Məzmuna keç

Sabirə Allahverdiyeva/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Sabirə Allahverdiyeva/Biblioqrafiya

../
  • S.S.Allahverdiyeva //R.M.Əliquliyev, R.Ş.Mahmudova."Elmi kadr hazırlığı (monitorinq)". - B. : "İnformasiya texnologiyaları", 2014. 61 s.
  • S.S.Allahverdiyeva."UŞAQLARIN İNTERNETDƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ" B. : "İnformasiya texnologiyaları", 2016. 91 s.
  • R.M.Əliquliyev S.S.Ocaqverdiyeva/"Verilənlərin sanitarizasiyası: müasir vəziyyəti, problemləri və perspektivləri"-B: "İnformasiya texnologiyaları",2018. 113s.