Məzmuna keç

Türkmənçay müqaviləsi/I Maddə

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Türkmənçay müqaviləsi

../

Bütün Rusiya imperatoru həzrətləri və İran şahı həzrətləri arasında, onların vərəsələri və taxt-tacın varisləri, onların dövlətləri və qarşılıqlı surətdə təbəələri arasında bundan sonra əbədi sülh, dostluq və tam razılıq olacaqdır.