Rasim Mahmudov/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Rasim Mahmudov/Biblioqrafiya

../
  1. Əliquliyev , R.M. Mahmudov R.Ş. İnformasiya cəmiyyətində bazar iqtisadiyyatının transformasiyası məsələləri. / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov . - Bakı : İnformasiya Texnologiyaları, 2013. - 58 s. - ISBN
  2. Əliquliyev , R.M. Mahmudov R.Ş. Əşyaların İnterneti / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov . - Bakı : İnformasiya Texnologiyaları Nəşriyyatı, 2012. - 48 s. - ISBN 978-9952-434-34-7
  3. Əliquliyev , R.M. Mahmudov R.Ş. İnformasiya-medianın meydana gəlməsi və inkişafı: əsas istiqamətlər və xüsusiyyətlər. / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov . - Bakı : İnformasiya Texnologiyaları, 2012. - 58 s. - ISBN
  4. Əliquliyev , R.M. Mahmudov R.Ş. İnternetin tənzimlənməsi problemləri / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov . - Bakı : İnformasiya Texnologiyaları, 2010. - 115 s. - ISBN 978-9952-434-23-1
  5. Əliquliyev , R.M. Mahmudov R.Ş. İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov . - Bakı : İnformasiya texnologiyaları, 2010. - 96 s. - ISBN 978-9952-434-28-6
  6. Əliquliyev , R.M. Mahmudov R.Ş. İnternet mühitində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması məsələləri / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov . - Bakı : İnformasiya texnologiyaları, 2010. - 60 s. - ISBN 978-9952-434-29-3
  7. Əliquliyev , R.M. Mahmudov R.Ş. İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov . - Bakı : İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı, 2009. - 62 s. - ISBN 978-9952-434-13-2
  8. Əliquliyev , R.M. Mahmudov R.Ş. İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri. Ekspress-informasiya / R.M. Əliquliyev , C. Valehov , R.Ş. Mahmudov , - Bakı : İnformasiya texnilogiyaları, 2008. - 32 s. - ISBN 978-9952-434-06-4