Telman Əliyev/Biblioqrafiya/İxtira və patentlər

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Telman Əliyev/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Çoxkanallı gərginlik. Kod çeviricisi АС 692080, 1973, БИ 22 Aliyev T.A., Aliyev M.Y.
 2. Rəqəmləriun kvadrata yüksəldilməsi üçün qurğu. Kod çeviricisi АС №419888, 1974, БИ №10 Aliyev T.A.,Guseynov R.G
 3. İdarəetmə qurğu. Kod çeviricisi АС № 432545 БИ № 22, 1974 Aliyev T.A.,
 4. Çoxkanallı gərginlik. Kod çeviricisi АС № 1940721/26-21 Verilmə tarixi 26.11.74 Aliyev T.A., Kadımov R.M.
 5. Çoxkanallı korrelyator. Kod çeviricisi АС №552613, 1976, БИ №¹12 Aliyev T.A., Aliyev M.Y., Gasanov G.G.
 6. Çoxfunksiyalı analoq. Kod çeviricisi АС №11695, 1976, БИ №5 Aliyev T.A., Aliyev M.Y.
 7. Çoxfunksiyalı analoq. Kod çeviricisi АС №571698, 1977, БИ №33 Aliyev T.A., Agayev A.D., Gasanov G.G.
 8. Çoxkanallı korrelometr. Kod çeviricisi АС №508786 1977, БИ №12 Aliyev T.A., Aliyev M.O.
 9. Çoxkanallı çevirici. Kod çeviricisi АС №668084,1979, БИ №22 Aliyev T.A., Aliyev N.S.
 10. Çoxkanallı analoq. Kod çevirici АС № 692080, 1979, БИ №38 Aliyev T.A., Kadımov R.M.
 11. Çoxkanallı analoq. Kod çevirici АС № 744969, 1980, БИ №24 Aliyev T.A., Kolesnikov A.N.
 12. Səsvermə üçün qurğu. Kod çeviricisi АС №9271, 1980, БИ №. Aliyev T.A., Allaxverdiyev D.E.
 13. İnformasiyanın ötürülməsi üçün delta modulyasiyalı çoxkanallı qurğu. Kod çeviricisi АС №849271 (СССР), 1981, БИ №27 Aliyev T.A., Aliyev N.S., Sırovatkina, Efendiyev V.F.
 14. Çoxkanallı kod – müvəqqəti interval çeviricisi. Kod çeviricisi АС №94859, 1981, БИ №48 Aliyev T.A., Kolesnikov A.N., Aliyev N.S.
 15. Çoxkanallı izləyici analoq kod çevirici. Kod çeviricisi АС №871329, 1981, БИ №37 Aliyev T.A., Kolesnikov A.N.
 16. Çoxkanallı analoq. Kod çevirici АС №843217, 1981, БИ №24 Aliyev T.A., Kolesnikov A.N.
 17. Çoxkanallı izləyici analoq kod çevirici. Kod çevirici АС № 836792, 1981, БИ № 21 Aliyev T.A., Aliyev N.S., Alxazov A.M.
 18. Stoxactik analoq kod çevirici. Kod çevirici АС № 911724, 1982, БИ № 9 Aliyev T.A., Kasumov R.Y.
 19. Çoxkanallı analoq kod çevirici. Kod çevirici АС № 978339, 1982, БИ № 44 Aliyev T.A., Kolesnikov A.N.
 20. İnformasiyanın ötürülməsi üçün delta modulyasiyalı çoxkanallı adaptiv qurğu. Aliyev T.A., Kod çevirici АС №944449, (СССР), 1982 Алиев Н.С.
 21. Səsvermə üçün qurğu. Kod çevirici №28383, 1982, БИ №18 Aliyev T.A., Allaxverdiyev D.E., Nusratov O.K., Logutiv B.İ., Dmitriyev Y.
 22. Seysmik siqnalları maqnit lentinə qeyd etmək üçün çoxkanallı qurğu. Kod çevirici АС № 989501 (СССР), 1983, БИ №2. Aliyev T.A., Aliyev N.S., Kadımov R.M., Sirovatkina E., Agayev T.A., Efendiyev V.F.
 23. Çoxkanallı analoq kod çevirici. Kod çevirici АС № 1018289, 1983, БИ №18 Aliyev T.A., Kadımov R.M.
 24. Qrafik informasiyanı oxumaq üçün qurğu. Kod çevirici АС №1015406, 1983, БИ № 16 Aliyev T.A., Kolesnikov A.N.
 25. Xəstəliklərin diaqnostikası üçün qurğu. Kod çevirici АС №999064, 1983, БИ №7 Aliyev T.A., Zabirova A.K., Mamedov Y.D.
 26. Hesablama maşınının vericilərə qoşulması üçün qurğu. Kod çevirici АС № 1070540, 1983, БИ №4 Aliyev T.A., Kadımov R.M.
 27. Seysmik siqnalları maqnit lentinə qeyd etmək üçün çoxkanallı qurğu. Kod çevirici АС № 1030752, 1983, БИ № 27 Aliyev T.A., Kadımov R.M., Sirovatkina E.
 28. Nitqin çevrilməsi üçün qurğu. Kod çevirici АС № 1051706, 1983, БИ №40 Aliyev T.A., Kadımov R.M.
 29. Stasionar stoxastik obyektlərin diaqnostikası üçün qurğu. Kod çevirici АС №1084746, 1983, БИ № 13 Aliyev T.A., Aliyev N.S.
 30. İnformasiyanın qəbulu və ötürülməsi üçün qurğu. Kod çevirici АС №1104571, 1984, БИ № 27 Aliyev T.A., Kadımov R.M., Mamedov Y.D.
 31. İnformasiyanın qeyd edilməsi üçün qurğu. Kod çevirici АС №1115074, 1984, БИ №3. Aliyev T.A., Kadımov R.M., Xasmamedova X.
 32. Stoxactik çoxfunksiyalı analoq kod çevirici. Kod çevirici АС № 1099386, 1984, БИ № 23 Aliyev T.A., Kasumov R.M.
 33. Sabit öıçü zamanlı rəqəmi fazometr. Kod çevirici АС №1105827, 1984, БИ №28 Aliyev T.A., Kasumov R.M., Mirzoyev T.M.
 34. Artan siqnallarının ötürülməsi üçün çoxkanallı qurğu. Kod çevirici АС № 1103276, 1984, БИ № 26 Aliyev T.A., Aliyev N.S.
 35. Çoxkanallı gərginlik. Kod çeviricisi АС № 1109900, 1984, БИ № 31 Aliyev T.A., Kadımov R.M.
 36. Quyu parametrlərin qeydiyyatı və ölçülməsi üçün Dərinlik cihazı. Kod çevirici АС №1162956, 1985, БИ № 23 Aliyev T.A., Kadımov R.M., Efendiyev V.F.
 37. İnformasiyanın ötürülməsi üçün delta modulyasiyalı çoxkanallı qurğu. Kod çevirici АС № 1166330, 01.03.85, БИ № 25 Aliyev T.A., Kadımov R.M.
 38. Telemetrik İnformasiyanın ötürülməsi üçün qurğu. Kod çevirici АС №1262553, 1986, БИ №37 Aliyev T.A., Kadımov R.M., Atakişiyev Y.A.
 39. İnformasiyanın qəbulu və ötürülməsi üçün qurğ. Kod çevirici АС №1275510, 1986, БИ №23 Aliyev T.A., Gelfgat E.B., Alxazov A.M., Aliyev N.S., Zaxarçenko, Kadımov R.M., Krayzman V., Neverov V.N.
 40. Dənəvər materialların səviyyəsinin ölçülməsi üçün qurğu. Kod çevirici АС №1427181, 1986, БИ №36 Aliyev T.A., Gadgiyev R.G., Guseynov N.Z., Zeynalov E.E.
 41. Temperaturun ölçülməsi üçün qurğu. Kod çevirici АС №343799, 1987, БИ №17 Aliyev T.A., Gadgiyev R.G., Zeynalov E.E.
 42. Beton və dəmir/beton məmulatların istilik - rütubətlilik emalı Rejiminin idarə edilməsi qurğusu. Kod çevirici АС №1404359, 1988, БИ №23 Aliyev T.A., Gadgiyev R.G., Zeynalov E.E. , İsmailov Ş.D., Alekperov L.
 43. Stasionar təsadüfi proseslərin avto- və qarşılıqlı korrelyasiya funksiyalarının xətalarının qiymətləndirilməsinin kompensasiyası alqoritmi. ГосФАБ №50870001222 Aliyev T.A., Musayeva N.F.
 44. Təsadüfi siqnalların müvəqqəti diskreminasiyası üçün korrelyasiya qurğusu №4375643/24-24 ixtirasına müsbət rəy 26.12.1988 Aliyev T.A., Avanesən G.R., Seleznev A.S.
 45. Dövlət FAB xətti stasionar sənaye obyektlərinin reqressiya tənliklərinin adekvatlığının yaxşılaşdırılması proqramları və alqoritmləri. №50880000908 Aliyev T.A., Musayeva N.F.
 46. Lifli optik əlaqə xətti üçün mikrofon. Kod çevirici АС№1525949, Verilmə tarixi 01.08.1989 Aliyev T.A., Gadgiyev R.G., Zeynalov E.E.
 47. Temperaturun ölçülməsi üçün qurğu. Kod çevirici АС №1509630, 1989, №35 Aliyev T.A., Gadgiyev R.G., Zeynalov E.E.
 48. Keçilmə qabiliyyəti pozulmuş damarların indikasiyası üçün reovazisiqnalların analizatoru. Kod çevirici АС №1602454, БИ №40, 1990 Aliyev T.A., Amanesət G.A., İnkin S.A., Mamedov Y.D.
 49. Qrafik informasiyanı oxumaq üçün qurğu. Kod çevirici АС №1562946, Verilmə tarixi 08.01.1990 Aliyev T.A., Kurbanov N.G.
 50. Beton məmulatların termo emalı rejiminin idarə edilməsi üçün qurğu. Kod çevirici АС №1569809, Verilmə tarixi 08.02.1990 Aliyev T.A., Gadgiyev R.G., Zeynalov E.E., Morozova L.K.
 51. Temperaturun ölçülməsi üçün qurğu. Kod çevirici АС № 1679221, Verilmə tarixi 22.05.1991 Aliyev T.A., Kadımov R.M., Zeynalov E.E.
 52. Beton məmulatların termo emalı rejiminin idarə edilməsi üçün qurğu. Kod çevirici АС №1689078, БИ №41, 1991 Aliyev T.A., Gadgiyev R.G., Zeynalov E.E., Babayev Ç.A.
 53. Tozlu qurutma prosesinin avtomatik idarə eilməsi sistemi. Kod çevirici АС №1629714, 1991, БИ №7 Aliyev T.A., Gadgiyev R.G., Zeynalov E.E.
 54. Qrafik informasiyanı oxumaq üçün qurğu. Kod çevirici АС № 1709362, 1992, БИ №4 Aliyev T.A., Kurbanov N.G., Kasumov R.M.
 55. Ölçü informasiyasının doğruluq dərəcəsinin təyini üsulu Az № İ 2006 0104 Verilmə tarixi 05.10.2006 Aliyev T.A., Musayeva N.F.
 56. Siqnalın eyniləşdirilməsi üsulu. Az № İ 2007 0166, Verilmə tarixi 10.10.2007 Aliyev T.A., Nüsrətov O.Q
 57. Anomal seysmik proseslərin başlanmasının monitorinq üsulu. Beynəlxalq patent PCT/AZ2005/000006№ WО 2006/130933, Verilmə tarixi 14.12.2006 Aliyev T.A.,
 58. Aviasiya texnikasının texniki vəziyyətinin uçuşdan-qabaq əngəlmonitorinqi üsulu. Patent Az № İ 2008 0050, Verilmə tarixi 07.04.2008 Aliyev T.A.,
 59. Neft quyularının dərinlik-nasos qurğularının diaqnostikası üsulu. Patent Az № i 2008 0049, Verilmə tarixi 07.04.2008 Aliyev T.A., Nüsrətov O.Q.
 60. Anomal seysmik proseslərin başlanmasının monitorinq üsulu. Az № İ 2008 0109, Verilmə tarixi 02.07.2008 Aliyev T.A., Abbasov Ə.M., Əlizadə T.Ə.
 61. Zəlzələnin proqnozlaşdırılması və monitorinq üsulları. Beynəlxalq patent WO/2007/ 143799, PCT/AZ2006/000002 Avrasiya patenti № 011003 Verilmə tarixi 30.12.2008 Aliyev T.A., Abbasov Ə.M., Əliyev E.R, Quluyev Q.A.
 62. Ekspert sistemləri. Avrasiya patenti № 010086 Verilmə tarixi 30.06.08 Aliyev T.A., Abdullayeva G.G. Hacıyev Z.A., Əlizadə Ç.A
 63. Ətrafların qan-damar xəstəliklərinin başlanmasının monitorinqi üsulu. Avrasiya patenti № 010757 Verilmə tarixi 30.10.2008 Aliyev T.A., Abbasov Ə.M., Axundov O.B., Rüstəmov Ç.İ., Tağızadə F.C
 64. Anomal seysmik proseslərin başlanmasının monitorinq üsulu. Beynəlxalq patent WO 2006/130933, 26.12.06 Avrasiya patenti N 012803 Verilmə tarixi 30.12.2009 Aliyev T.A., Abbasov Ə.M., Əlizadə T.Ə.
 65. Qan damarlarının funksional vəziyyətinin indikasiyası üsulu. Az № İ 2010 0036 Verilmə tarixi 05.05.2010 Aliyev T.A., Axundov O.B., Quluyev Q. A., Paşayev F.H., Menyayeva R.K., Məlikov R. A.
 66. Yerüstü seysmostansiyalar tərəfindən yeraltı tərpənmə-lərin qeydə alınması vaxtının qabaqcadan xəbər verilməsi üsulu. Avrasiya patenti N 012954 Verilmə tarixi 26.02.2010 Aliyev T.A.,
 67. Azdebütlü neft quyularının dövrü iş rejimlərinin idarəedilməsi üsulu. Beynəlxalq patent PCT № 2007/000004, WO/2009/003249, Verilmə tarixi 08.01.09 Avrasiya patenti №013 861, Verilmə tarixi 30.08.2010 Aliyev T.A., Nüsrətov O.Q., Quluyev Q. A., Paşayev F.H.
 68. Süni neyron şəbəkələri. Az № İ 2010 0003, Verilmə tarix 14.01.2010 Aliyev T.A., Abdullayeva G.G., Hacıyev Z.A. Əlizadə Ç.A .
 69. Xəstəlik mənbəyinin əyaniləşdirilməsi üsulu. Az № İ 2010 0002, Verilmə tarixi 14.01.2010 Aliyev T.A., Abdullayeva G.G., Hacıyev Z., Əlizadə Ç.A.
 70. Ortopediyada ekspert sistemi. Az № İ 2010 0001, Verilmə tarixi 14.01.2010 Aliyev T.A., Abdullayeva G.G., Hacıyev Z., Əlizadə Ç.A.
 71. Fasiləsiz siqnalın diskretləşmə tezliyinin təyini üsulu. Az İ 2010 0085, Verilmə tarixi 01.10.2010 Aliyev T.A., Səttarova Ü.E., Məstəliyeva D
 72. Qan damarlarının funksional indikasiyası üsulu. AZ 2010, İxtira İ 2010 0036 Aliyev T.A., Axundov O. V.,Quluyev Q. A., Paşayev F. H., Menyayeva R. K.,Məlikov R.A.
 73. Azdebitli neft quyularının dövri iş rejiminin idarə edilməsinin üsulu. Avrasiya patenti № 013861, Verilmə tarixi 2010 Aliyev T.A., Abbasov A.M., Nusratov O.G., Guliyev G.A., Paşayev F.G.
 74. Kompressor aqreqatının texniki vəziyyətinin monitorinqi üsulu. Avrasiya patenti №018522, Verilmə tarixi 30.08.2013 Aliyev T.A., Paşayev F.G., Guluyev G.A., Rzayev As.G.
 75. Neft quyularının debitinin ölçülməsi üsulu və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu. Avrasiya patenti, Verilmə tarixi 14.10.2013, №201100991/31 Aliyev T.A.,
 76. Neft quyularının debitinin ölçülməsi üsulu və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu. Avrasiya patenti, Verilmə tarixi 06.12.2013, №201101389/31 Aliyev T.A.,
 77. Neft quyularının debitinin ölçülməsi üsulu və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu. Avrasiya patenti № 20110099, Verilmə tarixi 28.02.2014 Aliyev T.A., Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, As.H.Rzayev, İ.B.Yusifov
 78. Neft quyularının debitinin ölçülməsi üsulu və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu. Avrasiya patenti № 201101389, Verilmə tarixi 30.04.2014 Aliyev T.A., Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, As.H.Rzayev, İ.B.Yusifov
 79. Neft hasilatının debitinin idarə edilməsi üsulu və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu. Avrasiya patenti № 201101390 Verilmə tarixi 30.07.2014 Aliyev T.A., Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, İ.B.Yusifov.
 80. Neft quyularının debitinin ölçülməsi üsulu. Avrasiya patenti №020663, Verilmə tarixi 30.12.2014 Aliyev T.A., Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, As.H.Rzayev, İ.B.Yusifov
 81. Neft quyularının dərinlik-nasos qurğularının diaqnos-tikası üsulu və sistemi. №201201009, Verilmə tarixi 30.09.2015 Aliyev T.A., O.Q.Nüsrətov, Q.A.Quluyev, As.H.Rzayev, F.H.Paşayev
 82. Neftçıxarma prosesinin idarəedilməsi üsulu və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu. № 019848, Verilmə tarixi 30.06.2015 Aliyev T.A., Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, As.H.Rzayev, İ.B.Yusifov
 83. Aviasiya texnikasının texniki vəziyyətinin uçuşdanqabaq monitorinqi üsulu. № 021468, Verilmə tarixi 30.06.2015 Aliyev T.A., A.M.Paşayev, T.A.Əliyev, R.M.Cəfərzadə, V.Z.Sultanov, E.T.Həzərxanov
 84. Naxışların və ornamentlərin tanınması və identifikasiyası usulu və onun həyata keçirilməsi üçün intellektual informasiya sistemi. № 201100606, Verilmə tarixi 13.05.2015 Aliyev T.A., G.G.Abdullayeva, A.K.Kazımzadə, N.Q.Qurbanova
 85. Dərinlik nasoslarının vəziyyətinin diaqnostikası üsulu. Avrasiya patenti 3666 Alınma tarixi 30.06.2016. Aliyev T.A., Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, As.H.Rzayev
 86. Neft quyularının dərinlik nasoslarının diagnostikası üsulu. Avrasiya patenti №021804, Verilmə tarixi 30.09.2015 Aliyev T.A., Nüsrətov O.Q., Quluyev Q. A., Rzayev A.G., Paşayev F.G.
 87. Ürək-damar sistemi və tənəffüs yollarının fəaliyyətinin monitorinq üsulu. Avrasiya patenti. № 024345, Verilmə tarixi 30.09.2016, Aliyev T.A., Rzayeva A.G., Rzayeva N.E.
 88. Layın təzyiqinin təyini üsulu. Avrasiya patenti № 024713, Verilmə tarixi 31.10.2016 Aliyev T.A., Rzayev A.G., Guliyev G.A., Kelbaliyev G.İ.
 89. Layın hidroötürücülüyünü təyini üsulu. Avrasiya patenti № 024788, Verilmə tarixi 31.10.2016 Aliyev T.A., Rzayev A.G., Guliyev G.A., Kelbaliyev G.İ.
 90. Neft emulsiyasının dinamiki çökdürülməsi prosesinin idarə edilməsi üsulu və sistemi. Avrasiya patenti № 201400795, Verilmə tarixi 06.12.2016 Aliyev T.A., Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, S.F.Babayev, İ.A.Nuriyeva
 91. Способ и система управления процессом динамического отстоя нефтяной эмульcии Евроазийский патент. № 201400795, 06.12.2016 T. A. Aлиев, Ab.H.Rzayev, Q.A.Quluyev, S.F.Babayev, İ.A.Nuriyeva
 92. Neft emulsiyasının dinamiki çökdürülməsi prosesinin idarə edilməsi üsulu və sistemi. Avrasiya patenti, № 026554, Verilmə tarixi 28.04.2017 Aliyev T.A., Rzayev A.G., Guluyev G.A., İsayev M.M., Babayev S.F., Nuroyeva İ.A.
 93. Neftin və suyun mərhələlərə ayrılması səviyyəsinin avtomatik tənzimlənməsi üsulu və sistemi. Avrasiya patenti № 027897, Verilmə tarixi 29.09.2017 Aliyev T.A., Rzayev A.G., Guluyev G.A., İsayev M.M., Babayev S.F., Nuroyeva İ.A.
 94. Ürək-damar sisteminin aortal klapanının stenozunun diaqnostikası üsulu. Avrasiya patenti № 028960, Verilmə tarixi 31.01.2018. Aliyev T.A., Rzayev A.G., Guluyev G.A., Rzayeva N.Ə., Rzayeva N.E.
 95. Neft emulsiyasının termokimyəvi susuzlaşdırılması prosesinin idarəedilməsi sistemi və üsulu. Avrasiya patenti № 029244, Verilmə tarixi 28.02.2018 Aliyev T.A.
 96. Способ диагностики функционального состояния сосудов сердечно-сосудистой системы. Avrasiya patenti, № 030401, verilmə tarixi – 31.07.2018. T. Aliyev, А.Г. Рзаев, Г.А.Гулуев, Э.А. Рзаев, Н.Э. Рзаева.
 97. Способ определения гидропроводности нефтяного пласта и устройства для его осуществления. Avrasiya patenti, № 030391, verilmə tarixi – 31.07.2018. А.Г. Рзаев, С.Р. Расулов, Г.И. Келбалиев.
 98. Способ автоматического измерения вязкости крови и устройство для осуществления способа. Avrasiya patenti, № 030405, verilmə tarixi – 31.07.2018. T. Aliyev, А.Г. Рзаев, Г.А. Гулуев, Э.А. Рзаев, М.Р. Каюмовна, М.Р.Агарза оглы, Н.Э. Рзаева.