Tofiq Hüseynzadə/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Tofiq Hüseynzadə/Biblioqrafiya

../
  • Hüseynzadə Tofiq Məhəmməd oğlu. "Səfəvilərin böyük övliyası – Miskin Abdal", Bakı, "Şəms", 2005. 386 səh. 1000 nüsxə.
  • Hüseynzadə Tofiq Məhəmməd oğlu. Aşıq deyişmələrinin poetikası: monoqrafiya / T.M.Hüseynzadə; elmi red. M.Q.Allahmanlı. — Bakı: Gənclik, 2017. — 312 s.
  • Hüseynzadə Tofiq Məhəmməd oğlu. Xəyal cığırı (I cild – şeirlər), Bakı: Zərdabi, 2018. — 600 s.
  • Hüseynzadə Tofiq Məhəmməd oğlu. Xəyal cığırı (II cild – şeirlər), Bakı: Zərdabi, 2018. — 600 s.
  • Hüseynzadə Tofiq Məhəmməd oğlu. Xəyal cığırı (III cild – şeirlər və "Miskin Abdal – Qeyb Ərəni, Təsəvvüf Piri" əsəri), Bakı: Zərdabi, 2018. — 600 s.