Səbinə Fomenko/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Səbinə Fomenko/Biblioqrafiya

../
  1. 55. Abdullayev S.H., Abasova S.E., Fomenko S.S. Наиболее распространенные задачи Data Mining, “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 25 fevral 2016, s. 64-66
  2. 56. Abdullayev S.H., Fomenko S.S. Elektron tibdə sənədlərin aparılma standartları, “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016, s. 243-246.
  3. 57. Абдуллаев С.Г., Фоменко С.С. Информационная перегрузка людей и ее негативные последствия, “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016, с. 277-280
  4. 59. Abdullayev S.H., Fomenko S.S. “The most common problems of Data Mining”, 10th IEEE International Conference “Application of Information and Communication Technologies”, AICT2016, Baku, 12-14 October 2016, pp. 162-164.
  5. 61. Абдуллаев С.Г., Фоменко С.С. “O терминологии программной инженерии”, I respublika konfransı, “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri”, Azərbaycan, Bakı, 17 may 2017-ci il, səh. 191-193.