Məzmuna keç

Təranə Nurubəyli/Biblioqrafiya/Patent

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Təranə Nurubəyli/Biblioqrafiya

../


1. T.K.Nurubəyli, K.B.Q urbanov, Z.K.Nurubəyli, K.Z.Nuriyev "Ətraf mühitin çirkləndiri¬ci¬lərin tərkibini eks¬press¬ analizi üçün mobil kütlə - spektrometri" //Preprint № 158 AMAKA 1999 il.

2. T.K.Nurubəyli, А.М.Həşimov, Z.K.Nurubəyli, K.Z.Nuriyev "Uçuşmüddətli kütlə spektrometri" //Azərbaycan Respublikasının Patenti, 2004, N.İ. 0180.

3. T.K.Nurubəyli, Ş.Q.Əsgərov, M.N.Ağayev, K.Z.Nuriyev "Kütlə spektrometri" //Azərbaycan Respublikasının Patenti, № İ 2005, 0156

4. T.K.Nurubeyli, K.Z.Nuriyev, Z.K.Nurubeyli, A.M.Hashimov, K.B.Qurbanov "Uçuşmüddətli enerji ve kütlə spektrometri" //Patent № İ 2015 0010 30.01.2015