Tərbiz Əliyev/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Tərbiz Əliyev/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. "Məişət xidmətinin iqtisadiyyatı və idarə olunması" (1992).
 2. "Biznesin idarə edilməsinin əsasları" (1994).
 3. "Menecmentin iqtisadi və təşkilati mexanizmi"(1995).
 4. "Sənaye müəssisələrində vergi ödənişinin təşkili və idarə edilməsi" (1998).
 5. "Neft emalı müəssisələrinin idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi" (1999).
 6. "Neft-qazçıxarma sahəsinin potensialının idarə edilməsinin təşkili" (2001).
 7. "Sənaye müəssisələrinin təşkilati-istehsalat sisteminin bazar münasibətlərindəki dəyişikliklərə uyğunlaşdırılması" (2001).
 8. "Müştərək müəssisə və sahibkarlıq" (2001).
 9. "Azərbaycanda kiçik biznesin təşkili və idarə edilməsinin bəzi məsələləri" (2001).
 10. "Neft emalı müəssisələrində sənaye auditinin təşkili və idarə edilməsi" (2002).
 11. "Azərbaycanda qaz emalı və satışının təşkilinin bəzi məsələləri" (2002).
 12. "Neft-kimya müəssisələrinin idarə edilməsinin təşkilati-iqtisadi səmtləri" (2003).
 13. "Neft-qazçıxarma sənayesi müəssisələrinin iqtisadi potensialı" (2003).
 14. "Neft emalı və neft-kimya müəssisələrinin iqtisadi potensiallarından istifadənin yaxşılaşdırılması yolları" (2003).
 15. "Marketinqin təşkili və idarə edilməsi: neft emalı və neft-kimya sənayesi müəssisələrində" (2004).
 16. "Neft emalı və neft-kimya sahələrinin eko-iqtisadi problemləri" (2005).
 17. "Ekoloji menecment" (2005).
 18. "Kimya müəssisələrində investisiya siyasətinin formalaşması istiqamətləri" (2010).
 19. "Sahənin aktual iqtisadi problemləri" (2011)dərs vəsaiti.
 20. "Səhiyyə sferasında sahibkarlıq" (2011).
 21. "Regional innovasiya sisteminin təşkili və idarə edilməsi" (müştərək) (Bakı,2013).
 22. "Milli innovasiya sisteminin təşkili və idarə edilməsi" (müştərək) (Bakı, 2013).