Rasim Mahmudov/Biblioqrafiya/Elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Rasim Mahmudov/Biblioqrafiya

../


  1. Mahmudov R.Ş. Dil sənayesi: imkanları, perspektivlər və problemlər / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2018. - N: 1. - S. 3-26.
  2. Mahmudov , R.Ş. BİG DATA ERASINDA FƏRDİ MƏLUMATLARIN HÜQUQİ REJİMİNİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ / R.Ş. Mahmudov // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2018. - N: 2. - S. 28-33.
  3. Mahmudov R.Ş. Elm və təhsilin inteqrasiyasında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolu və perspektivləri / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2017. - N: 1. - S. 98-104.
  4. Mahmudov R.Ş. İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN MULTİDİSSİPLİNAR ELMİ-NƏZƏRİ PROBLEMLƏRİ / R.M. Əliquliyev , Y.N. Imamverdiyev , R.Ş. Mahmudov // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2017. - N: 2.- S. 32-43.