Ramiz Mehdiyev/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Ramiz Mehdiyev/Biblioqrafiya

../
 • 2017
 1. ADR-İran diplomatik münasibətləri Qafqaz Fövqəladə Komissiyasının sənədləri işığında" (1919-1920-ci illər). Bakı: Şərq-Qərb, 2017. 390 səh.
 • 2016
 1. Yeni dünya nizamı və milli ideya. Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 277, [3] s.- Mətn Azərb. və rus dillərində paralel verilmişdir.
 2. Avropa strukturlarının deqradasiyasının mənbələri haqqında və ya Azərbaycana münasibətdə ikili standartlar siyasəti: Dünya nizamından “nizamsızlığa” doğru. Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 197, [3] s.
 • 2015
 1. İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan. Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 221, [3] s. Mətn paralel olaraq Azərb. və rus dilindədir.
 • 2009
 1. Azərbaycan – 2003–2008: zaman haqqında düşünərkən. (azərb., rus və ingilis dilində) Bakı, 2009
 • 2008
 1. Yeni siyasət: inkişafa doğru: İkicildlik. Bakı, 2008. 344 səh.
 2. Modernləşmə xətti yenə də gündəlikdədir. (azərb., rus və ingilis dilində), Bakı, 2008.
 3. Demokratiya yolunda: irs haqqında düşünərkən. Bakı: "Şərq-Qərb", 2008.
 • 2006
 1. Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar. Bakı, 2006.
 • 2003
 1. Fəlsəfə Bakı, 2003
 • 2000
 1. Azərbaycanın inkişaf dialektikası. Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı, 2000.- 288 səh.
 2. Azərbaycanlılara qarşı soyqırım gerçəklikləri. Bakı, 2000.
 • 1995
 1. XX əsrin sonunda millətlərarası münasibətlər. Bakı, 1995. (rus dilində)