Tehran Mustafayev/Biblioqrafiya/Kitablar

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
 1. Azərbaycan sovet ədəbi tənqidində üslub müxtəlifliyi (1960-1980-cı ilər). Azərbaycan sovet ədəbi tənqidində üslub müxtəlifliyi (1960-1980-cı ilər) - Bakı, 1990.
 2. Yaşar Qarayev. Şəxsiyyəti və ömür yolu - Monoqrafik oçerk. Yaşar Qarayev. Şəxsiyyəti və ömür yolu - Monoqrafik oçerk. Sabah, Bakı, 1996 - 1,5 ç.v.
 3. Əsrdən doğan nəsr (XX əsr Azərbaycan nəsrinin təşəkkül poetikası) - Monoqrafiya. Əsrdən doğan nəsr (XX əsr Azərbaycan nəsrinin təşəkkül poetikası) - Monoqrafiya. Elm, Bakı, 1999 - 6,3 ç.v.
 4. Azərbaycan nəsri sosializm realizmi çevrəsində - Monoqrafiya. Azərbaycan nəsri sosializm realizmi çevrəsində - Monoqrafiya. Elm, Bakı, 1999 - 6,2 ç.v.
 5. Azərbaycan yeni nəsri - Monoqrafiya.Azərbaycan yeni nəsri - Monoqrafiya. Elm, Bakı, 1999 - 8 ç.v.
 6. Azərbaycan, Azərbaycan (elmi-publisistik oçerk). Azərbaycan, Azərbaycan (elmi-publisistik oçerk) - Nurlan, Bakı, 2005.
 7. XX əsr Azərbaycan nəsrinin poetikası - Monoqrafiya. XX əsr Azərbaycan nəsrinin poetikası - Monoqrafiya. Elm, Bakı, 2006.
 8. “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” fənnindən Proqram – Jurnalistika və Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası üzrə proqramlar kitabında. “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” fənnindən Proqram – Jurnalistika və Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası üzrə proqramlar kitabında, Bakı, 2008
 9. Əjdər Olun könül savaşı. Monoqrafiya. Əjdər Olun könül savaşı. Monoqrafiya. – Bakı, 2008.
 10. Konsepsion və ya Nizami Cəfərovun ədəbiyyat mücadiləsi. Monoqrafiya. Konsepsion və ya Nizami Cəfərovun ədəbiyyat mücadiləsi. Monoqrafiya. – Bakı, 2009
 11. Müstəqillik illəri Azərbaycan ədəbiyyatı. Ali məktəblərin magistratura pilləsi üçün dərslik. Müstəqillik illəri Azərbaycan ədəbiyyatı. Ali məktəblərin magistratura pilləsi üçün dərslik. – Bakı, 2013
 12. “Azərbaycan ədəbiyyatı” üzrə magistr hazırlığı üçün proqramlar (“Folklor və ədəbiyyat”; “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı”; “Müasir ədəbi proses”). “Azərbaycan ədəbiyyatı” üzrə magistr hazırlığı üçün proqramlar (“Folklor və ədəbiyyat”; “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı”; “Müasir ədəbi proses”) – Bakı, 2013.
 13. “Nəsrdə Qarabağ müharibəsinin aspektləri”. Monoqrafiya. “Nəsrdə Qarabağ müharibəsinin aspektləri”. Monoqrafiya. - BQU nəşriyyyatı, Bakı, 2013.
 14. Azərbaycanşünaslığa giriş: - Dərs vəsaiti. Azərbaycanşünaslığa giriş: - Dərs vəsaiti. - BSU, Bakı, 2014.
 15. “Müstəqillik körpüsünü keçənlər” . http://www.anl.az/down/meqale/525/2015/fevral/419491.htm“Müstəqillik körpüsünü keçənlər” . - Elm və təhsil nəşriyyyatı, Bakı, 2015
 16. "Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı", iki cilddə (kollektiv) - Monoqrafiya. "Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı", iki cilddə (kollektiv) - Monoqrafiya. “Elm və təhsil”, Bakı, 2016.
 17. Milli nəsrdə Azərbaycan obrazı: tarix və müasirlik kontekstində<ref>Milli nəsrdə Azərbaycan obrazı: tarix və müasirlik kontekstində. - Elm və təhsil, Bakı, 2017.
 18. Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı tarixi gerçəkliklərdən ideala. (T.Mustafayev, İ.Həbibbəyli, Ə.Əsgərli, E.Akimova, A.Bağlı, L.Həsənova). Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı tarixi gerçəkliklərdən ideala. (T.Mustafayev, İ.Həbibbəyli, Ə.Əsgərli, E.Akimova, A.Bağlı, L.Həsənova). - Elm və təhsil, Bakı, 2018.
 19. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun beş ili akademik İsa Həbibbəyli ilə: məqalələr. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun beş ili akademik İsa Həbibbəyli ilə: məqalələr. - Elm və təhsil, Bakı, 2018.
 20. Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı tarixi gerçəkliklərdən ideala. - (T.Mustafayev, İ.Həbibbəyli, Ə.Əsgərli, E.Akimova, A.Bağlı, L.Həsənova). Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı tarixi gerçəkliklərdən ideala. - (T.Mustafayev, İ.Həbibbəyli, Ə.Əsgərli, E.Akimova, A.Bağlı, L.Həsənova). - Elm və təhsil, Bakı, 2019.
 21. T.Mustafayinin ədəbiyyat söhbəti: Ədəbi-tarixi esse. T.Mustafayinin ədəbiyyat söhbəti: Ədəbi-tarixi esse. Alatoran, Bakı, 2020.