Məzmuna keç

Seyfəddin Qəniyev/Biblioqrafiya/Əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Seyfəddin Qəniyev/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. M.F.Axundovun ictimai-siyasi görüşləri. Bakı: Az.EPPEN, 1988 (metodiki tövsiyə)
 2. M.F.Axundov realizminin öyrmiiməsinə dair. Bakı: Az.EP.R.E.N., 1989, (metodiki tövsiyə)
 3. Ədəbiyyat dərslərində diyarşünaslıq materiallarmdan istifadənin yolları. Bakı: Az.Təc. Nəz., 1992, (metodiki tövsiyə)
 4. Aşıqlar və el şairləri. Bakı: N.Tusi ad. ADPU, 1993.
 5. Şirvan aşıqlan. Bakı: N.Tusi ad. ADPU, 1993.
 6. Şamaxı (şərikli). Bakı: Birlik, 1994.
 7. Şirvan şairləri (şərikli, məlumat kitabçası). Bakı: ADPU, 1994.
 8. "Beytüs-Səfa" davamçıları. Bakı: ADPU, 1994.
 9. Bu yol Şirvan yoludur (şərikli). Bakı: ADPU, 1994.
 10. Şirvan folklor antologiyası (şərikli). Bakı: ADPU, 1994.
 11. Övliyalar, ziyarətgahlar, müqəddəslər və din xadimləri. Bakı: ADPU, 1995.
 12. Sənətdə yaşayan ömürlər. Bakı: ADPU, 1995.
 13. Mən bu elin oğluyam. Bakı: ADPU, 1995.
 14. Dağdan ağır elim var (şərikli). Bakı: ADPU, 1996.
 15. Şirvanın qadm şairləri (şərikli). Bakı: ADPU, 1996.
 16. Şirvan folklor mühiti. Bakı: Ozan, 1997.
 17. Şirvan aşıqları (I hissə). Bakı: ADPU, 1997.
 18. Şamaxı alimləri - elm fədailəri. Bakı: Ozan, 1997.
 19. XX əsr Şirvan şairləri. Bakı: Ozan, 1997.
 20. Şamaxı şəhidləri (şərikli). Bakı: Gənclik, 1997.
 21. Şamaxı (şəkillərlə). Bakı: Ozan, 1998.
 22. Aşıq şeirinin poetikası. Bakı: ADPU, 1999.
 23. Şirvanın 350 şairi (şərikli). I kitab. Bakı: Ünsiyyət, 1999.
 24. Aşıq Xanış. Sözüm, sazım, ömrüm mənim (toplayıb tərtib edən, ön sözün müəllifi S.Qəniyev). Bakı: 1999.
 25. Şamaxı məktəbləri, maarif fədailəri (şərikli). Bakı: Ozan, 1999.
 26. Nalə (Mirzə Məhəmmədhəsən Şirvani). Bakı: Ozan, 2000.
 27. Adım Aşıq Şakir, mahalım Şirvan. Bakı: Nurlan, 2001.
 28. Dağ Kolanı - elim mənim. Bakı: Nurlan, 2001.
 29. Mən Abbasam, Cəyirlidi məkanım. Bakı: Nurlan, 2002.
 30. ADPU-nun Şamaxı filialı 10 il (şərikli). Bakı: ADPU, 2002.
 31. "Beytüs-Səfa" davamçılan (şərikli). III kitab. Bakı: 2002.
 32. 1918-ci il Şamaxı soyqırımı. Bakı: Nurlan, 2003.
 33. Şirvanlı Aşıq Mirzə Bilal. Bakı: Nurlan, 2003.
 34. El şairi Püstə Şikar qızı. Bakı: Nurlan, 2004.
 35. Şirvanlı Aşıq Xanmusa. Bakı: Nurlan, 2004.
 36. Şirvanlı Aşıq Yanvar (şərikli). Bakı: Nurlan, 2004.
 37. Azərbaycan folklor antologiyası (Şirvan folkloru). XI kitab (toplayanı: S.Qəniyev; tərtib edəni; H.İsmayılov, S.Qəniyev). Bakı: Səda, 2005, 440 s.
 38. Qobustan. Bakı: Nurlan, 2005.
 39. El şairi Naburlu Badam. Bakı: ADPU, 2005.
 40. El şairi Qobustanlı Qara. Bakı: ADPU, 2005.
 41. Şirvanlı Aşıq Soltan ocağı. Bakı: ADPU, 2005.
 42. Şirvanlı Aşıq Hacalı. Bakı: Nurlan, 2005.
 43. "Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı" fənninin proqramı. Bakı: 2007.
 44. Şirvan aşıqları. Bakı: Nurlan, 2007.
 45. Aşıq Əhməd. Bir yumaqdı bu dünya (tərtib edən, ön sözün müəllifi S.Qəniyev). Bakı: Nurlan, 2009.
 46. Şirvannamə - mən aşıq balabanı. Bakı: Nurlan, 2009.
 47. Beytüs-Səfa ədəbi məclisi. Bakı: Nurlan, 2010.
 48. Şirvanlı Aşıq Ağalar. Bakı: Nurlan, 2011.
 49. Şirvannamə - övliyalar, ziyarətgahlar. Bakı: Nurlan, 2011.
 50. Şirvanlı Aşıq Şakir. Bakı: Nurlan, 2012.
 51. El şairi Qobustanlı Qara. Bakı: Nurlan, 2013.
 52. S.Ə.Şirvani ocağı. Bakı: Nurlan, 2013.
 53. X.İgidəliyev. Sevgi dolu, nəğmə dolu bir ürək (tərtib edəni, ön sözün müəllifi S.Qəniyev). Bakı: Nurlan, 2013.
 54. Şirvanlı Aşıq Məmmədağa - sənət və yaradıcılıq dünyası. Bakı: Nurlan, 2013.