Təhmasib Fətəliyev/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Təhmasib Fətəliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
  1. Elmmetriya: mövcud vəziyyəti və imkanları.
  2. Elmi fəaliyyətdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin monitorinqi. Bakı : İnformasiya Texnologiyaları, 2010. - 68 s.
  3. Elektron elm: beynəlxalq qurumlar, təşəbbüslər və hüquqi baza. Bakı : İnformasiya Texnologiyaları, 2010. - 92 s.
  4. Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri. Ekspress- informasiya, Bakı: İnformasiya Texnologiyaları Nəşriyyatı, 2015, 127 səh.
  5. AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarında elektron elmin monitorinqi. Bülleten, Bakı: İnformasiya Texnologiyaları Nəşriyyatı, 2015, 74 səh.