Sabirə Allahverdiyeva/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Sabirə Allahverdiyeva/Biblioqrafiya

../
 • S.S.Allahverdiyeva/R.Ş.Mahmudova. “Elektron mühitdə gənc nəslin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemləri”, «Elektron dövlət quruculuğu problemləri» I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri 4-5 dekabr, 2014, s.185-188.
 • S.S.Allahverdiyeva. “Milli Təhlükəsiz İnternet Mərkəzlərin yaradılmasının aktual problemləri”, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri 14 may, 2015, s.177-179.
 • S.S.Ocaqverdiyeva. "Müasir texnologiyaların uşaqların sağlamlığına ziyanlı təsirləri və onlardan qorunma mexanizmləri", “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, 2016. s. 281-283.
 • S.S. Allahverdiyeva."Elektron kitabxanalarda verilənlərin sanitarizasiyası üsulları", E-kitabxanaların formalaşması problemləri, 2016. s. 61-63.
 • S.S. Allahverdiyeva. Uşaqların İnternet Təhlükəsizliyində Big Data Texnologiyalarından İstifadə Məsələləri, “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, 2016. s. 122-123.
 • S.S. Ocaqverdiyeva, İnternetdə uşaqların təhlükəsizliyini təmin edən proqram vasitələrinin təhlili / T.H. Kazımov // “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri” I respublika konfransı. - Bakı, 2017. - S. 305-307.
 • S.S. Ocaqverdiyeva, Uşaqların İnternetdə informasiya təhlükəsizliyini təmin edən sistemin konseptual modeli / R.M. Əliquliyev // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri” III respublika elmi-praktiki seminarı. - Bakı, 2017. - S. 84-87.
 • S.S. Ocaqverdiyeva , İnternet mühitinde uşaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2018. - N: 1. - S. 99-107.
 • Ocaqverdiyeva S. Uşaqların informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması problemləri: konseptual model / İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, SDU, 15-16 noyabr 2018, səh. 391-393.
 • Ocaqverdiyeva S.Verilənlərin sanitarizasiyasının informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolu // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı, 14 dekabr 2018-ci il, 127- 130.
 • Ocaqverdiyeva S.Elektron dövlət mühitində uşaqların İnternet təhlükəsizliyinin qanunvericilik bazasının formalaşdırılması problemləri // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı, 14 dekabr 2018-ci il, 228- 232.