Təhmasib Fətəliyev/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Təhmasib Fətəliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. Vətəndaş elmi, Bakı:İnformasiya Texnologiyaları Nəşriyyatı, 2018. - 138 s.
  2. Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları Nəşriyyatı, 2015, 127 səh.
  3. Elektron elmin monitorinqi, Bakı:İnformasiya Texnologiyaları Nəşriyyatı, 2015. - 74 s.
  4. Elmmetriya: mövcud vəziyyəti və imkanları, Bakı:İnformasiya Texnologiyaları Nəşriyyatı, 2013. - 96 s.
  5. Elmi fəaliyyətdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin monitorinqi. Bakı:İnformasiya Texnologiyaları Nəşriyyatı, 2010. - 68 s.
  6. Elektron elm: beynəlxalq qurumlar, təşəbbüslər və hüquqi baza. Bakı:İnformasiya Texnologiyaları Nəşriyyatı,, 2010. - 92 s.