Səbinə Fomenko/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Səbinə Fomenko/Biblioqrafiya

../
  1. 22. Абдуллаев С.Г., Фоменко С.С. Перспективы развития электронной терминологии, “Интеграция наук”, Россия, Москва, ноябрь 2016, с. 32-35.
  2. 23. Абдуллаев С.Г., Фоменко С.С. Информационная перегрузка людей и ее негативные последствия, “İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri ” Bakı 2017, qəbul olunub
  3. 24. Абдуллаев С.Г., Фоменко С.С. Изучение и применение стандартов терминологии медицинской информатики, при ведении окументации в электронном здравоохранении, научно-технический журнал “Информационные технологии моделирования и урравления”, Россия, Воронеж, 2017, qəbul olunub
  4. 25. Abdullayev S.H., Fomenko S.S. “Создание терминологической базы данных”, Научный журнал “International Science Project”, www.isspp.ru
  5. 26. Abdullayev S.H., Fomenko S.S. “Терминография как результат формирования языка”, Научный журнал “Globus”, http://globus-science.ru/, qəbul olunub
  6. 27. Abdullayev S.H., Fomenko S.S. “Ifrat informasiya yüklənməsi və onun insan fəaliyyətinə neqativ təsirləri”, AMEA Xəbərlər məcmuəsi, Bakı, 2018, cild 5, №3, s.8-13
  7. 29. Абдуллаев С.Г., Фоменко С.С. Терминография как закономерность развития терминоведения. European Multi Scientific Journal, Киев, Украина, 2018, №20, с.50-54.