshops) (WI-IATW'06), Hong Kong, China, 18-22 December 2006, pp.626-629. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1194811&dl=ACM&coll=DL&CFID=585084283&CFTOKEN=97844545
 6. R.M. Aliguliyev, Ranking algorithm and its application for the document summarization // Proceedings of the Second International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI’ 2008), Baku, September 10-12, 2008, pp.140-143. https://www.researchgate.net/publication/235675170_Ranking_algorithm_and_its_application_for_the_document_summarization
 7. R.M. Aliguliyev, Multidocument summarization by sentence ranking // Abstracts of the Second International Conference on Optimization with Industrial Applications (COIA-2008), Baku, June 2-4, 2008, p.31.
 8. R.M. Aliguliyev, R.Sh. Hasanova, The evaluation of the scientific output of researchers // International Conference on “Problems of Cybermetics and Informatics”, 6-8 September 2010, Baku, Azerbaijan, pp.139–142.
 9. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, T.Kh. Fataliyev, R.S. Hasanova, On necessity of the Azerbaijan Citation Index (AzCI) // Proceedings of the 4th International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI’2012), Baku, September 12-14, 2012, pp.82-85. http://www.pci2012.science.az/1/24.pdf
 10. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, T.Kh. Fataliyev, R.S. Hasanova, Conceptual challenges in developing Azerbaijan Citation Index // Proceedings of the 4th International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI’2012), Baku, September 12-14, 2012, pp.50-53. http://pci2012.science.az/1/14.pdf
 11. R.M. Alıquliyev, R.Ş. Həsənova, Elmmetriya: mövcud vəziyyəti, imkanları və inkişaf perspektivləri // Elektron Elm Problemləri üzrə I Respublika Elmi-Praktiki Konfransın Materialları (E-elm’2012), Bakı, 15-16 Noyabr 2012, s.15-16.
 12. R.M. Alıquliyev, S.İ. Quliyeva, E-elm mühitində elmi etikanın təmin olunması mexanizmləri və texnologiyaları // Elektron Elm Problemləri üzrə I Respublika Elmi-Praktiki Konfransın Materialları (E-elm’2012), Bakı, 15-16 Noyabr 2012, s.19-20.
 13. R.M. Aliguliyev, Text mining для приложений национальной безопасности // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı”, Bakı, 17-18 may 2013, s.98-100. http://ict.az/uploads/konfrans/1_konfrans/27.pdf
 14. R.M. Alıquliyev, R.Ş. Mahmudova, A hybrid MCDM algorithm for personnel evaluation using information culture criteria // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 4 dekabr 2014, s. 156-159. http://ict.az/uploads/konfrans/GOOGLE_SCHOLAR_e-gov/45R.Alig_R.Mahm.pdf
 15. R.M. Alıquliyev, İ.Y. Ələkbərova, Viki-mühitdə gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanması metodu // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 4 dekabr 2014, s. 145-147. http://ict.az/uploads/konfrans/GOOGLE_SCHOLAR_e-gov/42R.Alig_I.Alak.pdf
 16. R.M. Alıquliyev, M.Ş.Hacırəhimova, Mətn referatlaşmada izafiliyi idarə edən optimallaşma modeli // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 4 dekabr 2014, s. 73-74. http://ict.az/uploads/konfrans/GOOGLE_SCHOLAR_e-gov/22R.Aliguliyev_M.Haci.pdf
 17. R.M. Alıquliyev, G.Y. Niftəliyeva, E-dövlət mühitində gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanmasi üçün yanaşma // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 14 may 2015, s.116-118. http://ict.az/uploads/konfrans/2_konfrans/29.pdf
 18. R.M. Alıquliyev, G.Y. Niftəliyeva, E-dövlət mühitində terrorizmlə əlaqəli mətnlərin aşkarlanması metodu // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 14 may 2015, s.111-115. http://ict.az/uploads/konfrans/2_konfrans/28.pdf
 19. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, N.T. Ismayilova, Weighted consensus metrics for evaluating scientific journals // The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, 27-29 August, 2015, pp.299-301.
 20. R.M. Alguliyev, R.M. Aliguliyev, N.T. Ismayilova, IF2: impact factor weighted by impact factor // 11th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS) and 16th COLLNET Meeting, New Delhi, India, November 26-28, 2015.
 21. R.M. Aliguliyev, N.T. Ismayilova, Bibliometric analysis of “big data” research // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 25 fevral 2016, s.58-60. http://ict.az/az/content/322
 22. R.M. Alıquliyev, G.Y. Niftəliyeva, E-dövlətin big data mənbələri // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 25 fevral 2016, s.78-80. http://ict.az/az/content/322
 23. R.M. Alıquliyev, G.Y. Niftəliyeva, E-dövlət sisteminin analizində data mining texnologiyalarının tətbiq imkanları // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 25 fevral 2016, s.81-84. http://ict.az/az/content/322