Tərxan Paşazadə/Biblioqrafiya/Məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Tərxan Paşazadə/Biblioqrafiya

../
 1. Tərxan Paşazadə. "Azərbaycanın etnik azlıqları: ceklilər", "168 Saat" qəzeti, Sumqayıt – 05 – 11 may 2006, № 11 (24), səh.16
 2. Tərxan Paşazadə. "Cek kəndi, ceklilər və cek dili", "Azad Azərbaycan" qəzeti, Bakı – 23 avqust 2006, № 124 (1079), səh.6
 3. Tərxan Paşazadə. "Azərbaycan cekli icması", "Respublika" qəzeti, Bakı – 13 iyun 2007, № 128 (2968), səh.8
 4. Tərxan Paşazadə. "Dünyanın nadir etnik qrupu – Azərbaycan cekliləri", "Azərbaycan" qəzeti, Bakı – 21 iyun 2007, № 134 (4651), səh.7.
 5. Tərxan Paşazadə. "Azərbaycanın milli etnik nümayəndələri – ceklilər", "Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri", № 1, Bakı, "Müəllim" – 2009, səh.35-43.
 6. Əlhəddin CekliTərxan Paşazadə, "Biz CAN deyirik! Yəni Ceklilər Azərbaycan Naminə!", "Kamal" jurnalı, № 3 (7), iyun 2010, səhifə 47.
 7. Tərxan Paşazadə. "Cek və ceklilər Azərbaycanın milli dəyəridir", Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin keçirdiyi "Mədəni müxtəliflik: sosial – siyasi dəyər kimi" mövzusunda Kulturoloqların II Milli Forumunun (Beynəlxalq elmi-praktik konfrans) materialları, Bakı, "Elm", 3 iyun 2010, səh. 422-431.
 8. Əlhəddin Cekli və Tərxan Paşazadə, "Biz CAN deyirik! Yəni Ceklilər Azərbaycan Naminə!", "Kamal" jurnalı, № 3 (7), iyun 2010, səhifə 44-48.
 9. Tərxan Paşazadə. "Azərbaycanın milli etnik nümayəndələri – ceklilər", "Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri", № 1, Bakı, "Müəllim" – 2009, səh.35-43.
 10. Tərxan Paşazadə, "Əməkdaşlıq və əlaqələr genişlənir", "Məslək" qəzeti, Sumqayıt, 13 sentyabr 2002, № 15 (135), səhifə 4.
 11. Tərxan Paşazadə, “Şahdağ xalqları: toy adətləri, yas mərasimləri”, “Dövlət və Din” İctimai fikir toplusu, (№ 5 (19)), Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Bakı – sentyabr-oktyabr 2010, səhifə: 46-56.
 12. Tərxan Paşazadə, "Milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasında və təbliğində elektron ensiklopediyanın – Vikipediyanın rolu", "Dövlət və Din" İctimai fikir toplusu, (№ 1 (15)), Bakı – yanvar-fevral 2010, səhifə: 101-108.
 13. Tərxan Paşazadə, "Azərbaycan diasporunun ərəb ölkələrində fəaliyyət perspektivləri", "Dövlət və Din" İctimai fikir toplusu, (№ 6 (14)), Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Bakı – noyabr-dekabr 2009, səhifə: 91.
 14. Tərxan Paşazadə. "Tolerantlıq Kuboku" uğrunda ənənəvi mini-futbol turnirinə yekun vurulub. "Cəmiyyət və Din" qəzeti. 8-14 may 2014, № 16 (249). səh. 4
 15. Tərxan Paşazadə, "Ərəblərin İslam sivilizasiyasının yaradılmasında rolu", "Dövlət və Din" İctimai fikir toplusu, (№ 5 (13)), Bakı – sentyabr-oktyabr 2009, səhifə: 167-172.
 16. Tərxan Paşazadə. "Rabitə Bakı"nın qələbəsi poçt markası üzərində əbədiləşdirilib.. azermarka.az 9 noyabr 2011
 17. Tərxan Paşazadə, "İslam fəlsəfəsi", "Dövlət və Din" İctimai fikir toplusu, (№ 4 (12)), Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Bakı – iyul-avqust 2009, səhifə: 179-184.
 18. Əlhəddin Cekli, Tərxan Paşazadə, "Həsən Rüşdiyyə", "Dövlət və Din" İctimai fikir toplusu, (№ 6 (20)), Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Bakı, noyabr-dekabr 2010, səh. 197-204.
 19. Tərxan Paşazadə, "Transmilli şirkətlərin beynəlxalq hüquqda yeri və diplomatik müdafiəsi", Magistrantların VI Respublika Elmi Konfransının Materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt – 2006, səhifə: 166-168
 20. Tərxan Paşazadə, "Transmilli şirkətlərdə həmkarlar təşkilatı problemi", Magistrantların VI Respublika Elmi Konfransının Materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt – 2006, səhifə: 163-165