Tehran Mustafayev/Biblioqrafiya/Məqalələr

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
 1. Müasir nəsrdə forma və məzmun axtarışları /T.Mustafayev //Lenin tərbiyəsi uğrunda. – 1981. – 25 dekabr.
 2. Müasir Azərbaycan nəsrində forma və məzmun axtrışları /T.Mustafayev //Rus şairi Aleksandr Blokun 100 illik yubileyinə həsr olun¬muş Beynəlxalq Tələbə Konfransı. – Leninqrad, 1981.
 3. Süjet və kompozisiya axtarışları /T.Mustafayev //Gənc müəllim. – 1982. – 22 oktyabr.
 4. Ana nağılları /T.Mustafayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 28 oktyabr.
 5. Elmi bütövlük mövqeyindən : Yaşar Qarayevin “Ədəbi üfüqlər” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Sovet Ermənistanı. – 1985. – 7 sentyabr.
 6. Sülhə çağırış : Məmmədhüseyn Əliyevin “Ana fəryadı” pyesinin teletamaşası haqqında /T.Mustafayev //Bolluq uğrunda. – 1985. – 24 dekabr.
 7. Lənkəran ədəbi gəncliyinin yaradıcılıq aləmi /T.Mustafayev //Oktyabr bayrağı. – 1986. – 12 iyul.
 8. Təbiət ilhama çağırır məni! (S.Vurğun - 80) /T.Mustafayev //Bolluq uğrunda. – 1986. – 18 mart.
 9. Axtarışlar davam edir /T.Mustafayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1987. – 13 noyabr.
 10. Azərbaycan sovet ədəbi tənqidində üslubların tipologiyası : məruzə /T.Mustafayev //Gənc ədəbiyyatşünasların beşinci respublika konfransı (tezislər). – Bakı, Elm. – 1987.
 11. Bir bənövşə yarpağı : Qasım Qasımzadənin “Səndən ayrılalı” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ulduz. – 1987. – № 2. – S. 51-53.
 12. Çağdaş Azərbaycan nəsri və dünya ədəbi prosesi : kontekst problemi /T.Mustafayev //AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Müasir ədəbiyyatşünaslığın problemləri”nə həsr edilmiş konfrans materialları, Bakı, 1987. – Bakı, 1987. – S.74-76.
 13. Mənalı dialoqun başlanğıcı : Tofiq Qəhrəmanovun “Bahara lap az qalır” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Kitablar aləmində. – 1987. – № 2. S.43-45.
 14. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin “80-ci illər ədəbi tənqidinin axtarışları” mövzusunda dəyirmi masasında çıxış /T.Mustafayev. – Bakı, 1988. – 19 fevral.
 15. Poeziya və tənqid /T.Mustafayev //Azərbaycan. – 1988. – № 1. – S.174-176.
 16. Ədəbi təqiddə üslubların öyrənilməsinə dair /T.Mustafayev //Azərbaycan EA-nın Xəbərləri: Ədəbiyyat, Dil, İncəsənət seriyası. – 1989. – № 2. – S.53-57.
 17. Qarşıdurma: yaxud gənc tənqidçinin söz d¬mək imkanları /T.Mustafayev //Gənclik. – 1989. – № 1. – S.8-11.
 18. Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi poetikası /T.Mustafayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1990. – 8 iyun.
 19. Dəyərli tədqiqat : Safurə Quliyevanın “Müşfiqin sənət aləmi” monoqrafiyası haqqında /T.Mustafayev //Azərbaycan EA Xəbərləri: Ədəbiyyat, Dil, İncəsənət seriyası. – 1990. – № 3. – S.147-149.
 20. Şəxsiyyət meyar olanda : Yaşar Qarayevin eyniadlı kitabı haqqında /T.Mustafayev //Azərbaycan EA Xəbərləri: Ədəbiyyat, Dil, İncəsənət ser. – 1990. – № 3. – S.142-146.
 21. Anekdot hikmətləri : Nizami Musayevin “Anekdot” filmi haqqında: /T.Mustafayev //Qala. – 1991. – 17 sentyabr.
 22. Əlifba problemi: illüziyalar, arqumentlər, şübhələr : Latın qrafikasına keçməyi təklif edənlərlə polemika /T.Mustafayev //Mübarizə. – 1991. – 8; 15; 29 mart
 23. Gerçəklərə varanda. M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan Cümhuriyyəti” kitabının haşiyələrində düşüncələr /T.Mustafayev //Mübarizə. – 1991. – 24 may; 7 iyun.
 24. Qurban Səidin “Əli və Nino” romanı: gerçəkliyin tarixi təcəssümü problemi /T.Mustafayev //“Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı”na həsr edilmiş I Benəlxalq simpozium. – Bakı, 1991. – 25-29 mart.
 25. 1988-ci ilin nəsrində milli sosial problematika /T.Mustafayev //Qala. – 1991. – 18 iyun.
 26. Nəslimin dünyagörüşü : publisist yazı /T.Mustafayev //Mübarizə. – 1991. – 1 iyun
 27. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi problemi : A.Veselovskinin “tarixi poetika” nəzəriyyəsi işığında /T.Mustafayev //Gənc ədəbiyyatşünasların Respublika Konfransının materialları. – Bakı, 1992. – 26-27 may.
 28. Məqamın poeziyası : Xəlil Rza şeri haqqında /T.Mustafayev //Ədəbi tənqid. – 1992. – №1. – S.72-75.
 29. Tarixlə belletrizmin arasında : F.Kərimzadənin “Təbriz namusu” romanı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbi tənqid. – 1992. – №1. – S.76-79.
 30. Çağdaş türkçülüyün göyü və yeri /T.Mustafayev //Yeni Turan. – 1993. – 24 mart.
 31. Füzulidən Vaqifə qədər : Nizami Cəfərovun eyniadlı kitabı haqqında /T.Mustafayev //Elm. – 1993. – 5 fevral; 19 fevral.
 32. Məhəmməd Əminlə üz-üzə /T.Mustafayev //Yeni musavat. – 1993. – 26 avqust.
 33. Milli həyatın nəsr salnaməsi: Çağdaş nəsrin tarixinə ekskurs /T.Mustafayev //Qala. – 1993. – 1 aprel.
 34. Şəhriyar körpüsü: elmi, irfani, mədəni üfüqlər/T.Mustafayev //Elm. – 1993. – 10 aprel.
 35. Ədəbiyyat tarixçiliyinə dair bəzi nəzəri məqamlar: məruzə /T.Mustafayev //AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Ədəbiyyat tariximiz necə yazılmalıdır” mövzusunda təşkil etdiyi elmi müşavirədə məruzə. – Bakı, 1994.
 36. Ədəbiyyat tariximiz necə yazılmalıdır. Bəzi nəzəri məqamlar /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1994. – 22 yanvar.
 37. Ab-hava /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 25 avqust-1 sentyabr.
 38. Avanqard: ön və son sıra /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 1-6 dekabr.
 39. Bəs biz hansı irsdən imtina ediriz /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 10-16 noyabr.
 40. Bizdə şer də var /T.Mustaf¬yev //Press-fakt. – 1995. – 15-21 dekabr.
 41. Bu dünya bir Yəməndir /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. –8-14 sentyabr.
 42. Demokratiya, demokratiya /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 2-8 sentyabr.
 43. Ədəbi gedişat /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 17-23 noyabr.
 44. Ədəbiyyat siyahısı /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 15-21 sentyabr.
 45. Ədəbiyyat söhbəti /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 18-24 avqust.
 46. Füzuli məqamı /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 13-19 oktyabr.
 47. “-İzmlər” /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 6-12 oktyabr.
 48. Məcmuəmizin məramı bu ki... /T.Mustafayev//Press-fakt. – 1995. – 24-30 noyabr.
 49. Mövqelər /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 21-27 sentyabr.
 50. Ora qayıdır ki ordan başlanır /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 29 sentyabr-5 oktyabr.
 51. Proza /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 8-14 dekabr.
 52. Publisist mövqe /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 22-28 dekabr.
 53. Sənət və sənətçi obrazı / T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 20-26 oktyabr.
 54. Sərgərdan oğulun qayıtması /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 3-9 noyabr.
 55. Sözünü o kəslərə de ki... /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1995. – 27 oktyabr-2 noyabr.
 56. Asif Ata konsepsiyası /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 8-14 mart.
 57. Avropasentrizmə dair xülasə /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 26 aprel-2 mart.
 58. Azərbaycan ədəbiyyatında yeri... : [Dünya ədəbiyyatında Nizami və Azərbaycan ədəbiyyatında yeri haqqında.] /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 6-12 dekabr.
 59. Bəxtiyar dünyası : N.Cəfərovun eyni adlı kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 6 sentyabr.
 60. Bizdə nihilizm: ... şüttəmam / T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 30 avqust-5 sentyabr.
 61. Çağdaş Azərbaycan nəsri və dünya ədəbi prosesi : kontekst problemi /T.Mustafayev // AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda “Müasir ədəbiyyatşünaslığın problemləri”nə həsr edilmiş konfransın materialları. – Bakı, 1996. – S.74-76.
 62. Daha bir morfologiya /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 17-23 may.
 63. “... Deməsəm, ölləm” /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 2-8 fevral.
 64. Drama : Dram və milli teatr haqqında mülahizələr /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 29 dekabr-4 yanvar.
 65. “Ədəbiyyat qəzeti” son 10 ildə /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 19 iyul. – S.10.
 66. Ədəbiyyat tarixçiliyi /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 23-29 fevral.
 67. Ədəbiyyat və fəlsəfəsi /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 9-15 fevral.
 68. Ədəbiyyat və onun nəzəriyyəsi /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 16-22 fevral .
 69. Füzuli məqamı /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. –1 noyabr.
 70. Güzgü qırığı üstünə : [Məqalədə Vali Gözətənin şeirlər kitabının təhlili aparılmışdır.] /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 9 avqust.
 71. Həmən tanıdığımız XX yüzil /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 6-12 sentyabr.
 72. İki tərkibdən başlıcası /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 31 yanvar.
 73. İlham azad olanda : Həmid Nitqinin kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 1 noyabr.
 74. İntibahşünaslıq və ... /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 14-20 iyun.
 75. Klassika və çağdaşlıq /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 7-13 iyun.
 76. Konsepsion : [Nizami Cəfərovun funksionallığa söykənən konsepsiyası haqqında] /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 1-7 mart.
 77. "Kritisizm: nəqd nəqdinə /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 16-22 avqust.
 78. XIX əsr barədə XX əsr qeydlərı /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 12-18 iyul.
 79. XX yüzil - əsrin parametrləri həyatda və sənətdə /T.Mustafayev //III era. – 1996. – №1. – S.37-39.
 80. Qəzetlərdə rubrikalar /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 20 dekabr.
 81. Maarifçilik: Adəmdən Xatəmə /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 28 iyun-4 iyul.
 82. Mentalitet mərəzi /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 24-30 may.
 83. Metampsixoz : Rüstəm Kamalın kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 18 oktyabr.
 84. Metedoloji məşvərət /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 5-11 iyul.
 85. Məxrəc /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 29 mart-4 aprel.
 86. “Məqamlar” sırasından ilk yazı /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 9 avqust.
 87. Mətnlər : [“Obrazlar” məqaləsinin davamı olaraq yazılmışdır. Məqalənin mətnindəki eyhamlar, açıq sitatlar ədəbiyyat tarixinə işarə edir.] /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 18-24 oktyabr.
 88. Mövzuya preambula /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 20-26 dekabr.
 89. Müasirini-digər : [Məqalədə klassik ədəbiyyatımızdan – M.Füzuli, M.P.Vaqif, Q.Zakir, Seyid Əzimdən bir sıra açıq sitatlardan istifadə edilərək müqaisələr aparılmışdır.] /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 1-7 noyabr.
 90. Naturadan improvizə : Sara Oğuzun “Beton evdən yazılar” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 27 sentyabr.
 91. Obrazlar : [Məqalədə qeyd olunur ki, hər bir mədəniyyətin öz obrazı olur: xəlqilik, beynəlmiləlçilik, vətənpərvərlik, humanizm...] /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 11-17 oktyabr.
 92. Ömürdən yarpaqlar : Yaşar Qarayev-60 /T.Mustafayev //Açıq söz. – 1996. – 7 mart. –S.2.
 93. Ön, Mərkəz, Periferiya /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 26 yanvar-1 fevral.
 94. Ötən ay qəzetlər /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 4 oktyabr.
 95. Öylə bir tərcümə ki... /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 5-11 yanvar.
 96. Post-millilik /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 19-25 aprel.
 97. Post-modern /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 5-11 aprel.
 98. Post-sovet zamanı /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 25-31 oktyabr.
 99. Post-tarix /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 12-18 aprel.
 100. Realizm : gündəlikdən yarpaqlar /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 2-8 avqust.
 101. Romantizm : bir problemin hüdudları /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 26 iyul-1 avqust.
 102. Seyid Əzim əsri /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 19-25 iyul.
 103. Sər-hesab, ya ... : [Məqalədə Azərbaycan ədə-biyyatından, ədəbiyyatşünaslıq tarixindən, F.Köçərlidən açıq sitatlar verilmişdir.] /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 8-14 noyabr.
 104. Sos-realizm : tarixdən praktikum /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 9-15 avqust.
 105. Sözün estetik yaddaşı /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 23 fevral.
 106. Şairin hünəri /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 15-21 noyabr.
 107. Tarixi-nadir : [Məqalədə söhbət son dövrlərdə tarixin hər növ mifik, fantastik, faktoloji, subyektiv-konsepsiyalı mətnlərin oxunmasından gedir. Və daha sonra ötən əsrin əvvəllərinin fikir öndərlərinin, mühacir ideoloq və ədəbiyyatşünaslarımızın adı çəkilir.] /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 12-18 yanvar.
 108. Tarixi poetikanın önündə /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 27 dekabr.
 109. Təbiətimizdən, ya ... [Məqalədə çağdaş ədəbi prosesin obyektivindən görünənlərdən tənqidçi subyektinə baxış əks olunub.]/T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 4-10 oktyabr.
 110. Tənqid və ədəbi proses /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 19-25 yanvar.
 111. Triumf, ya özünüfaş /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 13-19 sentyabr.
 112. Unutmağa nəsə yox : Kamal Abdullanın “Unutmağa kimsə yox” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 26 iyul.
 113. Ümumtürk ədəbiyyatı konsepsionu /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 15-28 mart .
 114. ... və İntibah /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 21-27 iyun.
 115. Və poetik yaddaş [Yazı bütünlükdə Azərbaycan ədəbiyyatı mətnlərindən və müəllifin əvvəlki yazılardakı təfsirlərindəki sitatlar öz əksini tapır.] /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 17-23 yanvar.
 116. ... və Şeyx Nizami ki ... [Nizami Gəncəviyə həsr olunub]/T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 13-19 dekabr.
 117. Yaddaş [Yaşar Qarayevin “Tarix: yaxından və uzaqdan” kitabı əsasında]/T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 3-9 yanvar.
 118. ... ya əl-Cəbr [Məqalədə öz əksini tapan material və misralar “Ədəbiyyat tarixi” kitabı əsasında hazırlanmışdır.]/T.Mustafayev //Press-fakt. – 1996. – 22-28 noyabr.
 119. Analoji və tipoloji /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 15-21 avqust.
 120. Azərbaycan ədəbiyyatı və mifoloji /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 14-20 fevral.
 121. Bəzi-para nəzəri əlavə /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 8-14 avqust.
 122. Bir nəzəri patetika /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 1-7 avqust.
 123. “Danabaş kəndinin əhvalatla¬rı”nın poetikası /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 11 aprel.
 124. Dil [Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının və mətnlərin dili haqqında] /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 9-15 may.
 125. Ədəbi, bədii, elmi, ictimai : “Cahan” dərgisi haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 31 dekabr.
 126. Ədəbi dərgilər / T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. 1997. – 9 may.
 127. Ədəbi fəallıq - yəni necə? /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 5 sentyabr.
 128. Ədəbi qəzetlər /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 11 aprel.
 129. Ədəbi siyasət, yəni nə? /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 12 sentyabr.
 130. Ədəbi susanlar (ədəbi tənqid haqqında) /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 16 may.
 131. Ədiblər bu, yə¬ni carilik barədə /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 26 sentyabr.
 132. Folklor barəsində patetik tezislər /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 14-20 mart.
 133. Gənclər mövsümü : ədəbi prosesə dair /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 19 dekabr.
 134. Gərdişin təsviri : ədəbi prosesə dair /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 25 aprel.
 135. Gülgün notlar : satira bərədə /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 25 iyul.
 136. ... həm yazıya yandaşlıq... [Məqalədə yazının ədəbiyyatdan bəhrələndiyi vurğulanaraq birbaşa folklordan qidalanıb inkişaf tapdığına işarə edilir.] /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 11-17 aprel.
 137. İctimai-tarix konteksti /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 6-12 iyun.
 138. İnqilabi demokratiyadan fəlsəfi nihilizmə : C.Məmmədquluzadə yaradıcılığında dünyagörüş problemi /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 29 avqust.
 139. XX əsr: gözəl-gerçək miflər /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 28 fevral-6 mart.
 140. Kitablar, xitablar /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 28 mart.
 141. Kontur xəritəsi /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 11-17 iyul.
 142. Kontekstlər və üslubi gəlişmə /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 4-10 iyul.
 143. Konspekt [Məqalədə əvvəlki yazılardan istinadlar verilir; yazıda oxucu ilə dialoq üslubu saxlanıldığı vurğulanır.]/T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 2-8 may.
 144. Qəzet hekayələri /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 2 may.
 145. Mədəniyyət konteksti /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 16-22 may.
 146. Mənəvi-tarixi coğrafiyası /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 20-26 iyun.
 147. Mifoloji və ədəbiyyat /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 7-13 fevral.
 148. Milliləşmə - kontekst kimi /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 27 iyun-3 iyul.
 149. Mündəri(ə)cat /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 21-27 noyabr.
 150. Nəslimin yarpaq tökümü : R.Behrudi, Ağacəfər, Akif Səməd, Əlisəməd Nur, Ağalar Mirzənin şeirləri haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 30 oktyabr.
 151. Nəzərən (nəzəri) konteksti /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 18-24 iyul.
 152. Obraz və analoji /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 22-28 avqust.
 153. Regionallıq, həm dünyəvilik /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 13-19 iyun.
 154. Sənət konteksti /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 23-29 may.
 155. Sirli-sehirli üç gün /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 12 dekabr.
 156. Sistem və əhatə /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 25-31 iyul.
 157. Söz sənəti, həm ədəbiyyat /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 30 may-5 iyun.
 158. Şairlər: məqamlar : V.Səmədoğlu, S.Rüstəmxanlı, A.Səməd, Ç.Əlioğlu, Salam, M.Yaqubun yeni nəşr olunmuş kitabları haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 30 may.
 159. Şerin bazarı /T.Mustafayev // Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 18 aprel.
 160. Şəhidlik - ömrün nur çağı : eyni adlı toplu barədə /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 17 oktyabr.
 161. “-şünaslığ”ın işgüzar problemləri /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 28 mart-3 aprel.
 162. Tarixin qaranlığından sabah işığına : Əlibəy Hüseynzadənin “Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 7 fevral.
 163. Tarixin mifolojisi /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 21-27 fevral.
 164. Tarixə monist baxışın tənqidi /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 24-30 oktyabr.
 165. Tarixə yoldaşlıq... /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 4-10 aprel.
 166. Tarixdə yarımçıq(l)ıqmı kompleksi – nə Qədər? /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 14-20 noyabr.
 167. Təsnifat : [Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin təsnifatları nəzərdə tutulur.] /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 7-13 noyabr.
 168. Tipolojiyə qeydlər : ... əlbət ki, xətirsiz-xətərsiz olamaz... /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 29 avqust-4 sentyabr.
 169. Türk xalqları ədəbiyyatının ortaq başlanğıcı /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. –18 aprel.
 170. ... və başqaları, həm T.Mustafayi /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 5-11 sentyabr.
 171. ... və Özünüreklam /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 28 noyabr-4 dekabr.
 172. ... və yazı ədəbiyyatına qənşər /T.Mustafayev //Press-fakt. – 1997. – 18-24 aprel.
 173. Axirət sevdası ilə : S.Əhmədlinin “Axirət sevdası” romanı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 17 iyul.
 174. Azərbaycan nəsri: o lap müasirdir /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 27 fevral.
 175. Bədii sərgüzəştlər, tarixi gerçəklər romanı : Maqsud İbrahimbəyovun “Dənizdə qasırğa” romanı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 30 oktyabr.
 176. Bədii tərcümə: nəyi çeviririk, necə çeviririk /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 30 yanvar; 20 fevral
 177. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrində “kölgə oyunu” /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 31 iyul.
 178. Elçinin absurd-hekayələri /T.Mustafayev //Ulduz. – 1998. – №7. – S. 61-65.
 179. Ədəbi ilin yekunları /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 16 yanvar.
 180. Ədəbi ilin yekunları: nəsrdə, həm kəsrdə /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. –20 mart.
 181. Ədəbi saatlar : ədəbi radio-proses haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 27 mart.
 182. Ədəbiyyat evini kim qurasıdır (bir ədəbi müşavirəyə PS) /Tehran Mustafayev //Rezonans. – 1998. – 16-18 sentyabr.
 183. Həmin tanıdığımız XX yüzil : XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatına dair mülahizələr /T.Mustafayev //Azərbaycan. – 1998. – № 5. – S. 182-183.
 184. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında Qərb-Şərq amili /T.Mustafayev //Cahan. – 1998. – № 5. – S. 59-62.
 185. Qu quşları öləndə oxuyurlar : Hüseyn İbrahimovun eyni adlı kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 19 iyun.
 186. Molla Nəsrəddin məktəbi böyük məktəbdir /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 17 aprel.
 187. “Otel otağı”nda bir ömür : Anarın eyni adlı kitabı haqqında /T.Mustafayev //Cahan. – 1998. – №4. – S.77-79.
 188. Sözün şəfəqi varsa /T.Mustafayev // Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 22 may.
 189. Sosioloji ədəbiyyatşünaslığın daha bir uğuru /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 18 oktyabr.
 190. Tarix yaşanırsa əgər : İsmayıl Vəliyevin “Ədəbiyyatda insan konsepsiyası. Tarixi təşəkkülü, inkişafı mərhələləri” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 13 mart.
 191. Tənqidçi ünsiyyət qazanırsa : Vaqif Yusiflinin “Tənqid yarpaqları” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 11 dekabr.
 192. “Yeni nəsr” hardan başlanır : 1950-60-cı illər nəsr münasibətlərində polemik məqam /T.Mustafayev //Qobustan. – 1998. – № 1-2. – S.146-149.
 193. Azərbaycan poeması: araşdırmalar, sonuclar : Rafiq Yusifoğlunun “Azərbycan poeması: axtarışlar və perspektivlər” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1999. – 30 aprel.
 194. Azərbaycançılıq : Anarın eyni adlı məqalə¬si ətrafında /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 1999. – 18 dekabr.
 195. Bir alim ömrünün tipologiyası : N.Cəfərovun yaradıcılıq portreti /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1999. – 24 sentyabr.
 196. Dədəm Qorqud kabusu /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 1999. – 20 noyabr.
 197. Dədəm Qorqudun kitabı orta məktəb dərsliklərində /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1999. – 16 aprel.
 198. Diskurs /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 1999. – 6 noyabr.
 199. Dünən, bu gün, daima : Tofiq Qəhrəmanovun “Cavab” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1999. – 26 noyabr.
 200. EQO və avanqardizm /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 1999. – 4 sentyabr.
 201. Ensiklopedik lüğət və ədəbiyyatşünaslıq qayğıları /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1999. – 30 iyul.
 202. Etnogenezdən ədəbiyyata /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 1999. – 2 oktyabr.
 203. Ədəbiyyat çökür /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 1999. – 21 avqust.
 204. Ədəbiyyat dərslikləri: bu anlayışı verirmi? /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1999. –16 may.
 205. Ədəbiyyatda ideya və sənət məsələləri /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 1999. – 4, 11 dekabr.
 206. Fəlsəfəyə qayıtmasaq /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1999. – 19 noyabr.
 207. Xatirə işığında : Aydın Məmmədov haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1999. – 5 fevral.
 208. “Köç” ədəbiyyatı. Mövlud Süleymanlının “Köç” romanı haqqında /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 1999. – 18 sentyabr.
 209. Müasir dramaturgiya və onun tənqidi : Arif Səfiyevin kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1999. – 2 iyul.
 210. Ölü doğan şəhərin acı səhifələri : Əli Əmirlinin “Ölü şəhər” romanı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1999. – 26 fevral.
 211. Ömrün vida adlı dayanacağında : Allahverdi Məmmədli haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1999. – 8 yanvar.
 212. Rənglər dünyasında : Adil Mirseyidin “Bulud adam” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1999. – 20 avqust.
 213. Salam və Ramiz Rövşən /T.Mustafayev //Rezonans. – 1999. – 20 noyabr.
 214. Tarixin həqiqəti, ədəbiyyatın şahidliyi : Süleyman Rəhimovun “Şamo” romanı /T.Mustafayev //Azərbaycan. – 1999. – № 7. – S.175-181.
 215. Yazıçı taleyinə yetişəndə : Miraslan Bəkirlinin “İstək” kitabı (hekayələr, povestlər, esse və mənsur şeirlər) haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1999. – 24 sentyabr.
 216. Yazıçının dördüncü pyesi : Elçinin “Mənim ərim dəlidir” pyesi haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1999. – 15 yanvar.
 217. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Nizami Cəfərovun “Genezisdən tipologiyaya” və “Eposdan kitaba” kitablarının müzakirəsi /T.Mustafayev //Professor Nizami Cəfərov; Tərt. ed.: A.Cəfərov, A.Cəfərova; red.: H.İmanov; baş red.: M.Əlizadə. – Bakı: BDU, 2000. – S.155-171.
 218. Çətin ömrün kitabı : B.Nəbiyevin “Çətin yollarda” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2000. – 12 may.
 219. Ədəbi gəncliyin əzəli bəlası /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2000. – 29 dekabr.
 220. Ədəbi prosesdə “küy” sindromu /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2000. – 8 dekabr.
 221. Ədəbi tənqidin nəzəri problemlərinə dair /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2000. – 27 oktyabr.
 222. Ədəbiyyata sevgi birləşdirir : V.Yusifli və C.Yusiflinin “Elçin haqqında 56 söz” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2000. – 14 yanvar.
 223. Ədəbiyyat da susmurdu : T.Qəhrəmanovun “Cəlladımız zalım idi” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2000. – 20 yanvar.
 224. Ədəbiyyatımız gəncləşir /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2000. – 21 iyul.
 225. Sabit Rəhmanın hekayələrində satira /T.Mustafayev //Ulduz. – 2000. – № 4. – S.30-33.
 226. Strukturalizm və ədəbi proses /T.Mustafayev //Professor Nizami Cəfərov; Tərt. ed.: A.Cəfərov, A.Cəfərova; red.: H.İmanov; baş red.: M.Əlizadə. – Bakı: BDU, 2000. – S.36-57.
 227. Təzadlardan keçib gəldik : B.Vahabzadə şeiri barədə /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2000. – 10 mart.
 228. Ayrıca buraxlış /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 25 may.
 229. Azərbaycan mühacirətinin tarixi yolu : “Abid Tahirlinin “Azərbaycan mühacirəti” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 23 noyabr.
 230. Azərbaycançılıq mövzusunda “Sərbəst düşüncələr” sırasından 25 məqalə /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2001. – 9 noyabr.
 231. Azərbaycanşünaslığın əsasları : “Nizami Cəfərovun “Azərbaycanşünaslığın əsasları” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2006. – №1. – S.125-126.
 232. Azərbaycanşünaslıq Tədris-mədəniyyət Mərkəzi: Yüksək qiymətdən ilhamlanırıq /T.Mustafayev //Tələbə dünyası. – 2008. – 18 mart.
 233. Böyük türkoloqun ədəbiyyatşünaslıq irsi : Nikbur Cabbarlının “Əhməd Cəfəroğlunun ədəbiyyatşünaslıq irsi” kitabı haqqında /T.Mustafayev // Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 15 iyun.
 234. Cəmiyyət /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2001. – 21 dekabr.
 235. Coğrafi /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2001. – 14 dekabr.
 236. Dəyərlər /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2001. – 28 dekabr.
 237. Ədəbi mətbuatımız: dünən və bu gün /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 20 iyul.
 238. Ədəbi prosesin nəzəri təsviri : Vaqif Sultanlının “Ədəbi-nəzəri illustrasiyalar” kitabı haqqında /T.Mustafayev // Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 10 avqust.
 239. Ədəbi tənqidin nəzəri-təcrübi funksionallığına dair /T.Mustafayev //”Ədəbi-nəzəri fikir iki əsrin qovşağında” adlı Respublika konfransının materialları. – Bakı: Elm, 2001. – S.102-109.
 240. Ədəbiyyatımızın yaradıcılıq problemləri /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 6 iyul.
 241. Fəlsəfə /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2001. – 23 noyabr.
 242. Fəlsəfəyə qayıtmasaq : Səlahəddin Xəlilovun “Fəlsəfədən siyasətə” kitabı haqqında //T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 1999. – 19 noyabr.
 243. “Gümüş dövrün sirləri” : Kamal Abdullanın eyni adlı kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 16 noyabr.
 244. İntibahşünaslıq və intibah /T.Mustafayev //Qobustan. – 2001. – S.52-54.
 245. İraq bizə necə yaxın olur : İraq şairləri kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 14 dekabr.
 246. XXI əsr: qlobal sivilizasiya və Şərq dəyərləri / T.Mustafayev // Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 12 yanvar.
 247. XX yüzilin oğuz şeri : Anarın “Min beş yüz ilin oğuz şeri” kitabı haqqında /T.Mustafayev // Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 3 avqust.
 248. Jurnalistin sənət dünyası : Z.Məhərrəmlinin kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 20 iyul.
 249. Konsepsion /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2001. – 9 noyabr.
 250. Mənəvi /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2001. – 28 dekabr.
 251. Milli diaspor hərəkatından qurultaya gedən yol. Dünya azərbaycanlıları Vətənə yığışır /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2001. – 8 noyabr.
 252. Milli ədəbiyyatşünaslıq iki əsrin qovşağında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 29 iyun.
 253. Milli yaddaş simvolumuz Dədə Qorqud /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 28 sentyabr.
 254. Mirzə Cəlil və dil /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 16 fevral.
 255. Morfoloji /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2001. – 28 oktyabr.
 256. Nöqtələr – proses rəmzidir /T.Mustafa¬yev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 24 avqust.
 257. Ömrün məna zirvəsində : Yaşar Qarayev - 65 /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 8 mart.
 258. Ötən əsrin ibtidası : XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan nəsrinin təkamül prosesi /T.Mustafayev //Azərbaycan. – 2001. – № 4. – S.179-182.
 259. Ötən əsrdən metafizik qeydlər /T.Mustafayev //Söz. – 2001. – № 1-2. – S.39-42.
 260. Poeziyanın gəncliyi, gəncliyin poeziyası /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 2 fevral.
 261. “Polemik” sırasından “Yaxın günlərin ədəbiyyat tarixçəsindən” mövzusunda 20 yazı /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2001. – 7 noyabr.
 262. Rəsul Rza həsrətiylə : Xəlil Rzanın eyni adlı kitabı haqqında /T.Mustafayev //Azərbaycan. – 2001. – № 3. – S.180-183.
 263. Sərbəst düşüncələr. Metafiziki /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2001. – 14 oktyabr.
 264. Sıfır variantın fəsadları : ədəbi proses haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 2 fevral.
 265. Soyqırımı /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 6 aprel.
 266. Tarix /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2001. – 30 noyabr.
 267. Tənqidçi mövqe seçirsə : Akif Hüseynovun 60 yaşı /T.Mustafayev //Azərbaycan. – 2001. – №6. – S.140-142.
 268. Təzə əsrin ibtidası : XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan nəsrində təkamül prosesi /T.Mustafayev //Azərbaycan. – 2001. – № 4. – S.179-182.
 269. Təsnifat: Ədəbiyyat tarixinin təsnifatına dair /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2001. – 31 oktyabr.
 270. Ustad poeziyasına vurğunluqla : Rəsul Rzanın rusca toplusu haqqında //T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 16 mart.
 271. Yaşın və uğurun təntənəsi : Şamil Cəmşid - 80 /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 5 yanvar.
 272. Яшар Кaрaeв: литературовед и литературный критик = Yashar Garayev: specialist in literature and literary critic : Biblioqrafik göstərici /Т.Мustafayev // Yaşar Qarayev. Bakı: Elm, 2001. – S.19-47; – S.47-75
 273. Dil : [Sənət və ədəbiyyatın dili, diskursla bağlı] /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2002. – 25 yanvar.
 274. Eyiblərimiz, qeyblərimiz : Atababa İsmayıloğlunun “Molla Qeybullanın sərgüzəştləri” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2002. – 19 iyul.
 275. Ədəbi prosesdə tənqidin yeri /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2002. – 26 iyun.
 276. Ədəbi tənqidin suçu və suçsuzluğu /Ədəbiyyat qəzeti. – 2002. – 27 dekabr.
 277. Ədəbiyyatda maarifçi hökmdar obrazı və həyat /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2002. – 23 iyun.
 278. Gənc ədəbi nəsil yazarlarının nəsri /T.Mustafayev //“Yeni ədəbi nəsil: axtarışlar, problemlər”. Bakı: Yurd, 2002. – S.5-14.
 279. “Xural”a cavab : “Azərbaycan ədəbi tənqidinin bu günü” mövzusunun müzakirəyə çıxarılması barədə /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2002. – 2 avqust.
 280. Kontrapunkt. Bir qarşılaşmanın nəzəri zəmininə dair /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2002. – 12 may.
 281. Milli ideologiya və alim-ziyalı mövqeyi : Yaşar Qarayevin son dövr yaradıcılığı /T.Mustafayev //Respublika. – 2002. – 4-6 avqust.
 282. Mənəvi irsin izi ilə : Böyük maarifçi Cəlil Bağdadbəyov haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2002. – 13 sentyabr.
 283. Müəllif. Ontoloji analiz: “Tənqid romanı” silsiləsində müəllif anlayışının izahına həsr olunur. /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2002. – 7 iyul.
 284. Neo-60-cılar. Bəzi anlayışların önəmi barədə /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2002. – 5 may.
 285. Nizamişünaslığa töhfə /T.Mustafayev //AMEA-nın Xəbərləri: Ədəbiyyat, Dil, İncəsənət seriyası. – 2002. – №3-4. – S.147-149.
 286. Obyektiv. Mətnlərin göstərdiyi həqiqət /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2002. – 2 iyun.
 287. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ictimai-mədəni fikrinin qərbçiliyə reaksiyası və bunun ədəbiyyatda izləri /T.Mustafayev //BSU illik elmi işlərin yekununa həsr olunmuş konfrans məruzələri. – Bakı, 2003. – S.170-174.
 288. Polemik. Yeddi il öncəki məqamın təkrar analizinə dair /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2002. – 26 may.
 289. Romantizm: mübahisələr, həqiqətlər : Şirindil Alışanlının eyni adlı kitabı haqqında /T.Mustafayev //Respublika. – 2002. – 18 aprel.
 290. Sərbəst düşüncələr. Çevrə /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2002. – 6 fevral.
 291. Tarix. Ədəbiyyatda fərdi bioqrafinin sosial aspektinə dair /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2002. – 21 iyul.
 292. Tənqidçi, ədəbiyyatşünas, nasir : Ş.Alışanovun yaradıcılıq portreti /T.Mustafayev //Respublika. – 2002. – 14 noyabr.
 293. “Varlığ”ın iziylə: Pərvanə Məmmədlinin “Varlıq” jurnalında “Ədəbiyyat məsələləri” monoqrafiyası haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2002. – 15 mart.
 294. Yazıçı, alim, pedaqoq /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2002. – 4 yanvar.
 295. Yeni ədəbi nəsil: axtarışlar problemlər : Azərbaycan Yazıçılar Birliyindəki müşavirədə məruzənin mətni /T.Mustafayev //Bizim əsr. – 2002. – 19 may.
 296. Alim ömrünün töhfələri : akademik Kamal Talıbzadə haqqında oçerk /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2003. – 12 sentyabr.
 297. I proza N müsabiqəsi. Ekspertlərin nəticələr barədə rəyləri necədir? /T.Mustafayev //Yeni Azərbaycan. – 2003. – 13; 20; 27 iyul; 10; 17 avqust.
 298. I Proza N müsabiqəsi. Oxucu rəyləri və təhlilləri /T.Mustafayev //Yeni Azərbaycan. – 2003. – 26 oktyabr; 2 noyabr.
 299. Proza haqqında qeydlər /T.Mustafayev //Azərbaycan. – 2003. – № 3. – S.41-44.
 300. “Proza önə çıxdı” mövzusunda 5 məqalə /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2003. – 1 noyabr.
 301. “Rütubət sevgiləri”ndə Vətən sevgisi : Məqsəd Nurun eyni adlı prozasına dair /T.Mustafayev //Yeni Azərbaycan. – 2003. – 4 may.
 302. Yaşar Qarayev tənqidinin dərsləri /T.Mustafayev //Yeni Azərbaycan. – 2003. – 14 sentyabr.
 303. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında modernizmin gəlişməsi : tipoloji yanaşma /T.Mustafayev //”Müqayisəli ədəbiyyat”a həsr edilmiş I Beynəlxalq elmi konfransı. – Bakı, 2004. – 29-31 oktyabr. – S.28-30.
 304. F.M.Dostoyevski və çağdaş Azərbaycan nəsri /T.Mustafayev //Şərq-Qərb toplusu; Bakı Slavyan Universiteti. Elmi red.: R.Quliyeva; rəyçi: İ.Həmidov, A.Hacıyev. Bakı: Kitab aləmi, 2004. – 137-143 s.
 305. XX əsr ədəbiyyatı tarixi-tipoloji vahid kimi /T.Mustafayev //AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Məmməd Arifə həsr olunmuş Respublika Konfransının materialları. Bakı, 2004. – 22 noyabr.
 306. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində rus və Azərbaycan ədəbiyyatı və ədəbi-mədəni fikrində Avrasiya ideyasının təcəssümü : tipologiya problemləri /T.Mustafayev //Şərq-Qərb toplusu; Bakı Slavyan Universiteti; elmi red.: R.Quliyeva; rəyçi: İ.Həmidov, A.Hacıyev. – Bakı: Kitab aləmi, 2004. – s.120-124
 307. Kulturoloji situasiya və ədəbiyyat : milli ədəbiyyatın ideya arsenalı rus təcrübəsi ilə analogiyada /T.Mustafayev //Şərq-Qərb toplusu; Bakı Slavyan Universiteti; elmi red.: R.Quliyeva; rəyçi: İ.Həmidov, A.Hacıyev. – Bakı: Kitab aləmi, 2004. – s.125-136
 308. Məmməd Araz dünyası /Tehran Mustafayev //Yeni Xəbər. – 2004. – №46 (49). – 11 dekabr.
 309. “Son iki əsrin öyrənilməsinin metodolojisinə dair” üç oçerk /T.Mustafayev //Şərq-Qərb toplusu; Bakı Slavyan Universiteti; elmi red.: R.Quliyeva; rəyçi: İ.Həmidov, A.Hacıyev. – Bakı: Kitab aləmi, 2004. – 114-119 s.
 310. Azərbaycan bədii-estetik təfəkkürü beş yüz ildir Füzuli məxrəci üzərindədir /T.Mustafayev //Yedi iklim. – Türkiyə, 2005. – № 186. (türk dilində)
 311. Xərabat dövrünün nəsri /T.Mustafayev //Cahan ədəbiyyatı. – Özbəkistan, 2005. – № 5. – S.49-55. (özbək dilində)
 312. Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsinin metodoloji problemlərinə dair /T.Mustafayev //“Azərbaycan ədəbiyyatına yeni dəyərlər prizmasından baxış” mövzusunda Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Beynəlxalq Elmi-Nəzəri Konfrans materialları, 13-14 dekabr 2006. – Bakı, 2006. – 13-14 dekabr.
 313. C.Məmmədquluzadə və XX əsr modernizmi /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2006. – №1. – S.20-24.
 314. Çağdaş ədəbiyyat təcrübəsindən analiz yazıları : 2000-ci illər ədəbi prosesi haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2006. – №1. – S.69-98.
 315. Çağdaş ədəbiyyat təcrübəsindən analiz yazıları : 2000-cilər... və şair Eqosu (Bir şeirin əvvəli və sonu) : Aqşin Yeniseyin “Sizin eradan əvvəl” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2006. – №2. – S.95-114.
 316. Dünya konteksti və imitasion problemi : Azərbaycan ədəbiyyatının təcrübəsindən /T.Mustafayev //II Beynəlxalq müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq adlı konfransın materialları 24-25 noyabr, 2006. – Bakı, 2006. – 24-25 noyabr. – S.42-45.
 317. XX əsr ədəbiyyatı – tarixi-tipoloji vahid kimi : XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsinin metodoloji problemlərinə dair /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2006. – №1. – S.7-19.
 318. XX əsr ədəbiyyatı tarixi-tipoloji vahid kimi /T.Mustafayev //XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. – Bakı: Elm, 2006. – C.I. – S.78-95.
 319. Kamal Abdullanın iki romanına bir nəzər : Aydın Talıbzadə ilə mükalimədə /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2006. – № 1. – S.42-47.
 320. Milli realizmin həqiqəti : Mir Cəlalın “Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917)” monoqrafiyası haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2006. – № 2. – S.126-133.
 321. Tarixi təcrübə, müasir tələblər, əməli iş : AzAtaM-ın beş illiyinə /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2006. – №2. – S.7-19.
 322. Proza önə çıxdı : Elçinin “Qarabağ şikəstəsi” əsəri haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2006. – №2. – S.89-94.
 323. Rafiq Tağı : 2 cilddə /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2006. – №1. – S.126-127.
 324. Rasim Özdənörən Azərbaycan dilində : “Rasim Özdənörənin “Kirli şüşələr” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2006. – №1. – S.121-124.
 325. Virtual akademiya : sərt müstəvidə /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2006. – №1. – S.134-159.
 326. Virtual akademiya : sərt müstəvidə (35 sual, 70 cavab) /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2006. – №2. – S.168-191.
 327. Yaşar Qarayevin xatirəsinə : Yaşar Qarayev-70 /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2006. – № 1. – S.27-30.
 328. Yeni ədəbiyyatşünaslığın astanasında : N.Paşayevanın “İnsan bədii tədqiq obyekti kimi” monoqrafiyası haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2006. – № 1. – S.112-115.
 329. Antik zamanlarla üz-üzə (intellektal oxuya dəvət) : Y.E.Qolosovkerin “Mifin məntiqi” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2007. – № 4. – S.7-17.
 330. Azərbaycan ədəbiyyatının özəlliyi /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2007. – № 4. – S.216-225.
 331. Azərbaycan şeirinə rezüme /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2007. – № 1. – S.158-172.
 332. Azərbaycanda ilk lit-institut /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2007. – №4. – S.201-202.
 333. Bir dəfə yazılan kitab : [Rüstəm Kamalın “Nizami Cəfərov, yaxud bir təfəkkürün poetikası” kitabı haqqında] /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2007. – № 4. – S.130-132.
 334. Çağdaş ədəbiyyat təcrübəsindən : analiz yazıları (Salam Sarvan və Ramiz Rövşən haqqında analiz yazıları)/T.Mustafayev//Tənqid.net. – 2007. – №4. – S.116-123.
 335. Çağdaş ədəbiyyatın obyektivi və ədəbi prosesin subyektləri /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2007. – №3. – S.7-23.
 336. Xərabat və nəsr /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2007. – №3. – S.153-158.
 337. İşgüzar söhbətlər : Birinci on il: ədəbi yekunlar /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2007. – №4. – S.82-86.
 338. Mirzə Talıbovun portreti : Mirzə Talıbovun “Portret. Hekayələr” kitabı haqıında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2007. – №4. – S.134-136.
 339. Salam Sarvan haqqında iki yazı /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2007. – №4. – S.116-123.
 340. Strukturalizm və analitiklər (Yaşar Qarayev haqqında) /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2007. – №4. – S.90-91.
 341. Vaxtında danışan həqiqətlər : Q.Quliyevin “Dəlidən doğru xəbər” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2007. – №3. – S.112-116.
 342. Anarı anlamaq zamanı : “Ömrümdə insanlar” əsərindən parça /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2008. – №5. – S.116-128.
 343. Bir daha nəsrdə modern və postmodern gəlişmələrə dair : Borxessayağı Kamal Abdulla /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2008. – №5. – S.77-84.
 344. Daha iki prozaik haqqında Səfər Alışarlı ilə göz-gözə : Səfər Alışarlının”Göz-gözə” romanı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2008. – №5. – S.67-70.
 345. Klassik hekayəçilikdən modern həzzə /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2008. – №1(5). – S.84-89.
 346. Nəsr barədə düşüncələr /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2008. – №5. – S.31-32
 347. Nəsrdə Cənub diskursu /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2008. – №5. – S.70-75.
 348. Nəsrdə “qadın diskursu” /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2008. – №5. – S.91-100.
 349. Sabir Əhmədlinin Qarabağ trilogiyası: Axirət sevdası ilə : [S.Əhmədlinin “Axirət sevdası”, “Kef”, “Ömür urası” romanları haqqında] /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2008. – №5. – S.33-45.
 350. Sərt müstəvidə /T.Mustafaye //Tənqid.net. – 2008. – №5. – S.332-356.
 351. Azərbaycan manifesti : Hafiz Mir Cəlal oğlu Paşayevin “Bir səfirin manifesti” əsərini oxuyarkən /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2009. – №6. – S.48-59.
 352. “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalının 2008-ci il saylarına bir nəzər /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2009. – №6. – S.318-328.
 353. Kultaz üçün yazı /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2009. – №6. – S.229-233.
 354. “Qərbin parçalanması” Yurgen Habermasın təfsirində /T.Mustafayev //Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər elmi-nəzəri jurnal. – 2009. – №1. – S.105-117.
 355. Maarifçi hökmdar : “Tənqid romanı”ndan parça /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2009. – №6. – S.171-176.
 356. Mif və Yazı arasında bir dünya : Kamal Abdullanın “Mifdən Yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud” kitabı haqqında /T.Mustafayev // 525-ci qəzet. – 2009. – 4 mart. – S.6-7.
 357. Nizami Cəfərovun ədəbiyyat baxışları /T.Mustafayev // 525-ci qəzet. – 2009. – 5 noyabr. – S.7.
 358. Ömrün şirəsini, dadını çıxart : Əjdər Ol şeiri haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2009. – №6. – S.132-142.
 359. Sevgilər dünyasında : Vaqif Bəhmənlinin “Can dəftəri” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2009. – №6. – S.149-154.
 360. Sərt müstəvidə /T.Mustafayev, Nərmin Kamal //Tənqid.net. – 2009. – №6. – S.359-392.
 361. Absurda dəvət / T.Mustafayev // Həftə içi. – 2010. – 6; 8; 12 noyabr. – S.2.
 362. Açması: Nərmin Kamal /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2010. – №7. – S.329-334.
 363. Ən böyük abidə əsərləridir: Süleyman Rəhimov -110/ T.Mustafayev//Ədəbiyyat qəzeti. - 2010. - 19 mart. - S.4.
 364. Ən yeni nəsrimizdə Azərbaycan obrazı /T.Mustafayev //Bakı Slavyan Universitetində “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri”nə həsr edilmiş konfransın materialları. – Bakı, 2010. – 3-8 may. – S.62-67.
 365. Gölə qarğı sancanlar /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2010. – №7. – S.317-322.
 366. Mif və yazı arasında bir dünya : Kamal Abdullanın “Mifdən yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2010. – №7. – S.289-303.
 367. Mifdən yazıya, eposdan kitaba, tarixdən ədəbiyyata /T.Mustafayev //“Müqayisəli ədəbiyyat: ədəbiyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər” adlı IV Beynəlxalq konfransın materialları. – Bakı, 2010. – 22-23 oktyabr. – S.19-22.
 368. Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsi və siyahılar /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2010. – №7. – S.75-90.
 369. Mir Cəlalın “Açıq kitab” romanında Sabir satirası ənənələri /T.Mustafayev //XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. – Bakı: Elm, 2010. – C.III. – S.296-301.
 370. Müasir ədəbi prosesin təhlil metodologiyasının bəzi problemləri : müstəqillik illəri təcrübəsindən /T.Mustafayev //AMEA-nın keçirdiyi “Humanitar elmlərin müasir durumu və ədəbiyyatşünaslığın nəzəri-metodoloji məsələləri” adlı beynəlxalq konfransın materialları. – Bakı, 2010. – 1-2 dekabr. – S.437-447.
 371. Mühacirşünaslığın kövrək qanadlarında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2010. – №7. – S.367-369.
 372. Nizami Cəfərovun ədəbiyyat baxışları /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2010. – №7. – S.268-279.
 373. N.Cəfərovun Əsərlərinin 2-ci cildi haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2010. – №7. – S.268-279.
 374. “Ömrümdə insanlar” kitabından /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2010. – №7. – S.140-155.
 375. “Suç bizimdir – humanitarinin mövcud durumunda ədəbi tənqidin də payı var” /T.Mustafayev // Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər elmi-nəzəri jurnal. – 2010. – №1. – S.123-130; Tənqid.net. – 2010. – №7. – S.10-17.
 376. Səlahəddin Xəlilovun “Şərq ruhunun Qərb həyatı : Aida İmanquliyeva yaradıcılığının izi ilə” kitabı haqqın-da /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2010. – №7. – S.255-262; Xalq qəzeti. – 2010. – 9 yanvar. – S.3.
 377. “Şərq ruhunun Qərb həyatı. Aida İmanquliyeva yaradıcılığının izi ilə” /T.Mustafayev //Xalq qəzeti. – 2010. – 9 yanvar. – S.3.
 378. “Yad dildə”ni doğma dilə çevirərkən /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2010. – №7. – S.170-177.
 379. Yığcam resenziyalar /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2010. – №7. – S.375-385.
 380. Aqil Abbasın “Dolu” romanı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2011. – № 8. – S.308-317.
 381. Bu bir inqilabi ədəbiyyat proyekti idi /T.Mustafayev // Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Mirzə İbrahimovun 100 illiyinə həsrolunmuş elmi sessiyasında məruzə. – Bakı, 2011. – 26 oktyabr.
 382. E-heyy, tənqidçilər /T.Mustafayev //Kaspi. – 2011. – 3-5 sentyabr. – S.17.
 383. Ekspert olmağın ləzzətləri /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2011. – №8. – S.358-362.
 384. Ədəbiyyatşünaslığımızın böyük uğuru /T.Mustafayev //Azərbaycan. – 2011. – 21 dekabr. – S.6; Tənqid.net. – 2011. – №8. – S.190-193.
 385. Ən yeni nəsrimizdə Azərbaycan obrazı /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2011. – №8. – S.46-51.
 386. Ən yeni romançılığımız “Yarımçıq əlyazma”dan sonra /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2011. – №8. – S.80-83.
 387. Ən yeni romançılıqda “roman” substratı /T.Mustafayev // Bakı Slavyan Universitetinin “Azərbaycanşünaslığın aktual məsələləri” nə həsr edilmiş II beynəlxalq konfransın materialları. – Bakı, 2011. – 4-9 may. – S.27-35.
 388. Günel Mövludun kədəri /T.Mustafayev //Kaspi. – 9-11 iyul. – S.21.
 389. Kultazın benefisinə /T.Mutafayev //Tənqid.net. – 2011. – №8. – S.448-450.
 390. Məqsəd Nurun revanşı : “Şəhər meri” romanı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2011. – №8. – S.342-346.
 391. Milli Kitab Mükafatı: cəmiyyət müstəvisində /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2011. – №8. – S.324-328.
 392. Modern mifin bitdiyi yerlərdə : Kamal Abdullanın “Unutmağa kimsə yox” romanının üzərinə qeydlər /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2011. – 14 may. – S.27; Tənqid.net. – 2011. – №8. – S.217-220.
 393. Müasir ədəbi prosesin təhlili metodologiyası : müstəqillik illəri təcrübəsindən /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2011. – №8. – S.269-275.
 394. Proza önə çıxdı : Anharın “Ağ qoç, qara qoç”u /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2011. – №8. – S.96-99.
 395. Sevən qadını yazmaq : Elnaz Eyvazlının şeirləri haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2011. – №8. – S.406-413.
 396. Şeirimizin gümüş dövründən fraqmentlər /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2011. – №8. – S.145-162.
 397. Tunc mələyin Azərbaycan səfəri : Vahid Məmmədlinin “Tunc mələk” adlı romanı haqqında /T.Mustafayev //Kaspi. – 2011. – 8-10 yanvar. – S.19.
 398. “Unudulmaz görüşlər”in izi ilə : Anarın eyni adlı kitabı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2011. – № 8. – S.9-22.
 399. Yaşadılası xatirələrin romanı : A.Rəhimovun “Yaddaşda yaşar xatirələr” romanı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2011. – №8. – S.109-118.
 400. Yeni dünyanın köhnə yazarı : Aliq Nağıoğlunun hekayələri haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2011. – № 8. – S.370-376.
 401. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı: üçdən biri... /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2012. – № 9. – S.249-253.
 402. Belletrist yazarın realiyaları : Ağarəhim Rəhimovun on cildliyi üzərinə notlar /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2012. – № 9. – S.392-396.
 403. Bir “körpü”nün həqiqətləri : Səyyad Aranın “Sandıqda qalan muştuluq” hekayələr toplusu üzərinə /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2012. – №9. – S.379-388.
 404. Bizim əsrdən yarpaqlar /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2012. – №9. – S.182-205.
 405. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında modernizmin gəlişməsi : tipoloji yanaşma /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2012. – № 9. – S.71-75.
 406. “Difai fədailəri”ndən bəhs edən roman : Sabir Rüstəmxanlının "Difai fədailəri" adlı romanı haqqında /T.Mustafayev //Kaspi. – 2012. – 18-20 avqust. – S.16-17.
 407. Dünən, bugün, daima : Tofiq Qəhrəmanovun “Cavab”ı üzərinə /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2012. – №9. – S.102-105.
 408. Elçinə görə dünyanın yüz aktual yazıçısı /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2012. – № 9. – S.446-452.
 409. Əbu Turxan dünyasının hikmətləri : Səlahəddin Xəlilovun “Əbu Turxanın hikmət dünyası” kitabı üzərinə /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2012. – № 9. – S.366-373.
 410. Ədəbi tənqid refleksiyası /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2012. – № 9. – S.402-406.
 411. Ədəbiyyat olan yerlərdə : Kamal Abdullanın “Məqamlar” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2012. – № 9. – S.37-45.
 412. 1990-cı illər: Ədəbi qruplar, poetik manifestlər /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2012. – №9. – S.324-333.
 413. Seymur Baycan “düşmən düşərgəsi”ndə : Seymur Baycanın “Quqark” romanı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2012. – № 9. – S.306-312.
 414. Sos: Ədəbiyyat sinfi parçalanma ərəfəsində /T.Mustafayev //Yazı. – 2012. – № 3. – S.71-76.
 415. Teatr pərdələrini qaldıranda : Vidadi Qafarlı “Azərbaycan teatrının janr poetikası”na dair /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2012. – № 9. – S.434-436.
 416. Tənqid imzalara yox, ədəbiyyata xidmət etməlidir /T.Mustafayev //Kaspi. – 2012. – 3-5 noyabr. – S.15.
 417. [Bir “körpü”nün həqiqətləri : Yazıçı Səyyad Ara-nın "Sandıqda qalan muştuluq" kitabı haqqında T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2013. – 27 aprel. – S.24-25.]
 418. Dünyanın ən xoşbəxt adamının pritçası : Aqil Abbas-60 /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2013. – 30 mart; Tənqid.net. – 2013. – № 10. – S.131-139.
 419. Elçinin hekayəçiliyi /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2013. – № 10. – S.300-307.
 420. Elçinin hekayələrində XX əsr nəsrinin yaddaşı /T.Mustafayev //AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda xalq yazıçısı Elçinin 70 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiyada məruzə. “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri” toplusu. 2013. – 12 İyun. – S.38-46.
 421. [Turxan dünyasının hikmətləri /T.Mustafayev //525-c il. – 2013. – 7 iyun. – S.2-5.]
 422. Ədəbiyyatımızın generalı : Elçin–70 /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2013. – 14 may. – S.5; Tənqid.net. – 2013. – № 10. – S.118-124.
 423. Gecikmiş səsin macərası : Mövlud Süleymanlının “Erməni adındakı hərflər” romanı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2013. – № 10. – S.235-242.
 424. Mənim prezidentim /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2013. – №10. – S.36-37.
 425. Millət fədailiyi : S.Rüstəmxanlının “Difai fədailəri” romanı haqqında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2013. – №10. – S.253-258.
 426. https://525.az/news/14530-mudrik-hekayeler-elcinin-yeni-hekayelerine-dair Müdrik hekayələr : Elçinin “Yeni hekayələri”nə dair /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2013. – 27 dekabr. – S.7.
 427. Ölüm qibtə olunası olub /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2013. – №10. – S.426-427.
 428. Yaxın tarixin dərsləri : bir müsahibənin qarasınca /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2013. – №10. – S.353-357.
 429. Yaşar Qarayev tənqidinin dərsləri /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2013. – № 10. – S.81-88.
 430. Yazıçı patriotizmi və utopizmi : Ağarəhim Rəhimovun müharibə əsərləri əsasında /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2013. – № 10. – S.408-415.
 431. Azərbaycan nəsrində erməni obrazının gəlişmə tendensiyası /T.Mustafayev //Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təşkil etdiyi “Azərbaycan və türk ədəbiyyatlarında erməni məsələsi” adlı konfransın materialları. – Bakı, 2014. – 24-25 aprel. – S.109-119.
 432. Erməni obrazı Azərbaycan nəsrində : “məskunlaşma” tarixi və tipolojisinə dair /T.Mustafayev //Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təşkil etdiyi “Müasir Azərbaycan və türk ədəbiyyatlarında erməni məsələsi”nə həsr edilmiş konfransın materialları. – Bakı, 2014. – 24-25 aprel. – S.109-119.
 433. [İlyas Əfəndiyevin “sosial utopiya” romanları /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2014. – 30 iyun. – S.2-25.]
 434. İlyas Əfəndiyevin “sosial utopiya” romanları /T.Mustafayev //AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş sessiya. – Bakı, 2014. – 14 iyun.
 435. [İsa Həbibbəyli məktəbi /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2014. – 22 dekabr.]
 436. [Mir Cəlal romanlarının xronotopu : yazılmamış monoqrafiyaya konseptual tezislər /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2014. – 11 oktyabr. – S.18-19; 31.]
 437. [Mir Cəlalın gülüşü : yazılmamış monoqrafiyaya konseptual tezislər /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2014. – 4 oktyabr. – S.18-19.]
 438. Müdrik hekayələr : Elçinin hekayə-nağılları haqqında /T.Mustafayev //Elçin. Yeni hekayələr; red.: M.Çəmənli; ön söz. T.Mustafayev. – Bakı: Təhsil, 2014. – S.3-10.
 439. Sözün həqiqəti: “mən”dən “hamı”yacan : V.Bəhmənlinin “Hamı” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2014. – 23 may.
 440. [Zəmanə sirrinə vaqif olanda : K.Abdullanın “Sirri-zəmanə” kitabı üzərinə qeydlər /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2014. – 1 noyabr. – S.19; 23.]
 441. Aktual elmi-ədəbi gənclik : AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Ədəbiyyat məcmuəsi”nin XXV cildi üzərinə /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2015. –13 fevral. – S.20-21.
 442. [Bizdə Dissertasiya Şurası /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2015. – 29 sentyabr. – S.7.]
 443. Böyük ədəbiyyatşünaslıq mücadiləsi /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2015. – 17 oktyabr. – S.24-25.
 444. Ekzistensial insan sorağında : Xalq şairi V.Səmədoğlu haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2015. – 23 yanvar. – S.8-19.
 445. Elmi uzaqgörənliklə : Akademik İsa Həbibbəylinin ədəbiyyat tarixçiliyi təsnifatı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2015. – 21 noyabr. – S.30-31.
 446. [Ədəbiyyat İnstitutu biblioqrafiya güzgüsündə / T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2015. – 13 iyun. – S.20.]
 447. 2014-cü ilin romanları /T.Mustafayev //Ədəbi proses-2014. – Bakı: Hədəf nəşrləri, 2015. – S.111-140.
 448. Qəlbin iki dastanında eşq : Bədirxan Əhmədovun 60 yaşına esse /T.Mustafayev //Kaspi. – 2015. – 20-22 iyun. – S.21.
 449. Mir Cəlalın gülüşü /T.Mustafayev //Ədəbiyyat məcmuəsi. – 2015. – №1. – S.170-181.
 450. Müasir nəsr Azərbaycançılıq ideyaları işığında : Müzakirə üçün aktual qeydlər /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2015. – 13 iyun. – S.32-33.
 451. Mühacir ədəbiyyatşünasların gözü ilə : Nikpur Cabbarlının “Elçin və Azərbaycan mühacirətşünaslığının problemləri (araşdırma və tərtib)” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2015. – 12 dekabr. – S.29.
 452. Ömrü poeziyaya çevirən istedad : 60 yaşın polemikası /T.Mustafayev //Kaspi. – 2015. – 30 may; 1 iyun. – S.15-21.
 453. Ötən yüzil ötən ilin romanlarında : Bədii-sənədli janrın cizgiləri /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2015. – 9 may. – S.28.
 454. Unudulmaz ədəbiyyat tarixçisi /T.Mustafayev, S.Quliyeva, Ş.Alışanlı //Ədəbiyyat qəzeti. – 2015. – 13 fevral. – S.31.
 455. Aqil Abbasın yazıçı-vətəndaş missiyası /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. – Bakı: Elm və təhil, 2016. – C.II. – S.390-405.
 456. Dekadans şeirin mənzərələri /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – C.I. – S.439-450.
 457. Dramaturq və nasir Əli Əmirli /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərsbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – C.II. – S.772-785.
 458. Əjdər Olun könül savaşı /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – C.II. – S.685-708.
 459. Fenomenal ədib-Qəzənfər Paşayev /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2016. – 30 yanvar. – S.27.
 460. Gündəm mövzuları nəsrdə /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – C.I. – S.274-280.
 461. 2015-in tarixi romanları /T.Mustafayev //Ədəbi proses-2015. – Bakı: Hədəf nəşrləri. – 2016. – S.99-109.
 462. Qarabağ mövzusunda müharibə romanları /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – C.II. – S.154-175.
 463. Qarabağ müharibəsinin ədəbiyyatda inikası /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. Bakı: Elm və təhsil, 2016. – C.I. – S.167-181.
 464. Memuar ədəbiyyatı /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. Bakı: Elm və təhsil, 2016. – C.I. – S.270-274.
 465. Mətnin həqiqəti : “Ədəbiyyat qəzeti”ndə yeni layihə: tənqid və mətn /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2016. – 12 noyabr. – S.27.
 466. 1990-cı illər nəsrində sosialçılıq /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – C.I. – S.254-259.
 467. 1920-1930-cu illər Azərbaycan ədəbiyyatının tənqidi dərkində mühacirət ədəbiyyatşünaslığı faktı /T.Mustafayev //“Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı : reallıqlar, problemlər, vəzifələr” adlı II beynəlxalq elmi konfransın materialları. – Bakı, 2016. – 10-11 oktyabr. – S.87-100.
 468. Mir Cəlal romanlarının xronotopu /T.Mustafayev //Ədəbiyyat məcmuəsi: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Əsərləri. – 2016. – C.27. – S.25-38
 469. Mühacir ədəbiyyatşünasların gözü ilə : Nikpur Cabbarlının “Elçin və Azərbaycan mühacirətşünaslığının problemləri (araşdırma və tərtib)” kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat məcmuəsi: Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Əsərləri. – 2016. – №2. – C.XXVI¬¬II. – S.452-456.
 470. Müstəqillik dövrü hekayəsinin inkişaf dinamikası /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – C.II. – S.271-312.
 471. Poeziyada nəfəs dəyişimi /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – C.I. – S.490-500.
 472. Realizmdən modernizmə /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. Bakı: Elm və təhsil, 2016. – C.I. – S.281-297.
 473. Səyyad Aran nəsrinin həqiqətləri /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – C.II. – S.456-471.
 474. Şeir topluları və poetik kredolar /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – C.I. – S.477-490.
 475. Tarixi janrın həqiqətləri /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – C.I. – S.259-270.
 476. [Tarixi janrın həqiqətləri : 2015-ci ilin tarixi romanları haqqında /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2016. – 26 aprel. – S.7.]
 477. Tarixi janrın həqiqətləri : 2015-ci ilin tarixi romanları /T.Mustafayev //AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda ilin ədəbi yekunlarına həsr edilmiş “Ədəbi proses-2015” adlı konfransın materialları. – Bakı: Hədəf nəşrləri, 2016. – S.99-109.
 478. Yaradıcı gəncliyin nəsr axtarışları /T.Mustafayev //Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – C.I. – S.214-326.
 479. Yaşa Qarayev tənqidinin dərsləri : [“Yaşar Qarayev tənqidinin dərsləri” məqaləsində ustad ədəbiyyatşünasın yaradıcılığı, elmi axtarışları, üslub, dil özəllikləri incəliklərinə qədər şərh edilməklə yanaşı, bu tənqidin ədəbi prosesdə işlənmə səviyyəsi tədqiq olunur.] /T.Mustafayev //Yaşar Qarayev: yaxından və uzaqdan. – Bakı: Sabah, 2016. – S.90-100.
 480. Elçin yaradıcılığı akademik Nizami Cəfərovun təfsirində /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2017. – 18 noyabr. – S.10-11; Tənqid.net. – 2017. – № 12. – S.374-378
 481. Elmi uzaqgörənliklə /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2017. – №12. – S.92-97.
 482. [Elnarə Akimova haqqında bitməmiş fikir /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2017. – 16 dekabr. – S.17.]
 483. “Ədəbi 525” və redaktoru Rəşad Məcid – “525”-25 : Üç tezis işığında /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2017. – 2 dekabr. – S.15; 17. Tənqid.net. – 2017. – №12. – S.174-180
 484. Ədəbiyyat tarixçiliyi: universal akademizmdən akademik universaliyaya : Akademik İsa Həbibbəylinin “Ədəbi şəxsiyyət və zaman” kitabından qaynaqlanan düşüncələr /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2017. – 23 noyabr. – S.6; 24 noyabr. – S.4; Tənqid.net. – 2017. – № 12. – S.353-362.
 485. Ədəbiyyatda yaşanan ömür /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2017. – № 12. – S.427-430.
 486. Fenomenal ədib – Qəzənfər Paşayevin yeddi cildliyi /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2017. – №12. – S.383-390.
 487. [İnsan ömür yaşayır, yazısı qalır : Səyyad Aranın 65 yaşına /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2017. – 30 yanvar. – S.16.]
 488. XX əsr Qərb ədəbiyyatşünaslığı Qorxmaz Quliyevin təfsirində /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2017. – №12. – S.397-402.
 489. [Milli modernizm ədəbiyyatının gəlişməsində Afaq Məsudun rolu : Nizami Cəfərovun “Afaq Məsud dünyası” monoqrafiyasının fonunda /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2017. – 24 iyun. – S.14.]
 490. [Nağıl-roman : Uğurlu bir yaradıcılıq cəhdi barəsində uğursuz düşüncələr /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2017. – 17 iyun. – S.14-15.]
 491. Perpetium-mobile (Fb – sərbəst düşüncələr sil¬si-ləsindən) : Perpetium-mobile; mən ədəbiyyatı düşünürəm /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2017. – № 12. – S.491-502.
 492. [Sabir Rüstəmxanlının “Sunami”si : Sabir Rüstəmxanlının “Sunami” romanı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2017. – 6 dekabr. – S.24-25.]
 493. Seçilmişliyin qüruru /T.Mustafayev //Tənqid.net. – 2017. – № 12. – S.19-22.
 494. [Akademik İsa Həbibbəyli – Biblioqrafiyadan görünən Bioqrafiya /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2018. – 8 sentyabr. – S.10-11.]
 495. [Anara oda /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2018. – 10 mart. – S.23.]
 496. [Azərbaycan ədəbiyyatının Moskva üfüqləri / T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2018. – 7 iyul. – S.20-21.]
 497. [Azərbaycan romanı müasirlik aynasında : Əhməd Sami Elaydinin “Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanı: mövzu, problematika və sənətkarlıq məsələləri” (“1991-2005”) kitabı haqqında /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2018. – 21 iyul. – S.12-13.]
 498. Elmin inkişafı kontekstində bədii təfəkkürün üfüqləri /T.Mustafayev // AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası, Birləşik Nüvə Tədqiqatları İnsitutu (OİYAİ), MFQS – MDB-yə daxil olan dövlətlərin Dövlətlərarası Humanitar Əməkdaşlıq Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən “Fizika və lirika” adlı beynəlxalq elmi konfransın materalları. – Şamaxı, 2018. – 14-23 noyabr; – Rusiya, Dubna şəhəri, 2018. – 23 noyabr.
 499. [Ədəbi proses hərəkatı: praktikadan gerçəkliyə : AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda “İlin ədəbi yekunları” /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2018. – 23 iyun; Ədəbiyyat qəzeti. – 2018. – 23 iyun.]
 500. [Ədəbi proses hərəkatı: praktikadan gerçəkliyə /T.Mustafayev //AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda ilin ədəbi yekunlarına həsr edilmiş “Ədəbi proses-2017” adlı konfransın materialları. – Bakı, 2018. –iyun. – // Ədəbi proses hərəkatı: praktikadan gerçəkliyə /T.Mustafayev //AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda ilin ədəbi yekunlarına həsr edilmiş “Ədəbi proses-2017” adlı konfransın materialları. – Bakı 2018. –iyun. – S.493-504. ]
 501. [Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2018. – 12 may. – S.10.]
 502. Folklorda və bədii nəsrdə Heydər Əliyev obrazı /T.Mustafayev //AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu Ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala” adlı konfransın materialları. – Bakı, 2018. – 7 may
 503. [Heydər Əliyev obrazı folklorda və bədii nəsrdə /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2018. – 12 may. – S.22-23.]
 504. [Rüstəm Kamal haqqında xəyalat / T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2018. – 7 iyul. – S.10.]
 505. [Yazıçının zamanı və zamansızlığı /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2018. – 5 may. – S.19.]
 506. [Yubileydən yubileyə uç, romantikam! : AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitunun 85 illiyinə /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2018. – 2 noyabr. – S.4;6.]
 507. [Akademik olmağın sanbalı və ya yubiley qutlaması /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2019. – 14 sentyabr.]
 508. [Bakıdan Dubnaya, Xəzərdən Volqaya : Elm və Sənət dekadası. Müxbir üzvün qeydləri /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2019. – 19 yanvar; 26 yanvar.]
 509. “Bədii nəsrdə Heydər Əliyev obrazı” /T.Mustafayev //Respublika. – 2019. – 8 noyabr.
 510. [Bəxtiyar Aslanın modern hekayəçiliyinə Azərbaycan ədəbiyyatı kontekstindən baxış /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2019. – 16 noyabr.]
 511. [Böyük ömrün hesabatı : Akademik İsa Həbibbəyli haqqında yazdıqlarıma rezüme /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 16 oktyabr.]
 512. Cəlil Məmmədquluzadənin “Danabaş kəndinin əhvalatları” povesti : müsahibə /T.Mustafayev //Cəlil Məmmədquluzadə 150 il (məqalələr, esselər, müsahibələr, şeirlər). AMEA Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İnstitutu; baş red.: və ön söz: İ.Həbibbəyli; tərt.: E.Nəcəfov; elmi red.: A.Rüstəmli; məs. red.: E.İbrahimov. – Bakı: Ecoprint, 2019. – S.641-645.
 513. Cəlil Məmmədquluzadənin nəsrində “Kölgə oyunu” /T.Mustafayev //Cəlil Məmmədquluzadə 150 il (məqalələr, esselər, müsahibələr, şeirlər). AMEA Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İnstitutu; baş red.: və ön söz: İ.Həbibbəyli; tərt.: E.Nəcəfov; elmi red.: A.Rüstəmli; məs. red.: E.İbrahimov. – Bakı: Ecoprint, 2019. – S.450-454.
 514. Cəlil Məmmədquluzadəşünaslıdqda yeni mərhələ: metafizikadan fizikaya /T.Mustafayev //AMEA N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu və M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfransı. – Bakı, 2019. – 18 noyabr.
 515. Cəlil Məmmədquluzadəşünaslıqda yeni mərhələ: metafizikadan fizikaya: məruzə /T.Mustafayev //Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dünyada sözdən böyük yadigar yoxdur” adlı respublika elmi konfransının materialları. Naxçıvan, 2019. – 29 noyabr.
 516. Elmi və ədəbi mühit ustadı : İsa Həbibbəylinin 70 yaşına /T.Mustafayev //Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı: AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu Elmi Əsərləri. – 2019. – №2. – S.343-350.
 517. Əlli yaşlı yubilyar /T.Mustafayev //Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı: AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu Elmi Əsərləri. – 2019. – №1. – S.204-205.
 518. [Heydər Əliyev obrazı və ədəbiyyat /T.Mustafayev //Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala /T.Mustafayev, İ.Həbibbəyli, Ə.Əsgərli, E.Akimova, A.Bağlı, L.Həsənova; İdeya müəl., ümumi red.: İ.Həbibbəyli; rəyç.: Ə.Salamzadə; məsul red. T.Mustafayev; AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. – Bakı: Elm və təhsil, 2019. – K.2. – S.44-156.]
 519. [Heydər Əliyev və ədəbi mühit – Ulu Öndər /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2019. – 20 iyul.]
 520. [Heydər Əliyev və ədəbi mühit: Ümummilli Lider /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2019. – 13 iyul.]
 521. [Heydər Əliyevin ədəbiyyat sevgisi: təşəkkül və özünüifadə /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2019. – 11 may. – S.4-5.]
 522. [Heydər Əliyevin tarixi obrazı və ədəbiyyat /T.Mustafayev //525-ci qəzet. – 2019. –18 iyul.]
 523. [2018-ci il: ədəbi tənqid refleksləri : Müxbir üzvün qeydləri /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2019. – 29 iyun. – S.16-19; Ədəbi proses – 2018. – Bakı: Hədəf, 2019. – S.48-73.]
 524. İnqilabi demokratiyadan fəlsəfi nihilizmə /T.Mustafayev //Cəlil Məmmədquluzadə 150 il (məqalələr, esselər, müsahibələr, şeirlər). AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu; baş red.: və ön söz: İ.Həbibbəyli; tərt.: E.Nəcəfov; elmi red.: A.Rüstəmli; məs. red.: E.İbrahimov. – Bakı: Ecoprint, 2019. – S.444-449.
 525. Milli tarixə müstəqillik baxışı /T.Mustafayev //Çağdaş nəsrdə milli tarix konsepti : monoqrafiya / G.Ramiz; AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu; ön söz: T.Mustafayev. – Bakı: Ecoprint, 2019. – S.3-4.
 526. [Yubiley saatı və ədəbiyyatın missiyası : müxbir üzvün qeydləri /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2019. – 23 fevral. – S.4-5.]
 527. [Yunus Oğuzun romançılığı: tarixdən belletristikaya : “Şeyx Səfi” romanının müzakirəsi üzərinə /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2019. – 6 iyul. – S.16; Olaylar. – 2019. – 16-17 iyul. – S.6.]
 528. [Azərbaycan humanitar elminin böyük uğuru – Tehran Əlişanoğlunun resenziyası /T.Mustafayev // 525-ci qəzet. – 2020. – 1 fevral. – S.14-15.]
 529. [Başdaşı nağılı : Səyyad Aranın “Başdaşı” romanı üzərinə /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2020. – 19 iyun.]
 530. [Qurtuluş günümüz ədəbiyyatda necə varsa : Bir romanın şahidliyi ilə /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2020. – 12 iyun.]
 531. [Mənzər Niyarlının yazıçı dünyası : Yubiley qeydləri /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2020. – 7 mart.]
 532. [T.Mustafayinin ədəbi proses divanı /T.Mustafayev //Ədəbiyyat qəzeti. – 2020. – 8 fevral.]
 533. Tənqid və ədəbi proses – 2019 /T.Mustafayev //AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda ilin ədəbi yekunlarına həsr edilmiş konfrans materialları. – Bakı, 2020. – 29 sentyabr.