Sevda Mahmudova/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Sevda Mahmudova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. Sevda Mahmudova. Fibroin məhlulunun aqreqasiya kinetikasını təyin etmək üçün ipək serisinin təsir mexanizmi. MAGİSTRANTLARIN XXI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI,səh. 194-195.
  2. Sevda Mahmudova. Fibroin məhlununun aqreqasiya kinetikasının özəlliklərinin xüsusiyətləri. MAGİSTRANTLARIN XXI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI, səh. 195-196.