Tərlan Əliyev/Biblioqrafiya/Elmi-kütləvi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Tərlan Əliyev/Biblioqrafiya

 1. Агаев Б.С., Алиев Т.С. О классификации воздействующих факторов некоторых групп электронных отходов на здоровье человека // İnformasiya сəmiyyəti problemləri, 2018, №1, s. 78-88.
 2. Ağayev B.S.,Əliyev T.S.Videoanalitikanin telegörmə mühafizə sistemlərinə tətbiqi problemləri haqqında // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2016, №2, s. 46-55.
 3. Ağayev B.S., Mehdiyev Ş.A., Əliyev T.S. Elektron məlumat daşıyıcıları informasiya təhlükəsizliyinin obyekti kimi // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2016, №1, s. 46-55.
 4. Ağayev B.S., Əliyev T.S. Avropa birliyində elektron tullantıların idarə edilməsi təcrübəsi haqqında // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2015, №1, s. 81-87.
 5. Əliyev , T.S. Tədqiqatçıların sosial şəbəkələri əsasında elmi personalın idarə olunması problemləri / T.S. Əliyev // nformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2011. - N: 2(4). - S. 10-17.
 6. Alguliyev R.M., Fataliyev T.X., Agayev B.S., Aliyev T.S. Sensor networks: the state, decisions and prospects // Telecommunications and Radio Engineering, 2009, №15, p. 1089-1095.
 7. Алгулиев Р.М., Агаев Б.С., Фаталиев Т.Х., Алиев Т.С. Распределенная обработка аудиоинформации в корпоративных сетях на базе IP-телефонии // Телекоммуникации, 2008, №4, c. 16-20.
 8. Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Агаев Б.С., Алиев Т.С. Сенсорные сети: состояние, решения и перспективы // Телекоммуникации, 2007, №4, c. 27-32.
 9. Əliquliyev R.M., Ağayev B.S., Fətəliyev T.X., Əliyev T.S. Sensor şəbəkələrinin tətbiqinin bəzi məsələləri // AMEA-nin xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, 2006, №3, s. 169-174.
 10. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X., Ağayev B.S., Əliyev T.S. Sensor şəbəkələrinin inkişaf perspektivləri // Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri. İnformatika və avtomatika, 2006,№6,s. 49-54.
 11. Алгулиев Р.М., Т.Х. Фаталиев, Т.С. Алиев. Распределенная система коллективной поддержки принятия решений // Телекоммуникации, 2006,№1,c. 21-25.