Tamilla Nəsirova/Biblioqrafiya/Monoqrafiya və kitablar

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Tamilla Nəsirova/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


Monografiyalar:

  1. Насирова Т.Х. "Процессы полумарковского блуждания", монография, изд.Элм, 1988, -188с.
  2. Насирова Т.Х. "Полумарковские процессы с отрицательным сносом", монография, изд. «Элм», Институт Систем Управления НАНА, 2018, -121с. (соавторы: Э.А.Ибаев, Ш.А.Бабаев)
  3. Насирова Т.Х. "Сложный процесс полумарковского блуждания при наличии экрана", монография, Баку, 1988

Metodiki vəsaitlər:

  1. Nəsirova T.H. "Ehtimal nəzəriyəsi və riyazi statistika", Metodiki vəsait, BDU, 1996, -s.58

Kitablar:

  1. Nəsirova T.H. "Olasilik" kitab, Karadeniz Texnik Universitesi Matbasi, Türkiyə, Fen-Edebiyat Fakultesi Trabzon, 2009, -340s. (həmmüəlliflər: Tahir Khanyiev, Cemil Yapar, Ihsan Ünver, Zafer Kücük)
  2. Nəsirova T.H. "Ehtimal", ADPU-nun nəşriyyatı, Bakı 2011, -178s.