Tərlan Əliyev/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Tərlan Əliyev/Biblioqrafiya

 1. Ağayev B.S., Əliyev T.S., İbişova M.M. Аzərbaycanda elektron tullantıların idarəçiliyi sahəsində mövcud vəziyyətin monitorinqinin nəticələri haqqında / “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi konfransin materiallari, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 15-16 noyabr 2018, s. 101-104.
 2. Ağayev B.S., Əliyev T.S., Əliyeva K.T., Ağayev S.B. Neft quyularinda anomal yüksək lay təzyiqi zonalarının proqnozlaşdırılmasının bir metodu haqqında / / “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi konfransin materiallari, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 15-16 noyabr 2018, s. 230-232.
 3. Ağayev B.S., Mehdiyev Ş.A., Əliyev T.S. Elektron tullantıları idarəetmə sistemlərinin proqram təminatının funksionallıq meyarına görə təsnifatı haqqında / “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri” I respublika konfransının əsərləri. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2017, s. 99-101.
 4. Ağayev B.S., Əliyev T.S. Avtomatlaşdırma kitabxana işinin effektivliyinin yüksəldilməsi vasitəsi kimi / “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2016, s. 143-146.
 5. Ağayev B.S., Mehdiyev Ş.A., Əliyev T.S. Elektron tullantılarda məlumat daşıyıcılarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının bəzi məsələləri haqqında / Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri. Bakı:İnformasiya Texnologiyaları, 2015, s. 236-239.
 6. B.S.Ağayev T.S.Əliyev Azərbaycanda və Avropa İttifaqında elektron tullantıların idarə edilməsi sistemlərinin müqayisəli analizi / B.S. Ağayev , T.S. Əliyev // "Elektron dövlət quruculuğu problemləri" I Respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2014. - S. 196-199.
 7. Ağayev B.S., Əliyev T.S. Azərbaycanda və Avropa İttifaqında elektron tullantıların idarə edilməsi sistemlərinin müqayisəli analizi / "Elektron dövlət quruculuğu problemləri" I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri. Bakı:İnformasiyaTexnologiyaları, 2014, s. 196-199.
 8. Агаев Б.С., Фаталиев Т.Х., Алиев Т.С. О применении IP-телефонии в корпоративной сети / Материалы V Международной научно-практической конференции“Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем”. Новочеркасск: 2007, c. 223-226.
 9. Агаев Б.С., Фаталиев Т.Х., Рашидов М.А., Алиев Т.С. Анализ и оценка качества речевых сигналов по каналам IP-телефонии аудиоинформационных сетей / IT&TC 2007,“İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya” 3-cü beynəlxalq elmi-praktiki konfransının materialları. Gəncə: 2007, c. 148-151.
 10. Ağayev B.S, Fətəliyev T.X., Əliyev T.S. Sensor şəbəkələrinin analizi / PCI 2006. Bakı: 2006, s. 90-93.
 11. Агаев Б.С., Алиев Т.С. Анализ и оценка качества передачи речевых сигналов по каналам IP-телефонии в аудиоинформационных корпоративных сетях / Материалы III Международной научно-практической конференции“Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем”. Новочеркасск: 2005, c. 105-111.
 12. Фаталиев Т.Х.,Алиев Т.С. Распределенная система коллективной поддержки принятия решений в среде корпоротивной сети / Труды II Республиканской научной конференции "Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий”. Т.1, 2004,c. 77-80.